غم هجران

ساخت وبلاگ
چکیده : ماه را در شب تاریک ندیدن سخت استدر همه عمرغم هجر کشیدن سخت است گر که محروم ز دیدار رخ یار شوی وص... با عنوان : غم هجران بخوانید :


ماه را در شب تاریک ندیدن سخت است
در همه عمرغم هجر کشیدن سخت است

گر که محروم ز دیدار رخ یار شوی
وصف دلدار ز اغیار شنیدن سخت است

آتش هجر خدایا همه جانم را سوخت
جام غم ازغم دلدار چشیدن سخت است

غم  بی یاوری و بارغم هجر به دوش
چون کمان از غم دلدار خمیدن سخت است

گر چه دلدارهمین جاست کنارم شب و روز
پس چرا تا بر دلدار رسیدن سخت است؟

قیمت یار گران است و دراهم معدود
ددست ما خالی و دلدار خریدن سخت است

بشکند گر که پر و بال نشاید پرواز
مرغ را بی پر و بی بال پریدن سخت است

دل خود را بسپاری به کسی گر همه عمر
همه را دیدن و دلدار ندیدن سخت است

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 30 آذر 1397 ساعت: 23:03