فاین تذهبون

متن مرتبط با «جواد» در سایت فاین تذهبون نوشته شده است

شعر ولادت حضرت جواد الائمه علیه السلام

 • عید میلاد است میلاد جواد ابن الرضا(ع) عید بخشش عید جود عید کرم عید سخا عید شرح و معنی آیات قرآن کریمعید حاجت عید امید عید شکر عید دعا عید میلاد است عید اسوه ی جود و کرمعید حمد و عید مدح و عید تمجید و ثنا عید میلاد است میلاد گل گلزار دینروز عید آسمانی ها به عرش کبریا چشم بگشوده به عالم اسوه ی تقوا و دینآن که باشد خاک پایش چشم ما را توتیا قبله گاه مؤمنین است و امام المسلمینزینت ملک وجود و تاج فخر انبیا دردمندان جهان آمد طبیب دردهاآن طبیبی که به هر درد بشر باشد شفا ملجاء درماندگان و بی پناهان است اوآن که می گردد به دست او روا حاجات ما آمد او و ساکن دل های ما شد تا ابدخانه ی دل ها گرفته از قدوم او جلا اوست معمار سخا و بخشش و جود و کرماو نهاده جود و بخشش را در این عالم بنا آنچه در او ره ندارد ظلم و جور است و جفادر عوض او هست پر از مهربانی و وفا هر که می خواهد بقا باید فنای او شودپادشاهی هر که می خواهد شود او را گدا شیعیانش از غم روز جزا آسوده اندچون که او باشد شفیع شیعه در روز جزا راه گم می شد اگر او رهنمای ما نبودشکر یاربّ او به ما شد مقتدا و رهنما شکر یارب چون که فرمودی به ما او را عطاای خدا ممنون به عشقش شیعه گشته مبتلا بخوانید, ...ادامه مطلب

 • شعر شهادت حضرت جواد علیه السلام

 • در عزایت رنگ غم دارد همه هفت آسمان دست غم دارند بر سر در عزایت قدسیان ناله ی واویلتا پیچیده در عرش خداچون شده روح الامین از این مصیبت روضه خوان تشنه لب بودی ولی آبی ندادت هیچ کسوای بر ما، با لب تشنه تو رفتی از جهان مردم دنیا که ریزه خوار خوانت بوده اندداده اند از کف ز داغ تو همه تاب و توان قلب هر آزاده ای می سوزد از داغ غمتشعله ور گشته ولی از غصه قلب شیعیان خون دل جاری است از چشم تمام انبیاءاولیا سر داده اند از غم نوای الامان فاطمه(س) آن بانوی پهلو شکسته در غمتمی کشد از سوز دل با رنج و غم آه و فغان قلب آل الله(ع) لبریز است از رنج و عزاشهر اندوه و غم و درد است از داغت جِنان می گذشت از کوی تو راه سعادت یا جواد(ع)رفتی و گم شد طریق نیکبختی را نشان ای تو معنای اذان و شارح آیات وحیبعد تو در ماذنه آهنگ غم دارد اذان زد منادی وقت قد قامت رسید اما دریغدر غمت هنگام قد قامت شده قدها کمان هر زمان، هرجا گذر کردم ندیدم غیر غمتا قیامت داغدار توست هر پیر و جوان تو به نص آیه ی قرآن همیشه زنده ایبر سر ما شیعیان هستی همیشه سایبان تو جوادی و تو هستی معدن جود و سخاما گدای خانه ی تو ای امام مهربان دشمنت پنداشت کشت و زیر خاکت دفن کردتا قیامت هستی اما مستدام و جاودان بخوانید, ...ادامه مطلب

