فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
احمد(ص) و خاندان او نورند به صلات و به صبر مشهورند پرچم عدل و دین و انصافند معدن حلم و فضل و الطافند رهنمایان راه ایمانند همگی ترجمان قرانند پاک و طاهر وجود یک یکشان حجت الله و مظهر ایمان در سجود و رک فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 163 تاريخ : يکشنبه 22 ارديبهشت 1398 ساعت: 13:29

رویت اگر نبود که قرص قمر نبود قند لبت نبود که شهد و شکر نبود سرو قدت نبود که چشم و نظر نبود «زلفت اگر نبود، نسیم سحر نبود گمراه می شدیم نگاهت اگر نبود» آقا تو آمدی و مسیحای ما رسید تاج شرف و حضرت مولا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 136 تاريخ : يکشنبه 22 ارديبهشت 1398 ساعت: 13:29

 زینت سجاده هایی یا علی ابن الحسین(ع) حجت پاک خدایی یا علی ابن الحسین(ع) ای پر گهواره ی تو روح عیسای مسیح درد مندان را دوایی یا علی ابن الحسین(ع) ای غبار خاک پایت توتیای چشم ما چشم را نور و جلایی فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 201 تاريخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 ساعت: 8:30

رفته از دست اختیارم حیف به دو صد درد و غم دچارم حیف من که در حال احتضارم حیف «مدتی هست بیقرارم ، حیف زخمیِ تیغِ روزگارم، حیف» موی من شد ز غم سفید و هنوز اشک من بارها چکید و هنوز رفته از دل مرا امید فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 180 تاريخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 ساعت: 8:30

سر تا به پا نوحند و از نسل خلیلند از خاندان وحی هستند و اصیلند هریک برای حق پرستی صد دلیلند یوسف تر از یوسف، جمیل و بی بدیلند آل محمد(ص) جملگی از این قبیلند   رود خروشانند فرزندان زهرا(س) چون آب پاک فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 196 تاريخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 ساعت: 8:30

ای علی اکبر(ع) که تو محبوب قلب شیعیانی ای علی اکبر(ع) که تو فخر زمین و آسمانی در کویر بی پناهی بر سر ما سایبانی «ای علی(ع) صولت که شبه خاتم پیغمبرانی بازوی خیبر گشا داری و حیدر(ع) را نشانی» ماه سیم فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 142 تاريخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 ساعت: 8:30

تو بیا تا که شب تیره منور بشود نام تو ترجمه ی سوره کوثر بشود تو بیا شیعه تو را خادم و نوکر بشود «با پر ابر بیا تا که هوا تر بشود دشت ها خرم و هر کوچه معطر بشود» خسته از ظلمتم و ماه دلم می خواهد راز فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 159 تاريخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 ساعت: 8:30

می آید منجی عصر و زمان آهسته آهسته می آید شرح و تفسیر اذان آهسته آهسته قدم بر چشم  ما خواهد نهاد آن سرو بستان ها می آید عاقبت آن مهربان آهسته آهسته زداید او غبار غربت از چشمان مشتاقان می آید آن ا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 135 تاريخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 ساعت: 8:30

به زودی مرا این خبر خواهد آمد که دوران فتح و ظفر خواهد آمد مخور غم که قرص قمر خواهد آمد «شبی با نسیم سحر خواهد آمد گل از پرده روزی به در خواهد آمد» ز شرق زمین شمس تابان زهرا(س) ز اوج فلک نور چشمان ز فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 134 تاريخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 ساعت: 8:30

ای شده نام شما اصل اذان های همه یادتان زینت روح است و روان های همه کوته از وصف شما وهم و گمان های همه حیّ سبحان حسب ظرف توانهای همه ریخته مهر شما در دل و جانهای همه جلوه ای کرد خدا آل عبایش خواندن فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 164 تاريخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 ساعت: 8:30

بی مهر علی(ع) سعی و صفا سود ندارد در برکه ی خشکیده شنا سود ندارد گر زیربنا محکم و سرسخت نباشد هر کوشش و احداث بنا سود ندارد هرجا که شود قحطی گوش و شنوایی فریاد و صدا، بانگ و نوا سود ندارد خشکید فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 140 تاريخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 ساعت: 8:30

جلوه کردی و دل و دیده مسخّر کردی  خویش را ترجمه ی سوره کوثر کردی چشمه ی چشم تو جاری شده بر خاک دلم با گلاب نفست، غمزده قمصر کردی عوض دل تو به من هر دو جهان بخشیدی هیچ بودم، توام اینگونه توانگر کردی فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 138 تاريخ : سه شنبه 10 ارديبهشت 1398 ساعت: 8:30

خبرنامه