فاین تذهبون

متن مرتبط با «زهرا» در سایت فاین تذهبون نوشته شده است

اشعار ولادت حضرت زهرا س

 • سلام خدا بر تو یا فاطمه(س) که عرش خدا را تویی قائمه تو محبوبه ی قلب پیغمبریبه زن های هر دو جهان سروری تویی مادر دوستان خداتویی مایه ی عزت انبیاء تویی تاج فخر همه اولیاءتویی دختر و مادر مصطفی(ص) تویی پاکدامن تو هستی بتولتویی انتخاب خدای رسول(ص) تویی علت خلق هفت آسمانتویی افتخار همه بانوان تویی مادر پیشوایان دینتویی حجت کردگار مبین به آیات وحی خدا کوثریتو همتای مولای ما حیدری به ما شیعیانی تو مانند جانجگر گوشه ی ختم پیغمبران تویی تالی و همسر مرتضی(ع)تو صاحب لِوایی به روز جزا مقام تو بالاتر از عرشیانگرامی تویی بین افلاکیان تو و مادرت را هزاران درودکه هستی تو برتر ز کلّ وجود درود خدا بر تو بانوی دینکه هستی چراغ ره مؤمنین تویی مادر اهل بیت رسول(ص)تویی پارسا و تو هستی بتول شده فرش راهت پَرِ جبرئیلفدای تو جان و سر جبرئیل تویی شرح آیات وحی خداتویی قبله گاه همه انبیاء به پایت بریزند گل عرشیانبه قربان تو جان ما فرشیان تو راضیه هستی و زهرا تویی همه زینت عرش اعلی تویی  تویی حرّه و مرضیه، راکعهتو تفسیر انسانی و واقعه تو عذرایی و فخر نسوان تویییکی از دو دریای رحمان تویی سعیده تویی و شهیده توییبه ما شیعیان نور دیده تویی تو محبوبه ای و کریمه توییتو علامه ای و علیمه تویی تو در اوج فضلی و در اعتدالوجود تو لبریز عزّ و کمال شد از مقدمت قلب هر شیعه شادهمه هستی ما فدای تو باد بخوانید, ...ادامه مطلب

 • صلوات حضرت زهرا س

 • به زهرای اطهر سلام خدا به ایشان سلام همه اولیاء که او هست صدیقه و طاهرهبتول است و معصومه و کامله که او مادر دوستان خداستو او مادر جمله ی اولیاست که او برتر است از همه بانواننباشد زنی مثل او در جهان ولی ظلم بی حد به او شد رواشده منع از حق خود او چرا؟ بگیر از ستمگر به حق رسول(ص)همان حق که گردیده غصب از بتول(س) خدایا بگیر انتقام از عدوکه بشکسته از ظلم پهلوی او که خونخواه اولاد زهرا(س) توئیکه ریشه کن ظلم اعدا توئی بتول است و او دخت پیغمبر(ص) استو او بر امامان ما مادر است مقامش هم از انبیاء برتر استبه مولا علی(ع)، فاطمه(س) همسر است به زهرا(س) و بر مادر او سلامکه هستند شایسته ی احترام بخوانید, ...ادامه مطلب

