فاین تذهبون

متن مرتبط با «کعبه» در سایت فاین تذهبون نوشته شده است

حضرت علی علیه السلام مولود کعبه

 • عمریست که من مفسّر قرآنم توصیف علی(ع) است آنچه من می دانم لبریز علی(ع) است جای جای قلبمیعنی که پر از باور و از ایمانم سرباز ولایتم، علی(ع) است فرمانده منجان در کفم و منتظر فرمانم جز مِهر علی(ع) در دل من مِهری نیستکمتر مگر از ابوذر و سلمانم در هر دم و بازدم علی(ع) می گویمبی عشق علی(ع) هر دو جهان زندانم در دام علی(ع) اسیرم از روز نخستآزاده ترین مردم این دورانم اثبات ولایت علی(ع) کار من استوقتی که پر از دلیل و از برهانم عبد است علی(ع) ولی ولی الله استدر کار امیر مؤمنان حیرانم ایوان نجف قبله ی حاجات من استاز قبله که روی بر نمی گردانم عمریست که دم به دم علی(ع) می گویمدر مدح علی(ع) زبانزد رندانم  چون مولد کعبه اوست، هنگام نمازرو سوی بنای کعبه می چرخانم تا زنده ام از علی(ع) زنم دم شب و روزتا حق بدهد کنار او اسکانم آمد به جهان و خنده بر لب روئیددر مقدم او سرخوشم و خندانم ورد لب و تسبیح مناجات من اوستگردیده عجین با همه ی ارکانم من بر سر خوان او نشستم همه عمردر خانه ی او تا به ابد مهمانم از لطف خداست یاعلی(ع) گفتنِ ماممنون خدای خالق سبحانم چون سائل خانه ی علی(ع) هستم منپس بر همه ی اهل جهان سلطانم عهدی است مرا که یار حیدر(ع) باشمتا روز ابد بر سر این پیمانم ای کاش به بالین من آید دم مرگتا آن که ببیند رخ او چشمانم سرمایه ی من در این جهان جان من استبا عشق فدای حضرت او جانم  از روز نخست یا علی(ع) گفتم مننام علی(ع) است جمله ی پایانم وقتی که علی(ع) است ترجمان قرآنجز مدح علی(ع) مجوی در دیوانم بخوانید, ...ادامه مطلب

 • گفتگوی کعبه و کربلا

 • شاعر: علی اسماعیلی وردنجانی ذاکر:علی اسماعیلی وردنجانی مدت برنامه: ۱۰ دقیقه حجم فایل:حدود ۷ مگابایت لینک دانلود مستقیم: دریافت    , ...ادامه مطلب

 • مولود کعبه

 • کیستم؟ مولود کعبه قبله ی اهل یقینم کیستم؟ من معنی آیات قرآن مبینمکیستم؟ تسلیم امر و یار خیرالمرسلینمکیستم؟ یعسوب دین و وجه رب العالمینمترجمان آیه ی وحدت منم، حبل المتینممن علی ابن ابی طالب امیر المؤمنینم کیستم؟ دانای اسرار خدا، علم الکتابمکیستم؟ ای اهل عالم شافع یوم الحسابممن صراط المستقیمم، من همان راه صوابمکیستم؟ خورشید تابان هدایت، آفتابمعالم هستی به نازم خلق شد، من بوترابمکیستم؟ آمین برای هر دعای مستجابم در رکوعم می دهم انگشتر خود را به سائلکیستم؟ من شرح و تفسیرم به توضیح المسائلنیست در من جرم و تقصیری، منم انسان کاملکیستم؟ معیار و میزان عدالت، شخص عادلکیستم؟ حق و حقیقت، دشمنم با هر چه باطلآیه های وحی حق در شان من گردیده نازل کیستم؟ حلال مشکلهای اهل این جهانمکیستم؟ محبوب قلب شیعیان و مؤمنانمبر سر اهل ولا در روز محشر سایبانمکیستم؟ من سربلند از آزمون و امتحانم من ولی الله اعظم هستم و اصل اذانمآگه از اسرار حق از خاک تا هفت آسمانم اهل عالم کیستم؟ من هم یکی از بندگانمبنده ای هستم که تسلیم خدای مهربانمتابع امر خدا در هر مکان و هر زمانمیاری از پیغمبر(ص) او می کنم تا می توانممن حمایت می کنم از دین حق تا پای جانمغیر مدح خالق سبحان نمی گوید زبانم کیستم؟ من شیعه ای مانند ابراهیم(ع) دارمحضرت عیسی و موسای نبی هستند یارمصاحب شمشیر برّانی به نام ذوالفقارمکیستم؟ شیر خدا و حیدر(ع) مرحب شکارماین منم که از ضربه شمشیر دشمن رستگارمکیستم؟ من واسط هر گونه لطف کردگارم کیستم؟ آن کس که می داند همه علم البلایاکیستم؟ آن کس که سرشار است از حُسن و سجایااین منم حیدر(ع) شجاعت را منم مفهوم و معناکیستم؟ آن کس که می لرزد ز نامم جان اعدامن خبر دارم ز حال مردگان و حال احیاکیستم؟ لبریز از علم المنایا و , ...ادامه مطلب

 • جدیدترین مطالب منتشر شده

  گزیده مطالب

  تبلیغات

  برچسب ها