فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
سوره کوثر به دنیا آمده قران بخوانحمد و اعطینا و نور و قدر و الرحمان بخوان روز میلاد گل باغ ولایت فاطمه(س) استوقت خواندن نغمه ها  را با لب خندان بخوان---سوره کوثر به دنیا آمده کوثر بخواننغمه ها را عاشق فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 132 تاريخ : دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت: 11:18

نگاهم کن، ببین یابن الحسن(عج) احوال زارم راببین از درد دوری چشمهای اشکبارم را ببین آقا ز درد دوریت بیخود شدم از خودغم دوری تو برده ز کف صبر و قرارم را به مانندم کسی از جام هجرانت ننوشیدهکه من عمریست م فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 114 تاريخ : دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت: 11:18

مثل مهتابی و نیاز شبیرکعت پنجم نماز شبی بدر کامل ولی در اول ماهروشنی بخش راه هر گمراه مظهر حلمی و شکیباییباقر العلم و پور زهرایی نور علم تو روشنی بخش استنام تو زیب و زیور عرش است هر که در شهر علم تو ن فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 111 تاريخ : دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت: 11:18

دست ها در بند شد وقتی که پیمان پاره شدزیر پا افتاد چون اوراق قران پاره شد در عزای حضرت هادی(ع) امام عاشقانشیعه از غم ناله ها کرد و گریبان پاره شد---مادری آزرده شد از ضربه ی در ناگهانزیر پا افتاده شد آ فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 130 تاريخ : دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت: 11:18

یاعلی(ع) ای نور چشم مصطفی(ص)مایه ی فخر تمام انبیاء ای که می بخشی تو خاتم در رکوعاصل ایمان هستی و اوج خشوع چون که می جویی رضای کردگارمی دهی جان تا که باشی رستگار چون ولایت ترجمان کوثر استبی ولای تو رس فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 110 تاريخ : دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت: 11:18

ای پناه بی پناهان یا جواد(ع)ای به هر دردی تو درمان یا جواد(ع) گوهر دریای نوری یا جواد(ع)پای تا سر عشق و شوری یا جواد(ع) روشنی بخشی همه افلاک رامی کنی دلشاد هر غمناک را ای تمام هستی ما شیعیانما همه جسم فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 123 تاريخ : دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت: 11:18

یارب سپاس آل علی(ع) رهنمای ماستشمس هدی جمال علی(ع) رهنمای ماست ما طالبیم و طالب اوج کمال و فضلبی شک فقط کمال علی(ع) رهنمای ماست ما را فقط برای بقا آفریده اندپس روح بی زوال علی(ع) رهنمای ماست باید گرفت فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 111 تاريخ : دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت: 11:18

دیده ی ما چشمه ی خون در عزای زینب(س) استشیعه با اندوه و ناله همنوای زینب(س) است کوه صبر و استقامت بود دخت مرتضی(ع)تکیه گاه عالم هستی عصای زینب(س) است در اسارت درس آزادی به ما آموختهعزت و آزادگی ما را فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 112 تاريخ : دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت: 11:18

روز عید است ولی شیعه غمین است امروزغم عالم به دل اهل یقین است امروز می زند دست عزا بر سر خود اهل سماخاک عالم به سر خلق زمین است امروز ماهیان هم  همه هستند مصیبت دیدهاز عزا مرغ هوا خاک نشین است امروز فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 129 تاريخ : دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت: 11:18

ما ملت ایران همه با فرهنگیمصد قوم و نژادیم، ولی یکرنگیم در سنگر خانه های خود می مانیمبا یاری حق با کرونا می جنگیم---فصل بهار آمد و  ایام شاد ماستشور و نشاط و عشق همه در نهاد ماست امروز خانه ها شده سنگ فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 115 تاريخ : دوشنبه 26 اسفند 1398 ساعت: 11:18

خبرنامه