فاین تذهبون

متن مرتبط با «حضرت» در سایت فاین تذهبون نوشته شده است

شعر ولادت حضرت جواد الائمه علیه السلام

 • عید میلاد است میلاد جواد ابن الرضا(ع) عید بخشش عید جود عید کرم عید سخا عید شرح و معنی آیات قرآن کریمعید حاجت عید امید عید شکر عید دعا عید میلاد است عید اسوه ی جود و کرمعید حمد و عید مدح و عید تمجید و ثنا عید میلاد است میلاد گل گلزار دینروز عید آسمانی ها به عرش کبریا چشم بگشوده به عالم اسوه ی تقوا و دینآن که باشد خاک پایش چشم ما را توتیا قبله گاه مؤمنین است و امام المسلمینزینت ملک وجود و تاج فخر انبیا دردمندان جهان آمد طبیب دردهاآن طبیبی که به هر درد بشر باشد شفا ملجاء درماندگان و بی پناهان است اوآن که می گردد به دست او روا حاجات ما آمد او و ساکن دل های ما شد تا ابدخانه ی دل ها گرفته از قدوم او جلا اوست معمار سخا و بخشش و جود و کرماو نهاده جود و بخشش را در این عالم بنا آنچه در او ره ندارد ظلم و جور است و جفادر عوض او هست پر از مهربانی و وفا هر که می خواهد بقا باید فنای او شودپادشاهی هر که می خواهد شود او را گدا شیعیانش از غم روز جزا آسوده اندچون که او باشد شفیع شیعه در روز جزا راه گم می شد اگر او رهنمای ما نبودشکر یاربّ او به ما شد مقتدا و رهنما شکر یارب چون که فرمودی به ما او را عطاای خدا ممنون به عشقش شیعه گشته مبتلا بخوانید, ...ادامه مطلب

 • حضرت علی علیه السلام مولود کعبه

 • عمریست که من مفسّر قرآنم توصیف علی(ع) است آنچه من می دانم لبریز علی(ع) است جای جای قلبمیعنی که پر از باور و از ایمانم سرباز ولایتم، علی(ع) است فرمانده منجان در کفم و منتظر فرمانم جز مِهر علی(ع) در دل من مِهری نیستکمتر مگر از ابوذر و سلمانم در هر دم و بازدم علی(ع) می گویمبی عشق علی(ع) هر دو جهان زندانم در دام علی(ع) اسیرم از روز نخستآزاده ترین مردم این دورانم اثبات ولایت علی(ع) کار من استوقتی که پر از دلیل و از برهانم عبد است علی(ع) ولی ولی الله استدر کار امیر مؤمنان حیرانم ایوان نجف قبله ی حاجات من استاز قبله که روی بر نمی گردانم عمریست که دم به دم علی(ع) می گویمدر مدح علی(ع) زبانزد رندانم  چون مولد کعبه اوست، هنگام نمازرو سوی بنای کعبه می چرخانم تا زنده ام از علی(ع) زنم دم شب و روزتا حق بدهد کنار او اسکانم آمد به جهان و خنده بر لب روئیددر مقدم او سرخوشم و خندانم ورد لب و تسبیح مناجات من اوستگردیده عجین با همه ی ارکانم من بر سر خوان او نشستم همه عمردر خانه ی او تا به ابد مهمانم از لطف خداست یاعلی(ع) گفتنِ ماممنون خدای خالق سبحانم چون سائل خانه ی علی(ع) هستم منپس بر همه ی اهل جهان سلطانم عهدی است مرا که یار حیدر(ع) باشمتا روز ابد بر سر این پیمانم ای کاش به بالین من آید دم مرگتا آن که ببیند رخ او چشمانم سرمایه ی من در این جهان جان من استبا عشق فدای حضرت او جانم  از روز نخست یا علی(ع) گفتم مننام علی(ع) است جمله ی پایانم وقتی که علی(ع) است ترجمان قرآنجز مدح علی(ع) مجوی در دیوانم بخوانید, ...ادامه مطلب

