فاین تذهبون

متن مرتبط با «حسین» در سایت فاین تذهبون نوشته شده است

شعر میلاد مسعود امام حسین ع

 • بگشوده دیده بر جهان دلبند زهرا(س) روئیده بر لب غنچه ی لبخند زهرا(س) زهرا(س) و حیدر(ع) محو سیمای حسینندافلاکیان گرم تماشای حسینند دارد محمد(ص) در بغل یک ماه زیباروح الامین مات گل زیبای زهرا(س) این نو گل زیبا به حق نامش حسین(ع) استاین نور رب المشرقین و مغربین است فُلک نجات است او و مصباح هدایتما را نماید رهنمون سوی سعادت سرمایه ی ما شیعیان نام حسین(ع) استدین حقیقی دین اسلام حسین(ع) است شمس هدایت تا قیامت می درخشدتا راه خوشبختی ما را نور بخشد لبهای خشک او همان آب حیات استشوق حیات شیعیان بعد از ممات است از مقدم او انبیاء غرق سرورندلبریز شور و شادی و شعر و شعورند باشد نبی(ص) محو تماشای حسینشچشمش شده روشن به سیمای حسینش آن کودک یک روزه ی خوش قد و قامتهنگام قد قامت کند بر پا قیامت سر تا به پا، پا تا به سر پیغمبر است اونامش حسین(ع) امّا علی(ع) دیگر است او مؤمن بدون مِهر او ایمان ندارداسلام بی او مصحف قرآن ندارد ما را محبِّ او و یارانش نوشتندبا مِهر روی او گِل ما را سرشتند شرح و بیان و معنی ام الکتاب استهمچون علی(ع) او شافع روز حساب است آشفته ی مویش تمام شیعیانندسرگشته ی کویش تمام مؤمنانند در خانه ی دل دارد او جا تا قیامتداریم از او امید امداد و شفاعت ذکر مناجات امیرالمؤمنین(ع) اوستبیت الحرام و قبله ی اهل یقین اوست شرح همه آیات قرآن مبین اوستفرزند حیدر(ع)، مقتدای متقین اوست عرش خدا در مقدم او شد چراغانروح الامین دارد به لب آیات قرآن بخشیده زینت نام او عرش خدا رامدهوش کرده ماهِ رویش اولیا را او واسط فیض خدای مهربان استدر روز محشر بر سرِ ما سایبان است روح ملائک روز و شب پروانه ی اوستقلب همه خوبان عالم خانه ی اوست نام حسین(ع) تسبیح هر روز و شب ماستخنده به یمن مقدم او بر لب ماست Adblock t, ...ادامه مطلب

 • اربعین شهادت امام حسین علیه السلام

 • به سوی شام شدی رهسپار خواهر منشدم ز دوری تو بی قرار خواهر من به جسم بی سر من چون نبود دادرسیبه انتظار تو ماندم که از سفر برسی چو دیر شد سفرت دست از این جهان شُستمبه زیر سنگ لحد، بین بوریا خُفتم اسیر رفتی از اینجا به شام خواهر منبگو به من به کجا مانده است دختر من به روی نیزه تو را یار و همسفر بودمتمام راه برای تو خون جگر بودم بدیدمت که عدو تازیانه ات می زدبه بند ظلم و جفا بی بهانه ات می زد به سوی شام شما را پیاده می بردندبه روی خار مغیلان تو را می آزردند چگونه بشنوم آنچه گذشته است تو راکشیده ای تو هزاران هزار رنج و بلا شکسته بالی و رنگ کبود داری تونشان ز کوچه ی قوم یهود داری تو به روی نیزه سر من، شما اسیر به دامسر من و اُسرا شد نشان سنگ ز بام به نیزه راس شهیدان مقابلت دیدمسر شکسته ی با چوب محملت دیدم عدو، خیام حرم، غارت و چپاول هایتیم و بند غم و ریگ داغ، تاول ها به کودکان یتیم آن که مشت و سیلی زددوباره ضربه به پهلوی گشته نیلی زد  به همره تو علمدار لشکر آمده بود به روی نیزه علمدار، با سر آمده بود به روی نیزه نمودم تلاوت قرآنبه پای نیزه تو بودی اسیر و سرگردان ز روی نیزه بدیدم که کودکی جا ماندشبیه ریگ بیابان به زیر پاها ماند به حالتان عوض گریه، خنده سر دادندرقیه(س) را به خرابه سر پدر دادند به بزم شامِ شراب و جسارت دشمنعصای دشمن اسلام خورد بر لب من به هر کجا که یتیمی ز ناقه می افتاددوباره خورد کتک بی شمار از جلّاد به جای اشک دو چشم تو چشمه ی خون بودز غصه های جهان، غصه ی تو افزون بود گریستم ز روی نیزه من به همراهتگرفتم آتش از آن سوز غصه و آهت خوش آمدی به مزارم خدا نگهدارتاسیر بند ستم، من شدم بدهکارت تو را به فاطمه(س) و مرتضی(ع) و پیغمبر(ص)ببخش از سر لطف و کرم مرا خواهر خو, ...ادامه مطلب

