فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
من میان تمام شاعرها، شیوه و رسم جالبی دارماز برای سرودن هر شعر سبک خاصی و قالبی دارم   نکته هایی ظریف تر از مو از برای عوام می گویماز برای خواص هم گاهی نکته ها و مطالبی دارم هست در بایگانی مغزم بی نها فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 110 تاريخ : چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت: 5:52

دوباره عرض ارادت کنم به ساحت زینب(س)به پای دل بروم با شما زیارت زینب(س) گل است و باغ ولایت ز مقدمش شده گلشنکه رشک غنچه و گلها شده لطافت زینب(س)  بگو که ام ابیهاست یا که زینب کبراست و یا چو ام ابیها شد فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 109 تاريخ : چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت: 5:52

ما گدایان درگه صمدیمهمه محناج یاری و مددیم چشم امید ما به دست خداستورد لبهای ما دعا و ثناست لطف حق شد نصیب اهل زمینشده خرم زمین چو خلد برین داده حق دختری به دخت رسول(ص)زینب(س) است او و هست همچو بتول(س فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 116 تاريخ : چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت: 5:52

بر منتخب خدای اعلی صلواتبر حیدر(ع) و بر ام ابیها صلوات آمد به جهان بتول ثانی، زینب(س)بر ثانی صدیقه ی کبری صلوات---بر ترجمه ی سوره ی طه صلواتبر فاطمه ی ام ابیها صلوات لبخند زند زینب کبری(س) به علی(ع)بر فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 108 تاريخ : چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت: 5:52

تا میخ در به سینه زهرا(ع) فرو نشستارکان آسمان و زمین همزمان شکست آتش گرفت تا که در خانه ی علی(ع)آیات وحی سوخت و اوراق آن گسست---  وقتی عدو به خانه حیدر(ع) هجوم بردکوه عناد و  شرک به کوثر هجوم برد کش فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 118 تاريخ : چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت: 5:52

چون تمام هستی ما از خداستاین چکامه شرح ذات کبریاست فارغ از ترکیب اجزا و صفاتشرح و توصیفش همه ناممکنات قل هوالله احد، توحید ذاتکل هستی را خدا داده حیات واحد است و بی نیاز است و صمدهست تک اما نه از جنس فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 118 تاريخ : چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت: 5:52

زمستان است سرمای فراق یار سوزاندمغم هجران آن دلدار مه رخسار سوزاندم شنیدم وصف خال روی او بیمار گردیدمنکرد او چون عیادت از من بیمار سوزاندم ز درد دوریش وقتی تنم در شعله ی تب بودتنم می سوخت در آتش ولی ت فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 109 تاريخ : چهارشنبه 25 دی 1398 ساعت: 5:52

چشمه چشمه ز چشمه ی چشمم، چشمه و چشمه سار می ریزداشک از چشمه سار چشمانم مثل ابر بهار می ریزد خون دل از دو چشم من جاری، دامن از اشک چشم چون دریااین همه اشک چشم و خونابه در فراق نگار می ریزد سوختم مثل شم فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 116 تاريخ : يکشنبه 1 دی 1398 ساعت: 15:56

سیدی یابن الحسن(عج) مولا گرفتار توایمتا نفس باقی است آقا جان بدهکار توایم ای که هستی ذکر تسبیح تمام شیعیان از سر شوق و ارادت ما هوادار توایم یوسف مصر وجودی و دل از ما برده ای تو بیا بیرون ز چاه آقا خر فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 118 تاريخ : يکشنبه 1 دی 1398 ساعت: 15:56

ما آمدیم تا که تو مهمانمان کنیبا درد آمدیم که درمانمان کنی ما با نسیم عشق به سوی تو آمدیمتا در مسیر عشق چو طوفانمان کنی سر می دهیم نغمه ی شادی میان راه روزی اگر که بی سر و سامانمان کنی ما را هوای ک فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 105 تاريخ : يکشنبه 1 دی 1398 ساعت: 15:56

اباصالح(عج) التماس دعا چشم امید ما به دست توستابا صالح(عج) التماس دعا شیعه مست از آن چشم مست توست تو را جان مادرت زهرا(س)ابا صالح(عج) التماس دعا ابا صالح(عج) التماس دعا یاد از پا افتادگان هم باشابا ص فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 128 تاريخ : يکشنبه 1 دی 1398 ساعت: 15:56

این چکامه شرح حال مومن استشرح و تفسیر کمال مومن است گویمت من نکته هایی ناب رانکته هایی نادر و کمیاب را گر که مطلوبت ولایی بودن استبنده ی خاص و خدایی بودن است گوش کن این نکته های ناب رامو به مو اجرا کن فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 110 تاريخ : يکشنبه 1 دی 1398 ساعت: 15:56

خبرنامه