فاین تذهبون

متن مرتبط با «رسول» در سایت فاین تذهبون نوشته شده است

شعر عید سعید مبعث رسول اکرم ص

 • آغاز وحی و عید رسالت مبارک است عید رسول و عید هدایت مبارک است فصل خزان گذشت و بهار آمد ای بشرمژده که شب گذشت و شده موقع سحر بشنو به گوش جان خود آوای وحی رابشنو که حق به آدمیان می دهد ندا  اقرأ و ربک ای همه پاکی همه صفاای انتخاب ناب خداوند، مصطفی اقرأ و ربک ای که شدی انتخاب حقّاقرأ بخوان به صوت رسایت کتاب حق امر خداست لب به سخن باز کن بخوانمشتاق نغمه های تواند اهل آسمان ای آفتاب حسن ز مکه طلوع کن قلب بشر قرار ندارد شروع کن اقرأ بخوان سعادت انسان به دست توستخلق جهان به عشق تو و ناز شست توست اقرأ بخوان برادر روح الامین توییاقرأ بخوان که رحمت للعالمین تویی قبل از وجود عالم هستی تو بوده ایتو اولین کسی که خدا را ستوده ای اقرأ بخوان و دلبری از جبرئیل کنمهمانمان به جرعه ای از سلسبیل کن ذکر لب ملائکة الله احمد(ص) استتسبیح شمس و ورد لب ماه احمد(ص) است ای انتخاب ویژه ی حق انقلاب کنبت های ظلم و جور و جفا را خراب کن بگشای لب که نغمه ی قرآنم آرزوست بگشای لب که خیر فراوانم آرزوست تو انتخاب اولی و آخرین رسولتو با علی(ع) برادری و کوثرت بتول(س) ای جمله انبیاء همگی شیعیان توباشند اولیاء همگی رهروان تو تو برترین سفیر خدایی و احمدیپیوسته گرم حمد و ثنایی، محمدی زیباترین غزل تویی ای شعر ناب حقحق انتخاب توست، تو هم انتخاب حق با نغمه ی حجاز بخوان آیه های وحیبا صوت دلنواز بخوان آیه های وحی بر قله ی کمال بشر رد پای توستدر اهتزاز بر سر قله لوای توست ای شاهد رسالت تو حضرت علی(ع)باشد تو را وزیر و خدا راست او ولیّ تو شهر علم هستی و او باب شهر علمتو مظهر سخاوت و او شهره شد به حلم قرآن کتاب وحی خدا ثقل اکبر استحیدر(ع) کتاب ناطق تو ثقل اصغر است شکر خدا که رهبری و رهنمای ما قرآن و اهل بیت(ع, ...ادامه مطلب

 • شعر ولادت حضرت رسول اکرم ص

 • آفرینش آفرین را بی نهایت آفرین چون که داده افتخاری تازه بر اهل زمینچشم بگشوده به دنیا رحمه للعالمیننور باران شد زمین تا آسمان هفتمین مژده مژده اهل عالم مولد پیغمبر(ص) استدر همه عالم شمیم مشک و عود و عنبر است خاک خوشبوتر ز عطر گل عذاران می شودقلب های اهل ایمان نور باران می شودفصل های سال سرتاسر بهاران می شوداین محمد(ص) معنی آیات قرآن می شود اوست خورشیدی که عالم را کند لبریز نورمؤمنان را می دهد با دست خود جامی طهور تاج فخر آفرینش بر سر ام القراستجشن میلاد محمد(ص) در همه عالم به پاستدست افشان حضرت جبریل در عرش خداستآمد آن شمس درخشانی که ما را رهنماست دست افشان، پای کوبان جمله ی کروبیانراهی شهر مدینه خنده بر لب، شادمان معدن احسان و جود و فضل و حلم و رحمت استنور رویش روشنی بخش جهان ظلمت است پای تا سر شوکت و عز و وقار و حشمت استآیت پروردگار است و مدار وحدت است عالم هستی سراسر بوی احمد(ص) می دهدروز میلادش صله بسیار و بی حد می دهد تاج سرهای تمام انبیا و اولیاستنام او زیباترین زینت به عرش کبریاستانتخاب ویژه ی الله، یعنی مصطفاستاو پسر عمّ و برادر با علی مرتضاست ما همه عبدیم و ما را سیّد و مولاست اوعلت ایجاد هستی و ابوالزهراست او در مسیر رستگاری مؤمنان را رهبر استقلب او لبریز ایمان و یقین و باور استهر چه خوبی در دو عالم هست را او مظهر استبهتر است از بهترین ها، برترین را برتر است اسوه تقوا و پاکی ها و نیکی هاست اوواسط فیض خدای حیّ بی همتاست او آفرینش را یقناً علت ایجاد اوستبنده ی حق است و از هر قید و بند آزاد اوستترجمان و معنی انصاف و عدل و داد اوستبر سر هر زورگو و ظالمی فریاد اوست می کند در عالم هستی عدالت گستریاوست الحق لایق و شایسته ی پیغمبری می رسد از راه و دنیا را گلستان می کند, ...ادامه مطلب

 • عید سعید مبعث رسول اکرم ص

 • عید سعید مبعث مصطفاستشور و شعف دردل اهل سماست ورد لب اهل سما احمد(ص) استاو که به حق منتخب ایزد است آمده از عرش خدای جلیلقاصد پیغام خدا، جبرئیل بوی خدا می دهد آوای اوعالم هستی به تماشای او غار حرا مقص, ...ادامه مطلب

 • یا رسول الله صلی الله علیه و آله

 • چشم بستی شد جهان محروم از آن دیدارهاباغها خشکیده و پژمرده شد گلزارها انتخاب ویژه ی باریتعالی بوده ایانتخاب حق برای بهترین کردارها رفتی و زهرا(س) و حیدر(ع) را به غم کردی اسیرمی رسد آوای غم پیوسته از نی, ...ادامه مطلب

 • یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم

 • آخر ماه صفر آمد و هنگام عزاستفصل حزن و غم و اندوه رسول دو سراست علت عالم هستی  به روی بستر مرگحضرت فاطمه(س) در حال مناجات و دعاست بسته بار سفر و سوی جنان می رود او ناله ی اهل زمین در غم او تا به سماست آسمان اشک غم از دیده ی خود می ریزدعرشیان بر تنشان تا به ابد رخت سیاست هست جبریل امین نوحه گر از داغ رسول(ص)مجلس ختم رسول است که در عرش خداست ماهی و مرغ و ملائک همگی نوحه گرنداز زمین تا به سما مجلس اندوه به پاست خلق آشفته و محزون و غم آلوده همهزانوی غم به بغل ، دیده ی آنها دریاست سوختیم از غم او در همه ی عمر بسیچشم امید به لطف و کرمش روز جزاست ,یا رسول الله یا شای مدینه,یا رسول الله عذرا,یا رسول الله ...ادامه مطلب

 • جدیدترین مطالب منتشر شده

  گزیده مطالب

  تبلیغات

  برچسب ها