 • شعر میلاد امام حسین علیه السلام

 • بگشوده دیده بر جهان دلبند زهرا(س) روئیده بر لب غنچه ی لبخند زهرا(س) زهرا(س) و حیدر(ع) محو سیمای حسینندافلاکیان گرم تماشای حسینند دارد محمد(ص) در بغل یک ماه زیباروح الامین مات گل زیبای زهرا(س) این نو گل زیبا به حق نامش حسین(ع) استاین نور رب المشرقین و مغربین است فُلک نجات است او و مصباح هدایتما را نماید رهنمون سوی سعادت سرمایه ی ما شیعیان نام حسین(ع) استدین حقیقی دین اسلام حسین(ع) است شمس هدایت تا قیامت می درخشدتا راه خوشبختی ما را نور بخشد لبهای خشک او همان آب حیات استشوق حیات شیعیان بعد از ممات است از مقدم او انبیاء غرق سرورندلبریز شور و شادی و شعر و شعورند باشد نبی(ص) محو تماشای حسینشچشمش شده روشن به سیمای حسینش آن کودک یک روزه ی خوش قد و قامتهنگام قد قامت کند بر پا قیامت سر تا به پا، پا تا به سر پیغمبر است اونامش حسین(ع) امّا علی(ع) دیگر است او مؤمن بدون مِهر او ایمان ندارداسلام بی او مصحف قرآن ندارد ما را محبِّ او و یارانش نوشتندبا مِهر روی او گِل ما را سرشتند شرح و بیان و معنی ام الکتاب استهمچون علی(ع) او شافع روز حساب است آشفته ی مویش تمام شیعیانندسرگشته ی کویش تمام مؤمنانند در خانه ی دل دارد او جا تا قیامتداریم از او امید امداد و شفاعت ذکر مناجات امیرالمؤمنین(ع) اوستبیت الحرام و قبله ی اهل یقین اوست شرح همه آیات قرآن مبین اوستفرزند حیدر(ع)، مقتدای متقین اوست عرش خدا در مقدم او شد چراغانروح الامین دارد به لب آیات قرآن بخشیده زینت نام او عرش خدا رامدهوش کرده ماهِ رویش اولیا را او واسط فیض خدای مهربان استدر روز محشر بر سرِ ما سایبان است روح ملائک روز و شب پروانه ی اوستقلب همه خوبان عالم خانه ی اوست نام حسین(ع) تسبیح هر روز و شب ماستخنده به یمن مقدم او بر لب ماست Adblock t, ...ادامه مطلب

 • شعر ولادت امام حسین علیه السلام

 • شیعه را شوق تماشای رخ جانان استاشک شوقش ز دو دیده به روی دامان است بر لبش خنده و از دیده ی او اشک روانقلب او شاد از این واقعه صد چندان است خبری تازه به راه است خبر دار شویدباغ دل خرم و لبها همگی خندان, ...ادامه مطلب

 • یا حسین (ع) سرت سلامت

 • برخیز ای برادر ای جان من فدایتبر خیز و کن تماشا بر پا شده قیامت داغت زده برادر آتش به جان خواهرخاکم به سر برادر ای وای در عزایت بعد از تو هتک حرمت از خیمه ها شد ای وای بر خاندان عصمت گشته بسی اهانت ب, ...ادامه مطلب

 • حسینی شدن

 • شب است و ظلمت و راهی دراز و ناهموارطریق شمر و به لب ذکر یاحسین(ع) هشدار ! شبیه شمر شدن کار ساده ای است ولیحسین(ع) گونه شدن غیر ممکن و دشوار*** محرم است و حسین(ع) و همه عزادارشدو دیده چشمه ی خون است و , ...ادامه مطلب

