فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
یابن الحسن(عج) بدون تو عمرم تباه شدساعات عمر من همه صرف گناه شد حالا که پای من لب گور است ای دریغعمرم تباه گشته و رویم سیاه شد---جمعی برای دیدن رویت در انتظار جمعی همیشه دیده به سویت در انتظار فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 161 تاريخ : يکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت: 1:20

مرغان پرشکسته ی بی آشیانه ایمما زائریم و رو به سوی قم روانه ایم پروانه وار گرد ضریح کریمه ایشوریده حال در طلب آب و دانه ایم---با پای دل روانه سوی قم اگر شدیمما زائر بهشت خدا زین سفر شدیم طوف ضریح فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 174 تاريخ : يکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت: 1:20

هر شهر و دیار باغ و راغی داردبا نسترن و لاله ایاغی دارد در بین تمام شهر های عالم شیراز فقط شاه چراغی دارد ---بی شاه چراغ راه گم خواهد شدوقت سحر و پگاه گم خواهد شد ترسم نرسی به کعبه ای رهرو حقدر ظل فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 168 تاريخ : يکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت: 1:20

بریدم از همه کس با خدا شدم شادم از آنکه ساکن کوی رضا(ع) شدم شادم تمام عمر زدم دم ز اهل بیت نبی(ص)از آنکه ذاکر اهل ولا(ع) شدم شادم گدای آل محمد(ص) شدن سرافرازیستدر سرای محمد(ص) گدا شدم شادم مس و فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 145 تاريخ : يکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت: 1:20

من کی ام؟ فرزند زهرا(س) و علی مرتضایم کیستم من؟ پنجمین نسل از حسین(ع) سر جدایم کیستم من؟ رابط فیض خداوند کریمم معنی و مفهوم قرانم علی موسی الرضایم خانه ی کعبه به گرداگرد من در استلام استکعبه و رکن فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 135 تاريخ : يکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت: 1:20

آقا دلم اسیر پنجره فولادتان شدهلبریز شور و عشق ز میلادتان شده شیرین تر است چون ز عسل یک نگاهتان  این دل اسیر و عاشق و فرهادتان شده___ای جان فدای نام تو یا ایها الرئوفمستیم ما ز جام تو یا ایهاالرئوف فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 162 تاريخ : يکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت: 1:20

بگذشته اگر هزار و اندی سالی از دوست نپرسیده کسی احوالی پنهان شده ماه پشت ابری تیره تشکیل نشد ستاد استهلالی ---ای یکه سوار عشق کی می آییمعنای بهار عشق کی می آیی بی تو لغت عشق فقط یک واژه استای فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 151 تاريخ : يکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت: 1:20

همیشه گر که نگاه بشر به ظاهرهاستبه جستجوی کسی در میان نادرهاست کسی که خوبترین بین جمع خوبان استکسی که پاکترین بین جمع طاهرهاست برای دیدن رخسار بهتر از ماهشهمیشه خانه ی او مقصد مسافرهاست گمان مبر که فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 146 تاريخ : يکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت: 1:20

نشسته ام به عزای جواد آل محمد (ع)بریزم اشک برای جواد آل محمد(ع) کفن به قامت مولا و رخت غم به تن مابه لب مراست رثای جواد آل محمد(ع)---دیگر به تنش رمق ندارد مولا بسته است مگر بار سفر از دنیا ریزد ز بصر فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 153 تاريخ : يکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت: 1:20

نومید و دلشکسته پس از انتظارهاهر روز می روند از اینجا هزارها صد طعنه بشنویم گروهی که مانده ایمیعنی که مانده ایم به زیر فشارها جان می دهیم از غم هجران روی یارآری اگر چه زنده بگردیم بارها در جستجوی گل فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 169 تاريخ : يکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت: 1:20

خبرنامه