فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
تو پناه پناهجویانی معنی آیه های قرانی ای تو انجیل حضرت موسی(ع) وی تو تورات حضرت عیسی(ع) کشتی نوح(ع) را تو کشتیبان تو دلیل نجات از طوفان گوهر چشمه های نور تویی صحف  و معنی زبور تویی روشنی بخش آسمانها فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 157 تاريخ : جمعه 24 اسفند 1397 ساعت: 19:32

 جود و کرم گدای سرای تو یا جواد(ع) خورشید و ماه محو لقای تو یا جواد(ع) دل با صفا ز مهر و صفای تو یا جواد(ع) ما ریزه خوار خوان سخای تو یا جواد(ع) باشد رضای حضرت حق در رضای تو مسرور آن که هست به زیر لوا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 135 تاريخ : سه شنبه 21 اسفند 1397 ساعت: 18:12

پس از این شاعری نخواهم کرد، دوستان، شاعران خداحافظکرده پیرم اگر سرودن شعر، شعرای جوان خداحافظ من برای سرودن شعر، سیر در هفت آسمان کردمعاقبت آمدم به روی زمین، آی هفت آسمان خداحافظ گفتم ازعشق و عاشقی ها فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 162 تاريخ : شنبه 18 اسفند 1397 ساعت: 15:59

رفته ای راه دور خیلی دور، دوری از چشمهای ما آقا لا اقل اندکی بیا نزدیک، بشنوی تا صدای ما آقا ما برای رسیدنت آقا، همه دم دست بر دعا داریم  تو خودت آمین بگو وقتی، گشت جاری دعای ما آقا دردمندیم و را فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 161 تاريخ : شنبه 18 اسفند 1397 ساعت: 15:59

هدیه ای دارم شما را مومنان یک روایت را کنم تقدیمتان این روایت از امام صادق(ص) است گفته های او کلام خالق است گفت با یاران خود مولای ما تا ببخشد روشنی فردای ما « انّ فوق عبادهٍ عبادهً و حبنا اهل فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 134 تاريخ : شنبه 18 اسفند 1397 ساعت: 15:59

ای یگانه خدای بی همتا تو عزیز و حکیمی و یکتا ای خداوند قادر سرمد ای که شد انتخاب تو احمد(ص) چون که این انتخاب را کردی مشرکان را به خشم آوردی ای خدایی که تو به روز غدیر امر کردی که حیدر(ع) است ام فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 168 تاريخ : شنبه 18 اسفند 1397 ساعت: 15:59

به لحظه های تب عاشقانه ات سوگند به اشک و ناله و آه شبانه ات سوگند به آن که در همه دم نام اوست ورد لبت به آیه های خدای یگانه ات سوگند تو با خدای خودت رمز و رازها داری به رمز و راز دم محرمانه ات سو فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 135 تاريخ : شنبه 18 اسفند 1397 ساعت: 15:59

چون خدیجه دختری از جنس نورالله زاد کهیعص یا محمد(ص) چشم تو روشن از این مولود باد کهیعص آسمان لبریز شادی شد زمین هم غرق نور شیر یزدان، حیدر کرار(ع) شد خندان و شاد کهیعص باز شد دروازه های آسمان ای مومنا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 149 تاريخ : شنبه 18 اسفند 1397 ساعت: 15:59

کیستم من ؟ معنی آیات قران مبینم همسر شیر خدا و قبله ی اهل یقینم کیستم؟ انگشتر ختم رسالت را نگینم دختر پیغمبرم من، وجه رب العالمینم کشتی اسلامیان را لنگرم من، لنگرم من در ره حفظ ولایت سنگرم م فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 146 تاريخ : شنبه 18 اسفند 1397 ساعت: 15:59

کیستم؟ گنجینه ی آیات قران باقرم من می شکافم علم را، معنای ایمان باقرم من کیستم؟ تسبیح گوی حی سبحان باقرم من روشنی بخش طریق هر مسلمان باقرم من با کلام خویش بشکافم علوم آسمان ها می شناسم راه های آسمان فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 156 تاريخ : شنبه 18 اسفند 1397 ساعت: 15:59

جان می دهیم در قدم  با مرام ها آنان که پیش دل بگشودند دام ها وقتی مقامشان برسد تا خود خدا آورده کم مقابل آنها مقام ها می خواستم که وصف کمالاتشان کنم اما نبود در خور آنها کلام ها ای خوش هر آن که فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 136 تاريخ : شنبه 18 اسفند 1397 ساعت: 15:59

ای که با درد آشنایی تو وارث غصه و بلایی تو تو نقی (ع) و ابوالحسن(ع) هستی همه درد و غم و محن هستی تو امامی، امام مظلومان تو امیدی برای محرومان گر چه  تو غصه دار و پر شرری تو چراغ هدایت بشری ای فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 130 تاريخ : شنبه 18 اسفند 1397 ساعت: 15:59

خبرنامه