 • مهمانی حسین علیه السلام

 • ما که شرمنده ی احسان تو هستیم حسین(ع)شد محرم همه مهمان تو هستیم حسین(ع) جز در خانه ی تو نیست پناهی ما راتا ابد دست به دامان تو هستیم حسین(ع) باد می داد تکان زلف پریشانت راما عزادار و پریشان تو هستیم ح, ...ادامه مطلب

 • رخ زیبای حسین (ع)

 • خورشید شعاع رخ زیبای حسین(ع) استجبریل امین محو تماشای حسین(ع) است سلطان جهان، میر عرب، حیدر کرار(ع)دلبسته و دلداده ی زهرای حسین(ع) است چون ماه شب چاردهم جلوه نمایدیک ذره ای از حسن دل آرای حسین(ع) است آن سرو که در سایه ی او باغ بیاسودآن سرو نشان از قد رعنای حسین(ع) است کور است هر آن دیده که نادیده رخ او بیناست هر آن دیده که بینای حسین(ع) است آن هدیه که جبریل, ...ادامه مطلب

 • مدح امام حسین (ع)

 • قمری به سر شاخه غزلخوان حسین(ع) است مرغ دل ما طایر بستان حسین(ع) است از آمدنش خنده ی شوق است به لب هاصد جان به فدای لب خندان حسین(ع) است آیات خدا وصف کمالات حسین(ع) استجبریل امین قاری قران حسین(ع) است هر متقی و مومن و دین دار و خدا جومدیون خداجویی و ایمان حسین(ع) است خورشید به هر صبح زند تکیه به کوهی مات رخ زیبا و درخشان حسین(ع) است هر عاشق دلباخته و شیفت, ...ادامه مطلب

 • رضای حسین ع

 • به پای سر روم امشب به کربلای حسین(ع)که بوسه ای بنشانم به خاک پای حسین(ع) اگر که لب بگشایم سخن نخواهم گفتمگر به مدح حسین(ع) و مگر برای حسین(ع) محرم است و دل از داغ او پر از خون است بریزم اشک غم این بار در عزای حسین(ع) همیشه شکر گزارم خدای سب, ...ادامه مطلب

 • شور حسینی

 • یک شب بیا به تکیه ی ما، شورمان ببین روی جبین تک تک ما نورمان ببین ما مست جام باده ی قالوا بلی شدیماینجا بیا کرامت انگورمان ببین نام حسین (ع) ورد لب ماست صبح و شامصبح و مسا زیارت عاشورمان ببین ما از بلا و حادثه ها در امان شدیمموسای ما و معجزه ی طورمان ببین بر روی قبر ما شده حک عاشق حسین(ع)بگشای دیده خرمی گورمان ببین ما همنشین حضرت عشقیم در بهشتنزدیکتر بیا، افق دورمان ببین ما شه, ...ادامه مطلب

 • سلام محرم

 • سلام من به محرم به خون پاک شهیداندرود من به ورقهای پاره پاره قران سلام من به حسین(ع) و به اشک دیده زهرا(س)سلام من به رگ از قفا بریده ی مولا سلام من به محرم، به اشک چشم یتیمان به آه و ناله زینب(س)، به رنج پای اسیران سلام من به رقیه(س)، به گونه های کبودشبه زینب(س) و به نماز شب و قیام و قعودش سلام من محرم، به کام تشنه اصغر(ع) به کربلای معلی که بود وادی محشر سلام من به ابوالفضل(ع)، به دست های علمداربه دیده های پر ازخون به شیعه های عزادار به اکبر و لب خشک و به آخرین سخنانش  سرش به زانوی بابا، نبود تاب و توانش سلام من به محرم به آن شجاعت قاسم(ع)سلام من به حسین(ع) و به,سلام محرم,سلام بر محرم,سلام به محرم,سلام بر محرم کریمی,سلام بر محرم كريمي,شعر سلام محرم,سلام بر محرمت حسین جان,سلام بر محرم پیامک,سلام بر محرم شعر,سلام بر محرم متن ...ادامه مطلب

 • جدیدترین مطالب منتشر شده

  گزیده مطالب

  تبلیغات

  برچسب ها