 • اشعار شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

 • بین کوچه مقابل چشمم اتفاقی عجیب خورد رقم خورد سیلی به صورت مادرشد وجودم پر از مصیبت و غم صورت مادرم که نیلی شد خاک غم بر سرم نشست آن روز همه ی تار و پود زندگی ام از غم او ز هم گسست آن روز پدرم چون که قصه را فهمید شد سراسیمه راهی خانه پدرم گرد شمع مادر منچرخ می زد شبیه پروانه چند نامرد بی خبر ز خداسوی خانه هجوم آوردند بهر بیعت گرفتن زوریپدرم را به زور می بردند بارها گفته بود پیغمبر(ص)که مودت کنید با زهرا(س) خیر دنیا و آخرت باشددر محبت به عترت طه پشت در بود مادرم آن روزکه در خانه شعله ور گردید مادرم در حمایت از حیدر(ع)پیش عصیانگران سپرگردید با هجوم چهل نفر کافردر خانه گسسته شد آن روز پهلوی مادرم ز ضربه ی درمثل شیشه شکسته شد آن روز پهلوی مادرم که شد مجروحبار شیشه به دوش مادر بود کشته شد از فشار در محسن(ع)سخت ما را غم برادر بود مادرم زیر دست و پا افتادبازویش زیر دست و پا بشکست دست مادر ز کار چون افتادشد وبال تنش دگر آن دست تا که از جا بلند شد مادرضرب سیلی نصیب رویش شد زد عدو با غلاف شمشیرشجای ضربه به رنگ مویش شد مدتی هست مادرم زهرا(س)مانده در رختخواب بیماری خواهر دل غمین و محزونمکند از مادرم پرستاری مادرم دست بر کمر امروزخانه را می زند خودش جارو شکر یارب که حال او خوب استکرده بر درد او اثر دارو مدتی هست مادرم زهرا(س)شده دلتنگ حضرت بابا برو بر مأذنه بلالِ رسول(ص)بار دیگر اذان بگو حالا الله اکبر الله اکبرالله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا اللهاشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اللهاشهد ان محمد رسول الله رفت از هوش مادرم، کافیستای مؤذن اذان مگو دیگر این اذان شد اذان آخر اووای بر من شدیم بی مادر پدرم وقت غسل مادر منخورد دستش به بازوی مادر پدرم هم ز هوش رفت ا, ...ادامه مطلب

 • در مدح حضرت زهرا سلام الله علیها

 • کیستم من؟ دختر پیغمبر(ص) و امّ ابیهایم کیستم من؟ کفو حیدر(ع) همسر و همراه مولایم زهره و زهرا منم، من قره العین رسولممن نگین خاتم پیغمبران و فخر بابایم  تک تک آیات قرآن را منم معنا و مفهومکیستم؟ متن مفاتیح الجنان، شرح دعاهایم کیستم من؟ بهترین الگوی تقوی و عفافمکوثر قرآن منم، من برترین بانوی دنیایم معجز موسی ابن عمرانم ید بیضا منم منوقت اثبات نبوّت من عصای دست موسایم می دمید عیسی دمی تا مردگان را زنده می کردمعجز عیسی منم، من آن دم گرم مسیحایم حاصل پیوند دو دریاست اگر لؤلؤ وَ مرجانبی گمان ای اهل عالم من یکی از آن دو دریایم من به اذن حق مددکارم به هر امداد خواهیمن به هر دردی که درمانی ندارد هم مداوایم کیستم من؟ مطلع الفجرم، کی ام من؟لیله القدرآیه ی تطهیر را تفسیرم و تکویر و اعلایم کیستم من؟ آن که هم‌ّ و غمّ او اسلام و دین استپاسدار دینم و حامی قرآن و توّلایم کیستم؟ شرح حدیث قدسی لولاک هستمکیستم؟ خیر کثیرم، راضیه، مرضیه، زهرایم بخوانید, ...ادامه مطلب

 • شعر شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها

 • زنی از قطره های ناب باران هم مطهّر تر زنی از پرتو خورشید تابان هم مطهّر ترزنی از آیه ی تطهیر قرآن هم مطهّر ترز اشک دیده ی شب زنده داران هم مطهّر تر به شان او شده نازل به قرآن سوره ی کوثرشکسته سینه و پهلویش امّا از فشار در زنی از جنس نور و معنی آیات قرآنیکه در فضل و کرامت نیست او را حد و پایانیکلام او همه نور است هنگام سخنرانینماد پاکی و تقوا و الگوی مسلمانی میان کوچه سیلی خورد این بانوی معصومهفدک شد غصب از او تا شود معصومه، مغصوبه زن است و دختر پیغمبر(ص) است و مادر باباستزن است و وحی را مفهوم و شرح و باطن و معناستزن است و اسوه و الگوی خوبی ها و پاکی هاستزن است و پای تا سر اعتقاد و باور و تقواست زنی لبریز از اندوه و حزن و درد و غمناکیزنی با صورتی نیلی، زنی با چادری خاکی زنی خاکی ولی از قدسیان هم آسمانی ترزنی خاکی که باشد بر همه افلاکیان رهبرزنی خاکی که از او روشنی بگرفته هر اخترزنی خاکی که باشد بر سر هفت آسمان افسر امیرالمؤمنین(ع) بی او ندارد یار و هم سنگرکه از داغش بریزد خاک غم مولا علی(ع) بر سر گروهی از ملائک پاسبان خانه ی اویندگروه دیگری پیوسته مدح حضرتش گویندگروهی خاک کویش را چو عطر ناب می بویندگیاهان هم به شوق روی او از خاک می رویند به سوی خانه اش سیصد نفر با هم یورش بردندگل باغ رسالت را شکستند و بیازردند شعاع نور رویش جلوه ی خورشید تابان استچراغ روشنی بخش طریق هر مسلمان استکلامش وحی منزل، هم ردیف و شان قرآن استکویر جان به شوق حضرت او چون گلستان است به دوشش داشت بار شیشه و در زیر پا افتاد صدا زد یا علی(ع) می میرم از این درد، استمداد ز دشمن خورده سیلی دختر پیغمبر اکرم(ص)شده نیلی رخ او و ندارد چاره و مرهمز ضرب در شهادت شد نصیب محسنش دردمهمه عالم شده از این مصیبت خانه ی, ...ادامه مطلب

