فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
راهی شام بلا شد کاروانی غم زدهکاروان سالار، اما قهرمانی غم زده بر سر نیزه سر مردانِ سر از تن جداپای هر نیزه یتیم نوجوانی غم زده بر تن عالم لباس غم بپوشان ای خداتا قیامت این جهان باشد جهانی غم زده چون محرم می شود عالم پر از غم می شودماه اندوه و عزا، فصل خزانی غم زده بار غم باشد به دوش تک تک این کاروان مرد و زن، پیر و جوان با کودکانی غم زده بر سر نیزه سر هفتاد و دو سرو سهیپای نیزه قامت از غم کمانی غم زده کاروان هر جا قدم بگذاشت بیت الغصه شدخرمی می رفت و می گشتی مکانی غم زده خورد چوب خیزران وقتی به لبهای حسین(ع) از خجالت خیزران شد خیزرانی غم زده فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 197 تاريخ : پنجشنبه 29 مهر 1395 ساعت: 20:24

با ذکر یاحسین(ع) شدم آسمان شناس با کاروان شام سپس قهرمان شناس سقای تشنه مشک پر آبش به دوش بودبا کار خویش کرد مرا مهربان شناس  در کربلا که سبط رسول(ص) آزموده شد چون " سر" بلند گشت، شدم امتحان شناس راسی به روی نیزه ، تنی روی ماسه ها این صحنه ها نموده مرا لامکان شناس با پای دل به شام بلا کرده ام سفر در مجلس یزید ولی خیزران شناس رنج اسارت و غم اطفال دیده امبا درد و رنج و غصه شدم کاروان شناس افتاد دختری ز روی ناقه ناگهانشد پاره گوش او که شدم ساربان شناس باد خزان وزید به بستان مصطفی(ص)پژمرده گشت باغ که گشتم خزان شناس از روی نیزه نغمه ی قران شنیده شدیک یا حسین(ع) فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : درس عاشورایی,درس های عاشورایی, نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 259 تاريخ : دوشنبه 19 مهر 1395 ساعت: 10:17

وقتی به روی سینه ی مولا عدو نشستنا گاه جان زینب کبری(س) زهم گسست آنسان که سر ز پیکر مولا جدا نمودگویا ستون بین زمین و سما شکست***تا کاروان به کرببلا پا گذاشتندداغی عظیم در دل ما جا گذاشتند یک چشم جوی خون شد و یک چشم رود اشکپا چونکه روی سینه ی مولا گذاشتند***در کربلا اسیر به دام بلا شدندبا درد و رنج راهی شام بلا شدند می خواستند مست باده ی قالوا بلی شوندمست خدا ز باده ی جام بلا شدند***آنان که همه عمر گرفتار حسینندواز سوز جگر جمله عزادار حسینند گر خلق جهان طالب جنات نعیمندآنها همگی طالب دیدار حسینند https://telegram.me/ashkeshafagh فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : رباعیات عاشورایی,رباعيات عاشورايي,رباعی عاشورایی,رباعی عاشورایی رضا اسماعیلی, نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 185 تاريخ : يکشنبه 18 مهر 1395 ساعت: 4:44

سینه ها لبریز داغ و حال مردم خوب نیستدر میان اشکها یک قطره نامرغوب نیست شد محرم سینه ها لبریز اندوه و عزاستکافر است آن کس دلش لبریز از آشوب نیست اشک اطفال حرم از تشنگی خشکیده است مشک هم خشک است، حتی لا اقل مرطوب نیست عده ای با ضرب شمشیر عده ای با سنگ غمکیست در کرببلا کز ضربتی مضروب نیست ؟ چونکه چوب خیزران آزرده لبهای حسین(ع)از برای سوختن شایسته تر از چوب نیست دست غم بر سینه و از دیده باید خون گریستاز برای غصه خوردن، شیوه و اسلوب نیست بار این غم بسکه سنگین است و سخت و جانگزاصبر حتی در توان حضرت ایوب (ع) نیست شاعری در شعر خود ظهر عطش را می سرودسوژه شعری که فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 239 تاريخ : يکشنبه 18 مهر 1395 ساعت: 4:44

از کمان حرمله، سرو چمان شد قد کمان قامت، قد قامتی وقت اذان شد قد کمان روی شانه داشت مردی کودکی لب تشنه را دیدمش آن مرد را در آن میان شد قد کمان بر گلوی کودکی تیری اصابت کرده بودپای گهواره یکی شیرین زبان شد قد کمان این خبر آمد به گوش اهل عالم ناگهان داغ سنگین بود از این غم جهان شد قد کمان سر به زانوی عزا افلاکیان بگذاشتنددیده ها خون گریه کرد و آسمان شد قد کمان از کمان چون شد رها تیر و گلو را پاره کردبا هزاران شرم حتی آن کمان شد قد کمان   فصل فصل غصه شد، رنگ بهاران تیره شدسال ها شد رنگ پائیز و خزان شد قد کمان بعد ها وقتی به لب می خورد چوب خیزرانب فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : قد کمان,جوان ننه قد کمان ننه,علیرضا کمانقد, نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 252 تاريخ : جمعه 16 مهر 1395 ساعت: 9:54

