فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
ز غصه سوره ی کوثر لباس غم پوشید مدینه شهر پیمبر(ص) لباس غم پوشید امام جن و بشر چون شهید شد از زهر جهان ز غصه سراسر لباس غم پوشید حسن(ع) ز زهر جفا چون به خویش می پیچید حسین (ع) ز داغ برادر لباس غم پوشید طلب نمود حسن (ع)تشت و زینب(س) از غم او به حال زار و مکدر لباس غم پوشید نرفت چون که به مسجد امام دین آن روز ز غصه مسجد و منبر لباس غم پوشید به عرش حضرت جبریل اشک غم می ریخت به فرش شیعه حیدر(ع) لباس غم پوشید زدند سنگ به تابوت آن امام همام  و بعد زینب مضطر(س) لباس غم پوشید خبر رسید به جنات عدن و در غم او ز غصه فاتح خیبر لباس غم پوشید ز آسمان به زمین سنگ غصه می بارد دوباره گنبد اخضر لباس غم پوشید فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 161 تاريخ : سه شنبه 21 آذر 1396 ساعت: 2:12

گفتم رضا(ع) و قافیه ها هم ردیف شد نزد ضریح دست و دعا هم ردیف شد بیماری ام نداشت علاجی در این جهان با یک نگاه دوست دوا هم ردیف شد در هر رواق حاجت خود کرده ام طلب حاجت طلب نکرده عطا هم ردیف شد زنگار بسته بود دل از ظلمت گناه شد ورد لب رضا(ع) و جلا هم ردیف شد ایران ما بدون حضرت مولا صفا نداشت آمد به میهنم که صفا هم ردیف شد با نقشه های دشمن اسلام راستین ناگه بساط ظلم و جفا هم ردیف شد نوشید تا که زهر هلاهل امام دین شد داغ شیعه تازه، بلا هم ردیف شد روزی که بست بار سفر را از این جهان یک باره درد و داغ و عزا هم ردیف شد نام رضاست ذکر لبم صبح و ظهر و شام یارب سپاس نام رضا(ع)هم ردیف شد زیر لوای دولت او می کشم نفس گفتیم یا علی(ع) و ولا هم ردیف شد هستی ما فدای تو یا ثامن الحجج(ع) گشتم فدای تو که بقا هم ردیف شد می خواستم خدا شود از دست من رضا گفتم رضا(ع)، رضای خدا هم ردیف شد فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 196 تاريخ : سه شنبه 21 آذر 1396 ساعت: 2:12

آنان که به دل حب علی(ع) را دارند از نور ولای حیدری بیدارند در سینه ی شان موج زند مهر علی(ع) چونان که ز دشمنان او بیزارند --- با خط جلی نوشته بر روی جبین  بر گو سخنی ز روی ایمان و یقین گفتم علی(ع) و هیچ نگفتم دیگر هر کس که شده دشمن او هست لعین --- پا تا به سر از حب علی(ع) سرشارم جز مدح علی(ع) مجوی در گفتارم با صوت جلی بگویم ای اهل جهان از دشمن مرتضی علی(ع) بیزارم --- در ظلمت شب چراغ راهی حیدر(ع) سرگشته ام و توام پناهی حیدر(ع) یک عمر نگفته ام به جز مدح تو را شاهد تویی و خودت گواهی حیدر(ع) --- باید که پای تا به سر خود یقین شویم تا ما یکی ز قاطبه ی مومنین شویم خواهی اگر بهشت نصیبت شود بیا با دشمنان فاطمه(س) دشمن ترین شویم فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 154 تاريخ : سه شنبه 21 آذر 1396 ساعت: 2:12

شعرم ردیف و قافیه هایش درست نیستهر واژه نابجاست، به جایش درست نیست می خواستم فضای قشنگی دهم به شعرمن مانده ام که از چه فضایش درست نیست بیمار روی یار اگر شد کسی ز شوقاو را دوا مده که شفایش درست نیست باید میان خوف و رجا زندگی کنیمچون خوف اگر نبود رجایش درست نیست خود را به خواب اگر زده باشد کسی شبیتا صبح اگر کنیم صدایش درست نیست پژمرده شد گلی اگر از دست باغبانکوشش برای  نشو و نمایش درست نیست تشبیه کرده ام به طلا جنس یار راچون نور خالص است طلایش درست نیست آن کس که کرده با تو جفا در تمام عمر با او وفا نما که جفایش درست نیست گر مستجاب هیچ دعایی نشد ز مااز ماست عیب  یا که دعایش درست نیست فرمان کردگار مطاع است گوش کنتسلیم باش، چون و چرایش درست نیست سر زد ز روی سهو خطایی اگر ز مابخشش سزاتر است جزایش درست نیست رمز بقا ز آل محمد(ص) طلب کنمجای دگر که رمز بقایش درست نیست عمری ز هجر یار کشیدیم درد هجروصل است شرط عشق جدایش درست نیست می خواستم غزل بسرایم ولی ببینگفتم قصیده، حال و هوایش درست نیست فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 179 تاريخ : سه شنبه 21 آذر 1396 ساعت: 2:12