 • ولادت حضرت فاطمه ی زهرا ساام الله علیها

 • آمدی یا فاطمه(س) تا وحی بی کوثر نماند رحمه للعالمین یک عمر بی مادر نماندوجه رب العالمین بی کفو و بی همسر نماندآسمان معرفت بی ماه و بی اختر نماند مقدم تو روی دیده، ای گل باغ رسالتای تو مصباح الهدی، روشنگر راه سعادتای سراپای وجودت فضل و احسان و کرامتای که هستی مظهر پاکی و تقوا و نجابت دختر پیغمبری و محور آل عباییحجت حق، تاج فخر اولیا و انبیاییکوثر وحی خدا و زیب عرش کبریاییمرضیه، زهرا(س) و عذرا، همسر شیر خدایی ای که هستی خاتم پیغمبران(ص) را نور دیدهعالم هستی به ناز شست تو شد آفریدهبین خوبان جهان ایزد شما را برگزیدهعاشقانه مرغ دل ها سوی کویت پر کشیده آسمانی هستی اما ساکن ملک زمینیمعنی قرآن و شرح رحمه للعالمینیهمسر شایسته ی مولا امیرالمؤمنینیشرح و تفسیر نماز و قبله ی اهل یقینی بال پرواز تو بال حضرت جبریل باشدنغمه ساز جشن میلاد تو اسرافیل باشدخاک پایت توتیای چشم میکائیل باشدوقت استقبال قربانیت اسماعیل باشد کیستی؟ یاری گر مسکین و ایتام و اسیریتو به نص آیه های وحی حق خیر کثیریهمطراز حیدر(ع) کراری و نعم الامیریبین نسوان جهان خیرالنّسا و بی نظیری مشکلات اهل عالم را تویی حل المسائلاین جهان دریای طوفانی، تو لنگرگاه و ساحلذکر تو باشد عبادت نام تو نقل محافلمیوه ی قلب رسولی، الگوی انسان کامل باغ سر سبز ولایت را صفا بخشیده نامتکیستی؟ که خالق سبحان دهد هردم سلامتآیه های وحی حق هستند تفسیر کلامتشیعیان را شافعه هستی تو هنگام قیامت واسطه هستی میان آدمی با حیّ سبحانتو همان حصن حصینی و پناه بی پناهانگشته در شان تو نازل آیه ی تطهیر قرآنروشنی بخشیده ای بر قلب و جان اهل ایمان  آنقدر خوبی که تحسینت کند حتی عدویتسوره ی شمس و ضحی نورانی از آب وضویتمرغ دل پر می زند پیوسته در اطراف کویتالگوی خوبان ع, ...ادامه مطلب

 • 'گل زهرایی

 • ای که تو مامول دل حیدریوی که در این عصر به ما رهبری شکر خدا را که در این انجمنمن به مدیح تو بگویم سخن نور علی نور گل فاطمه(س)ماشع و مامور گل فاطمه(س) مبداء الایات خدا مهدی(عج) استمبطل احکام دغا مهدی(عج) است مجتهد و محسن و مامون توییاصل تویی، فرع تو، کانون تویی مجدد دین خدا جز تو کیست؟جاهد آئین خدا جز تو کیست؟ حافظ دین ، محیطی و محمدواسطه ی فیض خدای سرمد محقق, ...ادامه مطلب

