فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
هر دو از خاندان زهرائید هر دو پاکید و اهل بالائید ای حلیمه حکیمه، خاتون ها نوه های امام موسائید اسوه ی پاکی و صفا هستید که در اوج حجاب پیدائید هر دو هستید اسوه ی پاکی هر دو الگوی دین و تقوائید فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 175 تاريخ : چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت: 4:27

در تمام عمر مهمان نگاهت بوده ام غرق رحمت زیر باران نگاهت بوده ام تو نگاهم کردی و من محو دیدارت شدم زائر کوی خراسان نگاهت بوده ام خوان احسان و کرم گستردی و هر صبح و شام ریزه خوار سفره ی خوان نگاهت بود فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 146 تاريخ : چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت: 4:27

معنای عشق و شوق و لطافت تویی ... همین سر تا به پای شور قیامت تویی ... همین با یاد روی تو چه خوش احوال می شوم انگار ترجمان سلامت تویی ... همین می بارد از کرانه ی چشمان تو امید گویی که آسمان کرامت ت فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 123 تاريخ : چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت: 4:27

آسمان عشق، دشت و صحرا عشق چشمه و جویبار و دریا عشق همه جا بوی عشق می آید کوچه کوچه، همیشه، هرجا عشق از کنار ضریح حضرت عشق تا همه طول و عرض دنیا عشق از روی پشت بام خانه ی دوست تا به عرش خدای اعلی عشق ه فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 129 تاريخ : چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت: 4:27

یک طرح نو، یک حرف تازه یک عدد خودکار یک برگ کاغذ، یک غزل، یک چشمه، یک گلزار دو چشم  پر شوق و یکی قلب پر از امید دستی به سوی آسمان، شب تا سحر بیدار یک جانماز و مهر با صد دانه ی تسبیح با یک مفاتیح الجن فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 135 تاريخ : چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت: 4:27

کعبه ی جود و سخایی یا جواد(ع) مظهر لطف و صفایی یا جواد(ع) ای که هستی نور بزم معرفت در ره دین کشته گشتی عاقبت ای سراپا فضل و احسان و کرم درعزایت دیده ی ما بحر غم  خیمه ی اسلام را بودی ستون چشم ما از فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 144 تاريخ : چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت: 4:27

ای یادگار کرب و بلا باقرالعلومای جلوه ی جمال خدا باقر العلوم دارنده ی صفات خداوند متعالوصف تو را چگونه بگویم در این مقال ای آن که هست نام تو بر درد ما دواآقا تو را چگونه بفهمد عقول ما محراب نرده بان فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 139 تاريخ : چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت: 4:27

معنی ام الکتاب و شرح الرحمان تویی تواسوه ی تقوا و پاکی، زیور ایمان تویی تو تو شب قدری، شب قدر جواد ابن الرضاییهادی امت به سوی خالق سبحان تویی تو حجت حق هستی و آئینه ی ایزد نمایی مایه ی آرامش و خوشبختی فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 130 تاريخ : چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت: 4:27

غدیر ترجمه ی آیه های قران استغدیرمعنی اسلام ناب و ایمان است غدیرمهبط عشق است عشق لم یزلیغدیرعید ولای محمد(ص) است وعلی(ع) غدیرمعنی تقوا و شوق و ناز و نیازغدیر ساده ترین ترجمان راز نماز غدیرمعنی اکمال د فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 122 تاريخ : چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت: 4:27

باعث فخر خدایی یا علی(ع)جانشین مصطفایی یا علی(ع) یا علی(ع) ای بحر علم و معرفتشرح و تفسیر حدیث منزلت ای لسان الله ناطق یا علی(ع)معدن نور و حقایق یا علی(ع) یا علی(ع) حلال مشکل ها توییشرح توضیح المسائل ه فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 126 تاريخ : چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت: 4:27

خبرنامه