فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
  پرسید چرا دیده ی ما گریان است؟در خانه ی دل غصه و غم پنهان است؟ گفتم که شب شهادت شیر خداستاز داغ علی(ع) غصه به دل مهمان است---از داغ علی(ع) زیب کبری(س) می سوختگلزار بهشت و قلب زهرا(س) می سوخت می سوخت همه عالم هستی ز غمشحتی جگر حضرت دریا می سوخت--- از داغ علی ارض و سما می گریدجبریل به عرش کبریا می فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 214 تاريخ : پنجشنبه 25 خرداد 1396 ساعت: 14:51

ذکر لب ملائکه الله یا علی(ع) استفریاد مومنان دل آگاه یا علی(ع) است گفتا رسول ذکر علی(ع) هم عبادت استورد لبم به شام و سحر گاه یا علی(ع) است---ما شیعه ایم و ورد لب ما علی(ع) علی(ع) استتفسیر وحی و اوج تمنا علی(ع) علی(ع) است جنات عدن بی رخ حیدر(ع) صفا نداشتپیوسته ذکر حضرت زهرا(س) علی(ع) علی(ع) است---ور فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 166 تاريخ : پنجشنبه 25 خرداد 1396 ساعت: 14:51

به شمشیر جفا کشتند در محراب مولا راو درغصه فرو بردند دونان اهل دنیا را تمام شیعیان خاک عزا ریزند بر سرهاو سنگ غصه بشکسته تمام قلب و سرها را تمام قدسیان زانوی غصه در بغل دارندبلرزانیده موج غصه و غم عرش اعلی را از این پس خشک سالی ها در این دنیا فراوان استکه خشکانیده اند اهل خلاف این بار دریا را اگر خ فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 201 تاريخ : سه شنبه 23 خرداد 1396 ساعت: 14:48

بگشا دیده که هنگام تماشا شده استچهره ماه در این شهر هویدا شده است شادمان است ز میلاد حسن(ع) ختم رسل(ص)صاحب دسته گلی حضرت زهرا(س) شده است پای تا سر همه حسن است و کمال است و جمالعالم از مقدم او شاد و مصفا شده است گهر باغ ولایت حسن ابن علی(ع) استشاد از مقدم او حضرت مولا شده است کیست این احمد ثانی است فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 159 تاريخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396 ساعت: 23:02

  السلام ای گل زهرا(س) چقدر زیباییچقدر ناز و قشنگی چه قد و بالایی تو به پیغمبر اسلام(ص) شباهت دارینور چشم علی (ع) و فاطمه ی زهرایی محو رخسار تو شد هر که تماشایت کردزیر لب گفت: عجب چهره، عجب سیمایی شکر ما بر سر خوان کرمت ریزه خوریمحمد لله که داریم جنین آقایی ای کریمی که کریمان به شما رشک برندچون که فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 179 تاريخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396 ساعت: 23:02

جنس صفات حضرت  مولا خدایی است حسن جمالش آینه ی حق نمایی است باید که ما به حضرت او اقتدا کنیمزیرا که کار حضرت او رهنمایی است راهش درست تا به خداوند می رسداز جاده ای که جاده ی بی انتهایی است وقتی که لب به حرف و سخن می گشاید اوجنس کلام حضرت مولا طلایی است مولای ما کریم کریمان عالم استما کارمان به درگ فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 232 تاريخ : پنجشنبه 18 خرداد 1396 ساعت: 23:02

می چکد از طبع موزون روز و شب ابیات ناباز عسل شیرین ترند ابیات و از پاکی چو آب می درخشد عشق در هر واژه از ابیات منکرده ام در انتخاب واژه هایم انقلاب می گزینم واژه ها را با یقین و اشتیاقنیست در من ذره ای تردید و شک و اضطراب بیت های هر غزل بیتی است شادی آفرینهریک از ابیات شعرم هست چون جام شراب بر مشام فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 165 تاريخ : شنبه 13 خرداد 1396 ساعت: 0:25

بر سر در دل نوشته با خط جلیاین خانه همیشه هست دربست ولیۤ چون حیدر کرار(ع) ولی نعمت ماستماییم مطیع و سر به فرمان علی(ع)---با خط جلی نوشته بالای دلمبا عشق سرشته شد همه آب و گلم غافل شده ام اگر که یک لحظه ز دوستاز کرده ی خود تا به قیامت خجلم---بر سر در دل نوشته با جوهر اصلاینجاست پر از شور و صفا فصل ب فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 207 تاريخ : شنبه 13 خرداد 1396 ساعت: 0:25

عمریست که من علی(ع) علی(ع) می گویمبیمار توام، فقط تویی دارویم راه تو که می رسد به جنات نعیمراهیست که من به پای سر می پویم---ای نام تو تسبیح لب هر شیعهیاد تو مناجات شب هر شیعه نامت علی(ع) و امیر عشقی مولایک جمله و لب مطلب هر شیعه---گفتیم قصیده ها، غزلها، بسیاریا آن که رباعیات و دیگر اشعار یک قطره هم فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 235 تاريخ : شنبه 13 خرداد 1396 ساعت: 0:25

در روز جزا که دست هایم خالی استاز بار گناه قامتم چون دالی است جز آل علی(ع) نیست مرا دادرسیاین دادرسی چقدر خوب و عالی است---آنان که دل به آل محمد (ص) سپرده انددست وفای آل محمد(ص) فشرده اند مستانه در طریق ولا گام می زنندزیرا که از سبوی ولا باده خورده اند---آنان که به دادگاه عدلم ببرندواز کرده و ناکرد فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 183 تاريخ : شنبه 13 خرداد 1396 ساعت: 0:25

بی روی تو سخت است که جان داشته باشمبر صبر فراق تو توان داشته باشم از کوی تو چون باد صبا بوی خوش آورد می خواست که من فصل خزان داشته باشم از هجر رخت خانه ی دل خانه ی حزن استیکدم نظری یا که فغان داشته باشم یک عمر همه صبح و مساء مدح تو گفتمبا گوشه چشمت دو جهان داشته باشم هر دم هوس دیدن رویت به سر ماستت فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 120 تاريخ : شنبه 13 خرداد 1396 ساعت: 0:25

آقا تو مثل حضرت زهرا(س) منوریچون سرو سرفرازی و چون گل معطری حسن جمال تو ز خلایق ربوده دلفرزند مرتضا یی و شبه پیمبری ریزم تمام هستی خود را به پای تودنیا ی من تویی و ز فردوس بهتری خیر کثیر معنی و مفهوم نام توستتو ترجمان سوره رحمن و کوثری ای تو زلال و پاک تر از مایه ی حیاتآقا تو مثل حضرت زهرا(ع) مطهری فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 183 تاريخ : شنبه 13 خرداد 1396 ساعت: 0:25

خبرنامه