 • شهادت حضرت امام هادی علیه السلام

 • با ٬جامعه٬ ولیّ خدا را شناختیم تفسیر وحی و شرح دعا را شناختیم در هر فراز ٬جامعه٬ دنیای حکمت استدر هر عبارت آل عبا(ع) را شناختیم ما در پی بقا همه ی عمر گشته ایمبا ٬جامعه٬ حدیث بقا را شناختیم درد و بلا ز پیکر ما رخت بست و رفتوقتی دوای درد و بلا را شناختیم زنگار شد زدوده ز دل های مؤمنینبا ٬جامعه٬ دلیل جلا را شناختیم مس وجود ما شده با ٬جامعه٬طلااکسیر عشق و رمز طلا را شناختیم باشد خدا و آل محمد(ص) پناه ماما شافعان روز جزا را شناختیم این خانواده معدن جود و سخاوتندبا این فبیله جود و سخا را شناختیم راهی به جز طریق سعادت نرفته ایمزیرا که راه و راهنما را شناختیم هر جا مکان واقعه، هر روز روز غماز ساعتی که کرب و بلا را شناختیم وقتی که رفت حضرت هادی(ع) از این جهانمعنای داغ و اشک و عزا را شناختیم بخوانید, ...ادامه مطلب

 • شعر ولادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام

 • لب را گشود و خواندن قرآن شروع شد خندید گل که بارش باران شروع شد تا باقر العلوم(ع) قدم زد به روی خاکشور و نشاط و شادی یاران شروع شد قد قامت الصلوه که وقت نماز شدسیر و سلوک رهرو یزدان شروع شد استاد علم و معرفت آمد به این جهانتبریک درس و مشق دبستان شروع شد. با یک نگاه برد دل از اهل آسمانسیر سروش سوی گلستان شروع شد در مقدمش اهالی دنیا شدند شادلبخند شادمانه ی انسان شروع شد یک گل رسید و گلشن ایمان بهار شدالفاتحه، که ختم زمستان شروع شد جشن ولادتش شده بر پا در آسمانرقص ستاره های درخشان شروع شد باغ بهشت گشته چراغان ز مقدمشجشن و سرور حوری و غلمان شروع شد سر تا به پای او همه علم است و معرفتدرس خداشناسی و ایمان شروع شد بخوانید, ...ادامه مطلب

 • اشعار ولادت حضرت زهرا س

 • سلام خدا بر تو یا فاطمه(س) که عرش خدا را تویی قائمه تو محبوبه ی قلب پیغمبریبه زن های هر دو جهان سروری تویی مادر دوستان خداتویی مایه ی عزت انبیاء تویی تاج فخر همه اولیاءتویی دختر و مادر مصطفی(ص) تویی پاکدامن تو هستی بتولتویی انتخاب خدای رسول(ص) تویی علت خلق هفت آسمانتویی افتخار همه بانوان تویی مادر پیشوایان دینتویی حجت کردگار مبین به آیات وحی خدا کوثریتو همتای مولای ما حیدری به ما شیعیانی تو مانند جانجگر گوشه ی ختم پیغمبران تویی تالی و همسر مرتضی(ع)تو صاحب لِوایی به روز جزا مقام تو بالاتر از عرشیانگرامی تویی بین افلاکیان تو و مادرت را هزاران درودکه هستی تو برتر ز کلّ وجود درود خدا بر تو بانوی دینکه هستی چراغ ره مؤمنین تویی مادر اهل بیت رسول(ص)تویی پارسا و تو هستی بتول شده فرش راهت پَرِ جبرئیلفدای تو جان و سر جبرئیل تویی شرح آیات وحی خداتویی قبله گاه همه انبیاء به پایت بریزند گل عرشیانبه قربان تو جان ما فرشیان تو راضیه هستی و زهرا تویی همه زینت عرش اعلی تویی  تویی حرّه و مرضیه، راکعهتو تفسیر انسانی و واقعه تو عذرایی و فخر نسوان تویییکی از دو دریای رحمان تویی سعیده تویی و شهیده توییبه ما شیعیان نور دیده تویی تو محبوبه ای و کریمه توییتو علامه ای و علیمه تویی تو در اوج فضلی و در اعتدالوجود تو لبریز عزّ و کمال شد از مقدمت قلب هر شیعه شادهمه هستی ما فدای تو باد بخوانید, ...ادامه مطلب

 • صلوات حضرت زهرا س

 • به زهرای اطهر سلام خدا به ایشان سلام همه اولیاء که او هست صدیقه و طاهرهبتول است و معصومه و کامله که او مادر دوستان خداستو او مادر جمله ی اولیاست که او برتر است از همه بانواننباشد زنی مثل او در جهان ولی ظلم بی حد به او شد رواشده منع از حق خود او چرا؟ بگیر از ستمگر به حق رسول(ص)همان حق که گردیده غصب از بتول(س) خدایا بگیر انتقام از عدوکه بشکسته از ظلم پهلوی او که خونخواه اولاد زهرا(س) توئیکه ریشه کن ظلم اعدا توئی بتول است و او دخت پیغمبر(ص) استو او بر امامان ما مادر است مقامش هم از انبیاء برتر استبه مولا علی(ع)، فاطمه(س) همسر است به زهرا(س) و بر مادر او سلامکه هستند شایسته ی احترام بخوانید, ...ادامه مطلب

