فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
یابن الحسن(عج) آقا کجایی؟می میرم از درد جدایی بی تو سراپا درد و رنجمدرمان درد بی دوایی مردم همه بیگانه هستندتنها تو با من آشنایی تو از تمام خوبرویاندل می بری دل می ربایی هستم گدای خانه ی توکی در به روی می گشایی؟ بنشسته ام در انتظارتتا آن که تو از در درآیی بگذار پا بر دیده گانمتا دیده گیرد روشنایی و فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 146 تاريخ : دوشنبه 19 تير 1396 ساعت: 16:15

از هجر یار  رفته ز کف اختیار منرحمی به حال زار دل بیقرار من تو مقتدای اهل جهانی بگو چرا؟پنهان ز دیده ه ها تویی ای گلعذار من در دل به غیر درد فراق تو نیست غمبی روی توست شام سیه روزگار من از دیده از فراق تو جاری است اشک غمخونابه می چکد ز غم از چشم زار من آقا دلم گرفته و بغضی است در گلوافتد ز بار غصه فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 141 تاريخ : پنجشنبه 15 تير 1396 ساعت: 19:56

یابن الحسن(عج) سلام شهیدان نثار توستدل های پر ز غصه، همه بیقرار توست چشم امید ماست به دست تو ای امامبگذار پا به دیده که آنجا دیار توست یابن الحسن(عج)، امام زمان، یوسف بتول(س)صیاد دل تویی و دل ما شکار توست با دست حیدری بکن از ریشه ظلم رااین فن و این هنر همه در ذوالفقار توست باید خودت برای ظهورت دعا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 219 تاريخ : پنجشنبه 15 تير 1396 ساعت: 19:56

با حالتی غمگین و تبدارغلتیده اشکم روی رخسار قران گرفته بر روی سرسرتا به پا اما گنه کار عصیان من از حد فزون استکردم گنه هر روز صدبار نیکی نکردم هرگز اماجرم و گناهم هست بسیار من بنده ی خوبی نبودمدر بند خود خواهی گرفتار جای سپاس و قدردانیمن از خدا بودم طلبکار بودم به ظاهر گر مسلمانبسیار کافر تر ز کفا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 249 تاريخ : سه شنبه 6 تير 1396 ساعت: 1:44

در مدح امیر عرب آن مطلع الانوارگفتم غزلی ناب میان همه اشعار من قطره ام و حیدر کرار(ع) چو دریاگفتن به مدیحش ز یکی قطره چه دشوار با حب علی(ع) پای به دنیا بنهادماز جام ولایش همه دم مستم و هشیار آن دل که در او نور علی(ع) جلوه نمایدصاف است چو آئینه و عاری است ز زنگار بر خلق جهان فخر فروشم به همه عمریک ع فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 163 تاريخ : سه شنبه 6 تير 1396 ساعت: 1:44

فرصت دیدار او حتما مهیا می شودغنچه ی لبخند بر لبها شکوفا می شود دردمندان، آرزومندان شما را مژده باددردها از مقدم آقا مداوا می شود گر نشد امروز توفیقی که بوسی دست اوغم مخور با لطف حق در صبح فردا می شود هست دریا دامنت امروز اگر از اشک غماز قدومش اشک شوقت همچو دریا می شود صد گره در کار تو افتاده گر ای فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 159 تاريخ : سه شنبه 6 تير 1396 ساعت: 1:44

ماه توبه، ماه غفران الوداعماه حیدر(ع)، ماه قران الوداع با تو حس کردم خدا را  بیشترماه ایزد ماه یزدان الوداع رحمت حق با تو نازل می شودماه رحمت ماه باران الوداع موقع افطار تو وقت سرورعلت لبهای خندان الوداع با تو عهدم با خدا محکمتر استماه عهد و ماه پیمان الوداع گلشن دین با تو گردد با صفاماه گل ماه گلس فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 215 تاريخ : سه شنبه 6 تير 1396 ساعت: 1:44

عید فطر آمد مبارک باد عید عاشقانخنده  شد جاری به لبهای تمام مومنان مومنان ای روزه داران روزه هایتان قبولکامتان شیرین مدام و شادمانی جاودان میهمانان خدا بودید یک ماه تمامفضل و احسان خدا هم بر سرتان سایبان قلبتان سرشار آرامش به هنگام سحرخنده بر لبهایتان هر شب به هنگام اذان روح مومن پاک شد، قلبش گرفت فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 200 تاريخ : سه شنبه 6 تير 1396 ساعت: 1:44

خبرنامه