 • سرود میلاد امام جواد علیه السلام

 • ای صفاتت همه پسندیده باعث روشنی هر دیده یا جواد الائمه ادرکنی تو عزیزی و بهتر از جانمقدم تو به روی چشمانمیا جواد الائمه ادرکنی سرو باغ ولایتی مولاپای تا سر عبادتی مولایا جواد الائمه ادرکنی زینت افزای عرش اعلاییوحی را ترجمان و معنایییا جواد الائمه ادرکنی در حقیقت تو اصل ایمانیشارح آیه های قرآنییا جواد الائمه ادرکنی تو همه فضل و جود و احسانیواسط فیض حیّ سبحانییا جواد الائمه ادرکنی سبط پیغمبر خدایی توپسر حضرت رضایی تویا جواد الائمه ادرکنی ما همه جسم و همچو جانی تومایه ی فخر شیعیانی تویا جواد الائمه ادرکنی تو چراغ هدایتی آقاپای تا سر کرامتی آقایا جواد الائمه ادرکنی رهبر و مقتدا تویی آقافضل بی منتها تویی آقایا جواد الائمه ادرکنی انبیا را تو تاج سر هستیتو هدایتگر بشر هستییا جواد الائمه ادرکنی ای ملائک غلام دربارتقدسیان یک به یک هوادارتیا جواد الائمه ادرکنی سخنانت کلام نورانی استهمگی آیه های قرآنی استیا جواد الائمه ادرکنی ای که هستی مبلّغ قرآنهدف تو سعادت انسانیا جواد الائمه ادرکنی مرغ جان پر زند سوی کویتقدسیان سر به سر ثنا گویتیا جواد الائمه ادرکنی آمدی تا جهان شود گلشنچشم ما بر جمال تو روشنیا جواد الائمه ادرکنی بخوانید, ...ادامه مطلب

 • شعر ولادت امام جواد علیه السلام

 • ای پناه بی پناهان یا جواد(ع)ای به هر دردی تو درمان یا جواد(ع) گوهر دریای نوری یا جواد(ع)پای تا سر عشق و شوری یا جواد(ع) روشنی بخشی همه افلاک رامی کنی دلشاد هر غمناک را ای تمام هستی ما شیعیانما همه جسم, ...ادامه مطلب

 • شعر شهادت امام جواد علیه السلام

 • کعبه ی جود و سخایی یا جواد(ع) مظهر لطف و صفایی یا جواد(ع) ای که هستی نور بزم معرفت در ره دین کشته گشتی عاقبت ای سراپا فضل و احسان و کرم درعزایت دیده ی ما بحر غم  خیمه ی اسلام را بودی ستون چشم ما از , ...ادامه مطلب

 • جوادالائمه(ع)

 • تو پناه پناهجویانی معنی آیه های قرانی ای تو انجیل حضرت موسی(ع) وی تو تورات حضرت عیسی(ع) کشتی نوح(ع) را تو کشتیبان تو دلیل نجات از طوفان گوهر چشمه های نور تویی صحف  و معنی زبور تویی روشنی بخش آسمانها, ...ادامه مطلب

 • شعر میلاد حضرت جواد الائمه علیه السلام

 •  جود و کرم گدای سرای تو یا جواد(ع) خورشید و ماه محو لقای تو یا جواد(ع) دل با صفا ز مهر و صفای تو یا جواد(ع) ما ریزه خوار خوان سخای تو یا جواد(ع) باشد رضای حضرت حق در رضای تو مسرور آن که هست به زیر لوا, ...ادامه مطلب

 • جواد آل محمد ع

 • نشسته ام به عزای جواد آل محمد (ع)بریزم اشک برای جواد آل محمد(ع) کفن به قامت مولا و رخت غم به تن مابه لب مراست رثای جواد آل محمد(ع)---دیگر به تنش رمق ندارد مولا بسته است مگر بار سفر از دنیا ریزد ز بصر, ...ادامه مطلب

 • شعر شهادت امام جواد ع

 • تا میان حجره ی غم روح ایمان کشته شدآیه آیه خط به خط معنای قران کشته شد کشته از زهر جفا چون شد امام عاشقانالگوی جود و سخا و فضل و احسان کشته شد فصل فصل این جهان یکباره شد فصل خزانچون که بعد از حضرتش فصل بهاران کشته شد چهره ی اهل جهان یکباره رنگ غم گرفتخنده از داغش روی لبهای خندان کشته شد زندگی ها مردگی شد بعد روز واقعهجان ز تن ها پر کشید و روح انسان کشته شد چشمه ها خشکید و گلها یک به یک پژمرده شدد,شهادت,امام,جواد ...ادامه مطلب

 • جدیدترین مطالب منتشر شده

  گزیده مطالب

  تبلیغات

  برچسب ها