 • شعر ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها

 • سبب خلقت افلاک تویی یازهراء(س)راز پنهانی لولاک تویی یا زهراء(س) چشم، خاک قدمت وقت تولد بانوعرش باشد حرمت وقت تولد بانو هست جبریل امین چاکر دربار شماعرشیان شیفته ی شیوه ی گفتار شما بسکه هر روز تو معراج دمادم داری باور ماست که درعرش تو پرچمداری عشق از پلک زدن های تو آمد به وجودعرشیان پیش قدم های تو هریک به سجود آیه نور خداوند تو هستی با نوبه گمانم ت, ...ادامه مطلب

 • شعر ولادت حضرت زهرا س

 • گویاترین فریاد حق زهراست زهرا(س)روح دعا همزاد حق زهراست زهرا(س) تفسیر ناب آیه های نور زهراستهرجا سخن از نور شد منظور زهراست اسرار پنهان مانده ی لولاک زهراستآن که به نازش خلق شد افلاک زهراست عالم همه تاریک و زهرا(س) نور ناب استمثل علی(ع) تفسیری از ام الکتاب است آئینه ی پاک خدا زهراست زهرا(س)بر حق پرستان مقتدا زهراست زهرا(س) او عصمت الله است و , ...ادامه مطلب

 • زهرا س مرو مرو

 • قامت خمیده ی من زهرا(س) شهیده ی من گل نو رسیده ی منبین اشک چکیده ی من زهرا(س) مرو مرو بشکسته زغم کمرماز داغ تو خون جگرم ای آن که شدی سپرمای در شب غم قمرم زهرا مرو مرو ای دخت رسول اللهای مادر ثارالله ای در شب غم چون ماهگویم غم تو با چاه زهرا(س) مرو مرو ای زینت بستانماز داغ تو گریانم ای لوء لوء و مرجانم ای نور دو چشمانم زهرا(س) مرو مرو ای مایه ی فخر بشرای خورده تو ضربه ز در تنها مرو به سفربا خود مرا تو ببر زهرا(س) مرو مرو تو کوثر قرانیتو خیر فراوانی تو حجت یزدانیتو شمع فروزانی زهرا(س) مرو مرو می سوخت غریبانهآن روز در خانه از ضربه ی بیگانهبشکست تو را شانه زهرا(س) مرو مرو ای نخل بریده ثمرای مادر کشته پسر ای مایه ی فخر بشرکن صبر و مرو به سفر زهرا(س) مرو مرو قومی که همه پستنداز خوردن می مستند دستان مرا بستندپهلوی تو بشکستند زهرا(س) مرو مرو حرفم بشنو زهرا(س)مگذار مرا تنها از داغ تو یا زهرا(س)افتاده علی از پا زهرا (س) مرو مرو , ...ادامه مطلب

 • صادق زهرا(س)

 • درعزای صادق زهرا(س) بسوزم همچو شمعروز و شب از داغ آن مولا بسوزم همچو شمع اسوه ی تقوا و پاکی هاست آن مولای عشقدرغم آن اسوه ی تقوا بسوزم همچو شمع اوست دریای فضایل، اوست دریای کرمدر غم جانسوز آن دریا بسوزم همچو شمع ترجمان و معنی و مفهوم آیات خداستوحی وقتی مانده بی معنا، بسوزم همچو شمع در کمالات و فضای, ...ادامه مطلب

 • یوسف زهرا س

 • ای یوسف زهرا(س) سربازار تو هستیمما بر سر بازارخریدار تو هستیم عمریست ز هجران تو در سوز و گدازیمعیسی صفتی، ما همه بیمار تو هستیم مانده است به ره دیده ی ما در همه ی عمرما منتظر لحظه ی دیدار تو هستیم یک لحظه هم از یاد تو غافل نشود دل ای عشق, ...ادامه مطلب

 • جدیدترین مطالب منتشر شده

  گزیده مطالب

  تبلیغات

  برچسب ها