الم نشرح لک زهرا(س) و ما ادریک ما زهرا(س)که هم معنای قران است و هم روح دعا زهرا(س) خدا از نور خود چون آفریده حضرت او رابه چشم دل تماشا کن ببین نور خدا زهرا(س) اگر گم کرده ای راه سعادت را مشو نومیدکه ره گم کردگان را  هست مصباح الهدی زهر(س) الا ای بی پناهان درد مندان مژده ای دارمپناه بی پناهان دردمندان را دوا زهرا(س) به قران کریم او را خدا کوثر خطابش کردو بودی طاهره در بین اصحاب کِسا زهرا(س) میان کوچه پستی رذل سیلی زد به روی اوو دید از ضرب در در پشت در آزار ها زهرا(س) تولی و تبری بال های دین و ایماننددو بال آور به دست گفتا اگر خواهی بقا زهرا(س) اگر خواهی خدا راضی ز اعمالت شود بایدبکوشی تا رضا باشد ز اعمال شما زهرا(س) به پای نامه ی اعمال اگر امضای زهرا(س) بودببخشایند جنت را به یک امضاء به ما زهرا(س) فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 194 تاريخ : سه شنبه 21 آذر 1396 ساعت: 2:12

کیستم من؟ رهبر اسلامیان و رهنمای مومنینم کیستم من؟آیت حق، فخر آسمان ها و زمینم کیستم من؟ مروه ام، رکنم، مقامم ، قبله ی اهل یقینم کیستم؟ هستم محمد(ص) مونس روح الامینم باعث ایجاد عالم، ملک هستی را نگینم کیستم؟ الگوی خوبیها و ختم المرسلینم آمدم تا از قدومم خاک ها گردد گلستان آمدم تا عالم هستی بگیرد بوی ایمان آمدم تا هدیه آرم بر بشر آیات قران آمدم تا بار دیگر زندگی بخشم به انسان من همانم که ز حق آمد هزاران آفرینم کیستم؟ الگوی خوبیها و ختم المرسلینم مصطفی و انتخاب ویژه ی الله هستم آفریده حضرت حق این جهان را ناز شستم سرخوشم من، مست مست از باده ی جام الستم من ز نسل پاک ابراهیم(ع)هستم حق پرستم تاج فخر انبیا از اولین تا آخرینم کیستم؟ الگوی خوبیها و ختم المرسلینم شاهد ایجاد هر هفت آسمان بودم از اول معنی و مفهوم قران و اذان بودم از اول آگه از اسرار حی لامکان بودم از اول باعث ایجاد هر چه کهکشان بودم از اول شاهد خلقت منم، من رحمه للعالمینم کیستم؟ الگوی خوبیها و ختم المرسلینم می رسد از حضرت حق صبح و ظهر و شب سلامم من که در عرش خداوندی بسی والا مقامم جز مدیح حضرت حق نیست حرفی در کلامم من یتیم مکه اما در جهان پیچیده نامم در تمام زندگی حق بوده همراه و معینم کیستم؟ الگوی خوبیها و ختم المرسلینم می برد خورشید و ماه آسمان رشک از جمالم صد سخنرا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 145 تاريخ : سه شنبه 21 آذر 1396 ساعت: 2:12

خاتم پیغمبران و تاج فخر اولیاءدر قنوت هر نماز مومنان روح دعا باعث آرامش روحی و بر دلها جلاراضی از هرکس تو باشی حق شود از او رضا بر فراز عرش نامت ثبت با آب طلانام زیبای تو تسبیح تمام انبیا معنی و مفهوم بسم الله الرحمن الرحیم ترجمان آیه های ناب قران کریم اسوه ی پاکی و تقوا، صاحب خلق عظیمای که بستی عهد یاری با خداوند از قدیم  احمد مختار و زینت بخش عرش کبریانام زیبای تو تسبیح تمام انبیا آمدی تا پایه های طاق کسری بشکندآمدی تا هر چه بت، چون لات و عزی بشکند تا ستون ظلم در هر جای دنیا بشکندتا بساط ظلم  و جور و دست اعدا بشکند ای مناجات سحرگاهان مردان خدانام زیبای تو تسبیح تمام انبیا انبیا و اولیا حیران سیمایت شدهیوسف مصری ببین محو تماشایت شده هر چه عاقل در جهان، مفتون و شیدایت شدهآیه های وحی حق مفهوم و معنایت شده ای تو بر آلام ما مرهم، به درد ما دوانام زیبای تو تسبیح تمام انبیا شب شکست از آسمان مهتاب می آید فرودجبرئیل از عرش حق شاداب می آید فرود بهر استقبال تو ارباب می آید فروداز سما صد نعمت نایاب می آید فرود زد منادی اهل عالم را به صد شور و نوانام زیبای تو تسبیح تمام انبیا قبله گاه صبح و شام حیدر صفدر(ع) رسیدمصطفی(ص) آن انتخاب ویژه ی داور رسید رهنمای مومنین و شافع محشر رسیدمژده مژده ای مسلمانان که پیغمبر رسید حق شناسان یک به یک بر تار زلفت مبتلانام زیبای تو تسبیح تمام انبیا آمد و دنیا گلست فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 169 تاريخ : سه شنبه 21 آذر 1396 ساعت: 2:12

