فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
چشم به انتظار تو هستی من نثار تو  کشته ی ذوالفقار تو بی دل و بی قرار تو جام شراب می شوم جرعه ی ناب می شوم مست و خراب می شوم بی دل و بی قرارتو کوی به کوی می روم تا لب جوی می روم من همه سوی می روم فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 132 تاريخ : يکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت: 13:23

دوباره قافیه ها را ردیف خواهم کرد بساط عشق و صفا را ردیف خواهم کرد برای آن که دمی با خدا سخن گویم دو دست و سوز دعا را ردیف خواهم کرد وجود من همه درد است از جدایی یار وصال  یار و دوا را ردیف خواهم فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 129 تاريخ : يکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت: 13:23

هجران زمستان است، وصل اما بهار است دیدار را عشق است و هجران ناگوار است تعبیرهجران دوری دل هاست از هم دل های ما که خانه ی دربست یار است عشق است اگرراضی شود دلدار از ما وقتی که ناراضی است وقت اعتذار فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 131 تاريخ : يکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت: 13:23

دل از ولادت مولود عشق مسرور است به خنده لب بگشائید موسم سور است بنوش باده ز جامش هر آنچه مقدور است «میان ارض و سما بزم شادی و شور است به روی دست نبی(ص) آیه‌هایی از نور است» امیر عشق زند بوسه ساغر خود فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 135 تاريخ : يکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت: 13:23

از غنچه های باغ گلاب آفریده شد مهتاب جلوه کرد و نقاب آفریده شد از تشنگی که جان به لب آدمی رسید در جستجوی آب، سراب آفریده شد باغ بهشت آن سوی پل چون که شد بنا اعمال نیک و خیر و ثواب آفریده شد چون فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 140 تاريخ : يکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت: 13:23

دوباره وقت تمناست لیله القدر است شب ضیافت مولاست لیله القدر است دوباره دیده چو دریاست لیله القدر است «بساط عشق مهیاست  لیلة القدر است نوای ادعیه بر پاست لیلة القدر است» خداست در پی آن که به ما ثواب فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 134 تاريخ : يکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت: 13:23

بر سینه ی تو ضربه ی مسمار مانده است یک عمر داغ آن در و دیوار مانده است  شب ها همیشه چشم تو بیدار مانده است در دام درد و غصه گرفتار مانده است برخیز و باز بار امامت به دوش گیر برخیز و باز بار هدایت به فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 123 تاريخ : يکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت: 13:23

بر ترجمه ی سوره ی انسان صلوات بر تک تک آیه های قران صلوات بر آن که دلش پر است از نور یقین بر حیدر(ع) و بر معنی ایمان صلوات --- بر آنکه خدا داده سلامش صلوات    بر آن که چو وحی است کلامش صلوات بر فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 143 تاريخ : يکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت: 13:23

بی نگاه عشق در عالم مسلمانی نبود در درون سینه ها غوغا و طوفانی نبود بی نگاه عشق عالم شوره زاری خشک بود در جهان آفرینش باغ و بستانی نبود آدمی از درد می پیچید بر خود روز و شب از برای درد او بی عشق فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 125 تاريخ : يکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت: 13:23

تو درکنار من آرامشی و راحت جانم تمام عمر من از دوری تو دل نگرانم بیا بیا که شدم پیر از فراق تو ای عشق نمانده است به پیکر نه تابی و نه توانم بیا که درقدم تو فدا کنم سر و جان را ز هجر روی چو ماهت، اسی فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 142 تاريخ : يکشنبه 12 خرداد 1398 ساعت: 13:23

خبرنامه