 • اشعار شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

 • بین کوچه مقابل چشمم اتفاقی عجیب خورد رقم خورد سیلی به صورت مادرشد وجودم پر از مصیبت و غم صورت مادرم که نیلی شد خاک غم بر سرم نشست آن روز همه ی تار و پود زندگی ام از غم او ز هم گسست آن روز پدرم چون که قصه را فهمید شد سراسیمه راهی خانه پدرم گرد شمع مادر منچرخ می زد شبیه پروانه چند نامرد بی خبر ز خداسوی خانه هجوم آوردند بهر بیعت گرفتن زوریپدرم را به زور می بردند بارها گفته بود پیغمبر(ص)که مودت کنید با زهرا(س) خیر دنیا و آخرت باشددر محبت به عترت طه پشت در بود مادرم آن روزکه در خانه شعله ور گردید مادرم در حمایت از حیدر(ع)پیش عصیانگران سپرگردید با هجوم چهل نفر کافردر خانه گسسته شد آن روز پهلوی مادرم ز ضربه ی درمثل شیشه شکسته شد آن روز پهلوی مادرم که شد مجروحبار شیشه به دوش مادر بود کشته شد از فشار در محسن(ع)سخت ما را غم برادر بود مادرم زیر دست و پا افتادبازویش زیر دست و پا بشکست دست مادر ز کار چون افتادشد وبال تنش دگر آن دست تا که از جا بلند شد مادرضرب سیلی نصیب رویش شد زد عدو با غلاف شمشیرشجای ضربه به رنگ مویش شد مدتی هست مادرم زهرا(س)مانده در رختخواب بیماری خواهر دل غمین و محزونمکند از مادرم پرستاری مادرم دست بر کمر امروزخانه را می زند خودش جارو شکر یارب که حال او خوب استکرده بر درد او اثر دارو مدتی هست مادرم زهرا(س)شده دلتنگ حضرت بابا برو بر مأذنه بلالِ رسول(ص)بار دیگر اذان بگو حالا الله اکبر الله اکبرالله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا اللهاشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اللهاشهد ان محمد رسول الله رفت از هوش مادرم، کافیستای مؤذن اذان مگو دیگر این اذان شد اذان آخر اووای بر من شدیم بی مادر پدرم وقت غسل مادر منخورد دستش به بازوی مادر پدرم هم ز هوش رفت ا, ...ادامه مطلب

 • در مدح حضرت زهرا سلام الله علیها

 • کیستم من؟ دختر پیغمبر(ص) و امّ ابیهایم کیستم من؟ کفو حیدر(ع) همسر و همراه مولایم زهره و زهرا منم، من قره العین رسولممن نگین خاتم پیغمبران و فخر بابایم  تک تک آیات قرآن را منم معنا و مفهومکیستم؟ متن مفاتیح الجنان، شرح دعاهایم کیستم من؟ بهترین الگوی تقوی و عفافمکوثر قرآن منم، من برترین بانوی دنیایم معجز موسی ابن عمرانم ید بیضا منم منوقت اثبات نبوّت من عصای دست موسایم می دمید عیسی دمی تا مردگان را زنده می کردمعجز عیسی منم، من آن دم گرم مسیحایم حاصل پیوند دو دریاست اگر لؤلؤ وَ مرجانبی گمان ای اهل عالم من یکی از آن دو دریایم من به اذن حق مددکارم به هر امداد خواهیمن به هر دردی که درمانی ندارد هم مداوایم کیستم من؟ مطلع الفجرم، کی ام من؟لیله القدرآیه ی تطهیر را تفسیرم و تکویر و اعلایم کیستم من؟ آن که هم‌ّ و غمّ او اسلام و دین استپاسدار دینم و حامی قرآن و توّلایم کیستم؟ شرح حدیث قدسی لولاک هستمکیستم؟ خیر کثیرم، راضیه، مرضیه، زهرایم بخوانید, ...ادامه مطلب