باغ دین یک بار دیگر گشته آباد و مصفایک گل تازه در این گلزار گردیده شکوفا پای زد بر خاک فرزندی ز فرزندان زهرا(س)ماه مات و محو این زیبایی رخسار و سیما تکیه زد بر کوهی و خورشید شد محو تماشا فرش راه صادق آل محمد(ص) دیده ی ما آسمانی ها ، زمینی ها همه شادند امروزدست بیعت با ولای حیدری دادند امروز شیعیان سرتا به پا از شوق فریادند امروزغمگساران از غم و اندوه آزادند امروز آمد و از مقدم او شد جهان زیبای زیبافرش راه صادق آل محمد(ص) دیده ی ما هر که شد شاگرد دانشگاه او فهمید دین چیستهر که شد شاگرد او فهمید قران مبین چیست هر که شد شاگرد او فهمید حرف مومنین چیستهر که شد شاگرد او فهمید معنای یقین چیست با احادیثش کتاب وحی را بنمود معنافرش راه صادق آل محمد(ص) دیده ی ما شیعیان صد مژده آمد صادق آل محمد(ص)تا بشر را رهنمون سازد به راه دین سرمد جنسش از نور خدا، خو و مرامش همچو احمدغیر آل مصطفی(ص) دیگر کسی چون او نیامد عاقل است آن کس که شد با دیدن او مست و شیدافرش راه صادق آل محمد(ص) دیده ی ما در همه تاریخ او در علم و تقوا بی نظیر استمثل حیدر(ع) دستگیر هر یتیم و هر اسیر است مثل زهرا(س) مادرش او صاحب خیر کثیر استدشمن او هر کسی باشد فریق فی السعیر است دشمنان دین به دست او همه خوارند و رسوافرش راه صادق آل محمد(ص) دیده ی ما بر خدای حضرت صادق (ع) کنم دایم توکلمی زنم بر دامن مولای خود دست توسل شد معطر عالم از فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 149 تاريخ : سه شنبه 21 آذر 1396 ساعت: 2:12

شاعر که داشت در سر افکار فوق العاده پیوسته داشت بر لب گفتار فوق العاده وقت سخن همیشه توصیف یار می کرد با واژگان ساده، اشعار فوق العاده جز در مدیح دلبر هرگز سخن نمی گفت دل برده بود از او دلدار فوق العاده وصف جمال دلبر از این و آن شنیده هرگز ندیده اما آن یار فوق العاده او با شنیده هایش تصویر یار را ساخت تصویر ساده ای از رخسار فوق العاده یک عمر انتظار دیدار یار را داشت تا فرصتی مناسب دیدار فوق العاده یک عمر خوانده درس ایثار و جانفشانی در پیش پای دلبر ایثار فوق العاده درد فراق او را آزار می دهد سخت خیلی فراتر از سخت، آزار فوق العاده گفتا همیشه ای یار از چهره پرده بردار اما میانشان بود دیوار فوق العاده صاحب دلی به شاعر گفت از سر نصیحت یک پند عاقلانه، اظهار فوق العاده شرط وصال غیر از یک قلب صیقلی نیست کن صیقلی دل از هر زنگار فوق العاده خواهی اگر جهان را چون گلستان ببینی باید که خود بسازی گلزار فوق العاده اول برای وصل دلدار شو مهیا تا بشنوی تو از او اخبار فوق العاده --- هر چند ساده گفتم شرح فراق اما شد ثبت در کتاب آثار فوق العاده فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 153 تاريخ : سه شنبه 21 آذر 1396 ساعت: 2:12

شاعر ردیف و قافیه را انتخاب کن عزم سرودن دو سه تا بیت ناب کن شعری بگو که دیده و دل را جلا دهدشاعر تو در سرودن شعر انقلاب کن شعری بگو که مایه ی امید ما شودراه صواب را برو، قصد ثواب کن با شعر هم طریق سعادت میسر است فکری برای موعد یوم الحساب کن ما را ز وصف جام لب یار مست کنکاری شبیه جام لبالب شراب کن ما را بده تو وعده ی دیدار روی یار با این شراب ناب تو ما را خراب کن پنهان به پشت ابر شده چونکه آفتاب تو از خدای خود طلب آفتاب کن بار گناه مانع دیدار دلبر است ما بین ما و یار تو رفع حجاب کن مدح کسی مگوی به جز مدح اهل بیت(ع)این شیوه را برای همیشه تو باب کن نقشی بکش به لوح دل از پاکی و صفادل را برای آل محمد (ص) چو قاب کن در گلشن ولایت و با یاد اهل بیت(ع)خوشبوی عالمی ز شمیم گلاب کن   فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 179 تاريخ : سه شنبه 21 آذر 1396 ساعت: 2:12

خبرنامه