وقتی تمام خاطره ها را مرور کرداز اشک دیده دفتر  خود را نمور کرد تا ظهر روز حادثه آمد به یاد اوصد روضه از مقابل چشمش عبور کرد گاهی به قتلگاه نظر کرد و گه فرات پا پای دل سفر به کنار تنور کرد تا شام غم هزار مصیبت کشیده بود با درد و رنج و غصه خودش را صبور کرد چون بر سر برادر او سنگ می زدندندبا اشک دیده شکوه به رب غفور کرد مردم برای طعنه زدن گرد آمدندصد خون دل به سینه اش از این حضور کرد جمعی شهید و عده دیگر اسیر غماینها بساط  غصه و غم را چه جور کرد https://telegram.me/ashkeshafagh فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : تمام خاطره هامو از تو دارم,تمام خاطره هامو ازتو دارم معین,تمام خاطره هامان تمامشان به درک,خاطره ها تمام نمیشوند تمامت میکنند,تمام عکس های خاطره اسدی,تمام فیلم های خاطره اسدی,افسوس من با تمام خاطره هایم, نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 190 تاريخ : سه شنبه 13 مهر 1395 ساعت: 3:30

سوگواری چیست دانی؟ دیده ای تر داشتنسینه ای پاک و دل و جانی معطر داشتن پیکر مولای ما افتاده اندر خاک و خونخاک غم در این عزا پیوسته بر سر داشتن ؟ در میان قتلگه در زیر صدها تیغ و تیردر کنار قتلگاه ای وای خواهر داشتن زین مصیبت می چکد از چشم زهرا(س) خون دل وای اگر مظلوم را مظلومه مادر داشتن  در ره اسلام و قران داد جان خویش را تا بیاموزد به ما ایمان و باور داشتن تشنه لب آمد برون از شط ابوالفضل(ع) رشیدتا بگوید چیست مفهوم برادر داشتن سوگواری چیست؟ زینب وار از غم سوختندر غم مولای خود احوال مضطر داشتن در عزای خسرو خوبان حسین ابن علی(ع)غصه ها در سینه و حالی مکدّر د فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : سوگواری چیست, نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 227 تاريخ : دوشنبه 12 مهر 1395 ساعت: 6:18

"ای شب قدر رضا(ع)، قدر تو را نشناختند"روح و معنای دعا، قدر تو را نشناختند نام زیبای تو درمان است بر آلام ماای به هر دردی دوا، قدر تو را نشناختند رهرو راه تو هر کس شد بهشتی می شودای بشر را رهنما، قدر تو را نشناختند مومن آن باشد که دارد مقتدایی چون شمامومنین را مقتدا، قدر تو را نشناختند در سخاوت مادر گیتی نزاده مثل تومعدن جود و سخا، قدر تو را نشناختند تار موی تو به یک سو ، هر دو عالم یک طرفتار مویت کیمیا، قدر تو را نشناختند جز وفا از تو ندیده هیچ کس در این جهانتو ولی از ما جفا، قدر تو را نشناختند با ولای تو همه دنیا و عقبا مال ماستحیف شد شاه و گدا، قدر تو را نش فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : ناسپاسی,ناسپاسی در جدول,ناسپاسی خصیصه مردم است,ناسپاسی انسان در قران,ناسپاسی درحل جدول,ناسپاسی انسان,ناسپاسی همسر,ناسپاسی فرزند,ناسپاسی درجدولانه,ناسپاسی فرزندان, نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 236 تاريخ : يکشنبه 11 مهر 1395 ساعت: 4:23

https://telegram.me/ashkeshafagh   نشسته ام بنویسم غدیر یعنی چه؟غدیر و شیر خدا و امیر یعنی چه؟ علی(ع) است شیر خدا در نبرد با دشمنبر آن شدم  بنویسم که شیر یعنی چه؟ ز تیغ و تیر هراسی نبود در دل اوهزار زخم تن و تیغ و تیر یعنی چه؟ امیر هر دو جهان است و رخت فقر به تنگرسنگی و نداری، فقیر یعنی چه؟ وزیر خاتم پیغمبران(ص)، علی(ع) است تا به ابد حکومت دوجهان و  وزیر یعنی چه؟ دلیر تر ز علی(ع) کس ندیده در عالمشجاعت علوی و دلیر یعنی چه؟ علی(ع) است سوره کوثر، علی(ع) است خیر کثیر قلیل عالم خاکی، کثیر یعنی چه؟ جهان بدون علی(ع) چون کویر بود کویر نه خرمی نه صفایی، کویر یعنی چه؟ حقیر در همه ی عمر فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : غدیر یعنی چه,غدير يعني چه,غدیر خم یعنی چه,عید غدیر یعنی چه,غدير خم يعني چه,عيد غدير يعني چه,عید غدیر خم یعنی چه,کلمه غدیر یعنی چه,معنای غدیر خم یعنی چه,واقعه غدیر خم یعنی چه, نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 249 تاريخ : يکشنبه 11 مهر 1395 ساعت: 4:22