 • به مناسبت ولادت حضرت زینب س

 • زنی را می شناسم زندگی بخشیده انسان را به دانشگاه خود تدریس کرده درس ایمان را زنی را می شناسم ماتم و رنج و بلا دیدهبه روز حادثه از اشک دریا کرده دامان را زنی را می شناسم بوده در بالای تلّ روزیبدیده زیر خنجرها تن خورشید تابان را زنی را می شناسم غصه و رنج و بلا دیدهکه از بالای تلّ او دیده بیرون رفتن جان را زنی را می شناسم سفره دار سفره داران استو او بگذاشته در سفره های شیعیان نان را زنی را می شناسم صاحب غم های عاشوراستشناور دیده در خون جسم صد چاک شهیدان را زنی را می شناسم روی نیزه دیده رأسی راکه می خوانده است با لحنی حزین آیات قرآن را زنی را می شناسم در شب شام غریبان همنشد ترکش نماز شب، سپاس از حیّ سبحان را زنی را می شناسم من، ندیده غیر زیباییو با این کار خود ویران نموده کاخ شیطان را زنی را می شناسم من، که هفتاد و دو غم دیده بدیده روی خاک افتاده جسم پاک یاران را زنی را می شناسم آب در مشکی ندیده است اوولی از ابر چشمان یتیمان دیده باران را زنی را می شناسم من اسیر درد و رنج و غمنموده دستگیری ها به بند غم اسیران را زنی را می شناسم من که از کرب و بلا تا شامکشید از پای اطفال حرم خار مغیلان را زنی را می شناسم من که او با خطبه های خودپیمبر وار کرده رهنمایی هر مسلمان را زنی را می شناسم من که بر هر درد درمان استکسی که با نگاهی کرده درمان درمندان را زنی را می شناسم من که چون حیدر(ع) سخندان استکه با هر خطبه ای حیران نموده او ادیبان را زنی را می شناسم زینب(س) است و زینت باباکه یاری کرده مانند علی(ع) او هم ضعیفان را گلی را می شناسم من که گلزار است مدیونشکه زینت داده این گل شاخه ی هر باغ و بستان را اگر چه در تمام عمر از داغ برادر سوختولی می کرد پاک او اشک چشمان یتیمان را به یمن مقدمش اهل , ...ادامه مطلب

 • وفات حضرت معصومه سلام الله علیها

 • معصومه ای و دختر موسی ابن جعفریثانی زینبی و رضا(ع) را تو خواهری روح الامین به مدح تو گردیده نغمه خوانیعنی که بر اهالی دنیا تو سروری چون از مدینه آمده ای تا به شهر قمگردیده این مسیر، مسیر معطری  تو زینب(س) رضا(ع) و رضا(ع) هم حسین(ع) توستتشبیه عاشقانه ی خواهر برادری گر چه جهان ندیده دگر مثل فاطمه(س)اما تو بعد فاطمه(س)، زهرای دیگری تو ترجمان ساده ی قرآن احمدیام الکتاب و واقعه و تین و کوثری معصوم و پاک جدّ و پدر با برادرتیعنی تو نیز طاهره ای و مطهری اشکت روان به گونه شد از داغ مصطفی(ص)محزون تو در مصیبت عظمای حیدری چشمان توست چشمه ی خون در تمام عمرغمگین به یاد حادثه ی قتل مادری با روضه های کرببلا گریه می کنیتو غصه دار روضه ی عباس(ع) و اکبری تیر سه شعبه و گلوی طفل شیر خوارتو دل شکسته از غم عظمای اصغری با روضه های زینب کبری(س) گریستیتو غصه دار نیزه و سرها و خنجری هم ناله با رقیه(س) و با عمه جان اونالان برای روضه ی ویرانه و سری عمر گران بهای تو شد صرف رنج و غمپیوسته غصه دار و غمین و مکدّری اهل جهان ز داغ تو خون گریه می کنندبانو عزای توست عزایی سراسری ما را چه غم ز سختی روز قیامت استوقتی که تو شفیعه به صحرای محشری  بخوانید, ...ادامه مطلب

 • ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی

 • امیر کشور جان سید الکریم آمد صفای هر دو جهان سید الکریم آمد اذان ترانه ی عشق علی و آل علی استبرای نشر اذان سیدالکریم آمد بهار می شود از یمن مقدمش همه سالگذشت فصل خزان سید الکریم آمد به یمن مقدم او شد جهان چراغانیخوشند پیر و جوان سید الکریم آمد شده است خانه ی دل ها پر از نشاط و‌سرورقد غم است کمان سید الکریم آمد تویی که مادح آل محمدی شب و روزبه شور و شوق بخوان سید الکریم آمد کریم ابن کریم است مقدمش روی چشمقرار روح و روان سید الکریم آمد بخوانید, ...ادامه مطلب