امین حضرت پروردگارم کلید جنتش در اختیارم علی ام اولین مومنانم علی، مفهوم و معنای اذانم قیامم من، قعودم من، نمازم علی، معنای هر راز و نیازم منم مومن، منم معنای ایمان منم معنا، منم تفسیر قران به خیرالمرسلین ، اولاترینممیان بهترین ها، بهترینم امانت دار اسرار رسولم برای مسلمین اصل الاصولم به یارانم خدا فرموده رحمت ولی بر دشمنم، نفرین و لعنت پسر عم و برادر با رسولم علی ام شوهردختش  بتولم منم شمشیر در دست پیمبر(ص)حریفم نیست صد گردان و لشکر کلید جنت و دوزخ به دستم کسی نادیده در دنیا شکستم علی ام، قاتل هر کفر پیشهبخشکد کفر با دستم ز ری فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : ترازوی عدالت,ترازوي عدالت,ترازو عدالت,آرم ترازوی عدالت,تصویر ترازوی عدالت,تصاویر ترازوی عدالت,لوگوی ترازوی عدالت,عکسهای ترازوی عدالت,وکتور ترازوی عدالت,فروش ترازوی عدالت, نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 236 تاريخ : يکشنبه 11 مهر 1395 ساعت: 4:22

گر شانه را تحمل این کوله بار نیستهر گز دو دیده خسته از این انتظار نیست   در انتظار  روی تو شد عمر  ما تمام آقا بیا که این دل ما را قرار نیست ما در تمام عمر ندیدیم جز خزانآقا بدون تو خبری از بهار نیست تازند دشمنان شیعه به اسلام  بی امان جز در نیام حضرت تو، ذوالفقار نیست هر صبح و شام آمدنت را طلب کنیم  آقا بیا که حرف دل است این، شعار نیست ما سجده می کنیم به خاک قدوم تواین افتخار ماست، بلی ننگ و عار نیست دار و ندار ماست محبت به اهل بیت (ع)غیر از محبت به شما اعتبار نیست یابن الحسن(عج) که تاج سر ماست سایه اتغیر از لوای تو به جهان افتخار نیست فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : انتظار,انتظارك صعب,انتظار الفرج,انتظارك صعب كلمات,انتظار به انگلیسی,انتظار الفرج عبادة,انتظار الحبيب,انتظار منصور,انتظار اسالنا,انتظارا انتظرت الرب, نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 168 تاريخ : يکشنبه 11 مهر 1395 ساعت: 4:22

سلام من به محرم به خون پاک شهیداندرود من به ورقهای پاره پاره قران سلام من به حسین(ع) و به اشک دیده زهرا(س)سلام من به رگ از قفا بریده ی مولا سلام من به محرم، به اشک چشم یتیمان به آه و ناله زینب(س)، به رنج پای اسیران سلام من به رقیه(س)، به گونه های کبودشبه زینب(س) و به نماز شب و قیام و قعودش سلام من محرم، به کام تشنه اصغر(ع) به کربلای معلی که بود وادی محشر سلام من به ابوالفضل(ع)، به دست های علمداربه دیده های پر ازخون به شیعه های عزادار به اکبر و لب خشک و به آخرین سخنانش  سرش به زانوی بابا، نبود تاب و توانش سلام من به محرم به آن شجاعت قاسم(ع)سلام من به حسین(ع) و به فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : سلام محرم,سلام بر محرم,سلام به محرم,سلام بر محرم کریمی,سلام بر محرم كريمي,شعر سلام محرم,سلام بر محرمت حسین جان,سلام بر محرم پیامک,سلام بر محرم شعر,سلام بر محرم متن, نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 244 تاريخ : يکشنبه 11 مهر 1395 ساعت: 4:22

کوفیان ای نامسلمانان فاین تذهبونای همه فرمانبر شیطان فاین تذهبون رسم انسان نیست این رفتار و کردار شمامایه ننگ همه دوران فاین تذهبون بر سر پیمان فدا سازند جان آزادگان  عهد بشکستید با جانان فاین تذهبون نیست در بین شما انگار یک آزاده همیا نه حتی یک نفر انسان فاین تذهبون از جفایتان بریزد خون فرزند رسول(ص)در گلوی اصغرش پیکان فاین تذهبون زیر پای اسبها، جسم شهید کربلا پاره پاره می شود قران فاین تذهبون ننگتان بادا که خون کردید قلب شیعیانچشم ها از کارتان گریان فاین تذهبون  روز عاشورا زمین کربلا شد پر بلااز شما برپا شد این طوفان فاین تذهبون حضرت زهرا(س) ا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : فاین تذهبون,فأين تذهبون خطبة,فأين تذهبون,فأين تذهبون ان هو,فاين تذهبون حازم شومان,فاین تذهبون یعنی چه,فأين تذهبون فيس بوك,تفسير فأين تذهبون,معنی فاین تذهبون,آیه فاین تذهبون, نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 267 تاريخ : يکشنبه 11 مهر 1395 ساعت: 4:22

خبرنامه