 • شعر ولادت حضرت رسول اکرم ص

 • آفرینش آفرین را بی نهایت آفرین چون که داده افتخاری تازه بر اهل زمینچشم بگشوده به دنیا رحمه للعالمیننور باران شد زمین تا آسمان هفتمین مژده مژده اهل عالم مولد پیغمبر(ص) استدر همه عالم شمیم مشک و عود و عنبر است خاک خوشبوتر ز عطر گل عذاران می شودقلب های اهل ایمان نور باران می شودفصل های سال سرتاسر بهاران می شوداین محمد(ص) معنی آیات قرآن می شود اوست خورشیدی که عالم را کند لبریز نورمؤمنان را می دهد با دست خود جامی طهور تاج فخر آفرینش بر سر ام القراستجشن میلاد محمد(ص) در همه عالم به پاستدست افشان حضرت جبریل در عرش خداستآمد آن شمس درخشانی که ما را رهنماست دست افشان، پای کوبان جمله ی کروبیانراهی شهر مدینه خنده بر لب، شادمان معدن احسان و جود و فضل و حلم و رحمت استنور رویش روشنی بخش جهان ظلمت است پای تا سر شوکت و عز و وقار و حشمت استآیت پروردگار است و مدار وحدت است عالم هستی سراسر بوی احمد(ص) می دهدروز میلادش صله بسیار و بی حد می دهد تاج سرهای تمام انبیا و اولیاستنام او زیباترین زینت به عرش کبریاستانتخاب ویژه ی الله، یعنی مصطفاستاو پسر عمّ و برادر با علی مرتضاست ما همه عبدیم و ما را سیّد و مولاست اوعلت ایجاد هستی و ابوالزهراست او در مسیر رستگاری مؤمنان را رهبر استقلب او لبریز ایمان و یقین و باور استهر چه خوبی در دو عالم هست را او مظهر استبهتر است از بهترین ها، برترین را برتر است اسوه تقوا و پاکی ها و نیکی هاست اوواسط فیض خدای حیّ بی همتاست او آفرینش را یقناً علت ایجاد اوستبنده ی حق است و از هر قید و بند آزاد اوستترجمان و معنی انصاف و عدل و داد اوستبر سر هر زورگو و ظالمی فریاد اوست می کند در عالم هستی عدالت گستریاوست الحق لایق و شایسته ی پیغمبری می رسد از راه و دنیا را گلستان می کند, ...ادامه مطلب

 • شهادت حضرت امام مجتبی علیه السلام

 • تا که جان دارم به تن هستم گدایت یا حسن(ع) ریزه خوارم بر سر خوان عطایت یا حسن(ع) تو کریم اهل بیتی، من گدای کوی توجرعه نوش چشمه ی جود و سخایت یا حسن(ع) دردمندیم و دوای تو به درد ما دواستدردها آرام گیرد با دوایت یا حسن(ع) صورت زهرا(س) که شد از ضرب سیلی نیلگونشِکوِه بُردی از عدو نزد خدایت یا حسن(ع) زهر نوشیدی و کام اهل عالم تلخ شدشعله ور شد آتش دل ها برایت یا حسن(ع) بیت الاحزان شد زمین و آسمان با رفتنتخانه ی دل های ما ماتم سرایت یا حسن(ع) خون دل ها خورده بودی و همه در تشت ریختمُرد از غم خواهرت پایین پایت یا حسن(ع) یا حسن(ع) تابوت مرگت چون نشان تیر شدسوخت از غصه غریب و آشنایت یا حسن(ع) با حسین(ع) گفتی که «لا یوم کیومک» یا حسین(ع)آمد امّا از عدو صدها بلایت یا حسن(ع) آتش داغ تو باشد شعله ور تا روز حشرتا ابد شیعه بسوزد در عزایت یا حسن(ع) بخوانید, ...ادامه مطلب

 • شعر شهادت حضرت علی اصغر ع

 • تا که در کوفه حسین ابن علی(ع) مهمان شد  قیمت آب به یک باره گران چون جان شد طلبید آب برای لب عطشان علی(ع)حنجر اصغرش امّا هدف پیکان شد گلوی نازک اصغر(ع) هدف تیر که شدوای من حنجر او پاره و خون ریزان شد خونش از حنجره و جان ز تنش شد بیرونز روی دست پدر هم، سرش آویزان شد چون حسین(ع) خون علی(ع) را به هوا می پاشیدآسمان دست عزا زد به سر و ویران شد بر زمین ریخت چو خون علی(ع) شش ماههجاری از دیده ز غم، خون دل یاران شد ماند نعش علی اصغر(ع) به روی دست حسین(ع)به چه رو خیمه رَوَد، وای که سرگردان شد  ز غمش گشت عزاخانه همه عرش خداچشم عالم ز غم و غصه ی او نالان شد آفرینش همه پوشید به تن رخت سیاههمه جا محفل اندوه و غم و احزان شد رخت بست از همه ی عالم هستی عشرت جامه ی غصّه لباس تن هر انسان شد نه فقط از غم او اشک بشر شد جاریهفت گردون ز غمش تا به ابد گریان شد انبیاء(ع) سینه زنان، نوح نبی(ع) نوحه سراپُر ز اندوه و عزا در غم او رضوان شد از غمش شعله کشان قلب همه اهل سماء‌پایه ی عرش خدا نیز ز غم لرزان شد دل هر شیعه به یاد غم اصغر(ع) خون شدنه فقط شیعه که خونین دل هر انسان شد  سر اصغر(ع) که روی نیزه روان شد سوی شامدر پی اش کار رقیه(س) تعب و افغان شد بر سر نیزه ز غصه سر خونین حسین(ع)با غم و درد عجین، ورد لبش قرآن شد قصه وقتی که به «سر» شد به لب آمد جان هاغصه آغاز شد و قصه ی ما پایان شد بخوانید, ...ادامه مطلب

 • نوحه شهادت حضرت علی اصغر ع

 • مرو تو شتابان ز پیش پدر (عزیز دلم)۲ ز داغ تو خون می چکد ز جگر (عزیز دلم)۲ اگر بروی مادر از غم تو دل غمین بشودز داغ تو عمه ی تو ماتم نشین بشودرقیه(س) در حسرت دیدارت حزین بشودز داغت شوم من خمیده کمر (عزیز دلم)۲ چگونه برم من سوی خیمه نعش اصغر(ع) راچگونه دهم دست مادرش این گونه پیکر راچگونه دهم شرح واقعه و روز محشر رامرو اینقدر زود سوی سفر (عزیز دلم)۲ بریزم به سر در عزای تو خاک ای عزیز دلمفدای تو و حنجر شده چاک ای عزیز دلمز داغ تو غصه دار افلاک ای عزیز دلمبه خیمه چگونه رسانم خبر (عزیز دلم)۲ بمان پیش من ای عزیز دلم اندکی دیگرکه من هم شوم همسفر با تو ای گل پر پراگر بروی می شوم تنها بین این لشکربمان تو کنارم در این سنگر (عزیزم دلم)۲ گل سرخی که ز تیر سه شعبه شده پر پربیا تا ببویم تو را ای گل این دم آخرز داغ تو، خون جگر گشته زینب(س) مضطرکشد از دل آه ویران گر (عزیز دلم)۲ گل بابا تو ز سنگ ستم گشته ای پر پراگر بروی می زند غم تو بر دلم اخگربرم شکوه در مصیبت تو نزد پیغمبر(ص) بنوش آب از چشمه ی کوثر (عزیز دلم)۲ اگر بروی بعد تو‌ دیگر می شوم تنهابمانم تنها میان این لشکر اعدارَود بر بالای نیزه سرت کودک باباعزادار تو شود مادر (عزیز دلم)۲ طلب کردم من برای تو از دشمن دین آبولی با تیر سه شعبه شدی ناگهان سیراباز آن تیری که به سوی گلوی تو شد پرتابز خون دل گشته چشمم تر (عزیز دلم) ۲ بمان در پیشم مرو ز بَرَم زندگانی منتو می روی و می رسد وقت جان فشانی منمرو از پیشم تو ای یار آسمانی من شدم من بی یار و بی یاور (عزیز دلم)۲ شدی سیراب ای عزیز دلم چشم من روشننپوشیدم لا اقل به تنت کهنه پیراهنسرت بر بالای نیزه شود همسفر با منبخواب ای زیبا گل پر پر (عزیز دلم)۲ تو‌ در کودکی یک مجاهد و سرباز ممتازیبرای رق, ...ادامه مطلب

 • جدیدترین مطالب منتشر شده

  گزیده مطالب

  تبلیغات

  برچسب ها