فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
حسین(ع)عزیز فاطمه(س) هستی من فداتهخیلی خوشم جان و دلم زائر کربلاته هر قدمی بر می دارم می بینمت رو نیزهنگاه معصومانه ات به پای زائراته هر تاولی که می زنه به پای زائرانتنمادی از مصیبتهای سخت بچه هاته هر فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 138 تاريخ : يکشنبه 28 مهر 1398 ساعت: 6:41

گریه کن گریه که آمد اربعینباز هم رنگ عزا دارد زمین رنج و درد و ناله و ظلم و ستمتاول و زخم زبان و آه و غم یک بیابان ناله یک دنیا عزاکودکان و ناله ی واحسرتا هر چه بادا باد با حالی غمینشرح کوتاهی دهم بر فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 111 تاريخ : يکشنبه 28 مهر 1398 ساعت: 6:41

برخیز ای برادر ای جان من فدایتبر خیز و کن تماشا بر پا شده قیامت داغت زده برادر آتش به جان خواهرخاکم به سر برادر ای وای در عزایت بعد از تو هتک حرمت از خیمه ها شد ای وای بر خاندان عصمت گشته بسی اهانت ب فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 141 تاريخ : سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت: 20:03

شب است و ظلمت و راهی دراز و ناهموارطریق شمر و به لب ذکر یاحسین(ع) هشدار ! شبیه شمر شدن کار ساده ای است ولیحسین(ع) گونه شدن غیر ممکن و دشوار*** محرم است و حسین(ع) و همه عزادارشدو دیده چشمه ی خون است و فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 133 تاريخ : سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت: 20:03

تا که تو بی سر شدی، بی سر و سامان شدمبر سر نی رفتی و زار و پریشان شدم شهر به شهر آمدم در پی تو روز و شبگاه به  بزم شراب، گاه به ویران شدم موی تو را چون نسیم داد تکان روی نیپای نی از داغ تو یکسره طوفا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 135 تاريخ : سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت: 20:03

بر صفوف دشمنان می تاخت سردار رشیددشمنان را سرنگون می ساخت سردار رشید چشم او افتاد چون بر کودکان تشنه لباز خجالت سر به زیر انداخت سردار رشید پای نیزه دید خواهر را اسیر بند غمزین مصیبت رنگ خود را باخت س فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 120 تاريخ : سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت: 20:03

به چهره دلبر من مطلع غزل داردلبش حلاوت کندویی از عسل دارد دلش چو آینه صاف است و سینه اش دریاستهزار شاخه گل یاس در بغل دارد گمان کنم که ز باغ بهشت می آیدکه عطر و بوی خوشی مثل آن محل دارد یکی است دلبر م فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 136 تاريخ : سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت: 20:03

ما را پس از این دیگر،دیوانه شدن هرگزدور از می و از جام و پیمانه شدن هرگز عمریست که می نوشم از جام لب دلدارمن با لب پیمانه بیگانه شدن هرگز چون آتش عشق یار سوزانده پر و بالمدیگر پس از این غیر از پروانه فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 94 تاريخ : سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت: 20:03

نی ناله کن که ماه محرم تمام شدعیش و سرور تا به قیامت حرام شد در زیر نیزه ها شده مدفون تن حسین(ع)در گرد پیکرش بنگر ازدحام شد راس حسین(ع) کعبه حاجات زینب(س) استزینب (س) کنار کعبه و در استلام شد در بند ظ فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 143 تاريخ : سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت: 20:03

جبریل نشسته سر بازار رقیه(س)عیسای نبی هست خریدار رقیه(س) پوشیده به تن رخت عزا حضرت موسی(ع)با نوح نبی هر دو عزادار رقیه(س) ایوب ز کف داده شکیبایی خود رازد دست عزا بر سر و شد زار رقیه(س) در عرش الهی به فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 117 تاريخ : سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت: 20:03

گریه کمتر کن که هنگام سحر خواهد رسیدبعد از این ظلمت تو را قرص قمر خواهد رسید بعد عاشورا اگر ایام تلخی داشتیغم مخور ایام چون شهد و شکر خواهد رسید ای که پاهای تو شد آزرده از خاشاک دشتبهر پاهایت دوایی مخ فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 134 تاريخ : سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت: 20:03

یک بار دگر دلم هوایی شده استتا اوج فلک رفته خدایی شده است همراه تمام سینه سوزان جهانبا پای پیاده کربلایی شده است---ویرانه شبی بزم عزاداری شداطفال یتیم کارشان زاری شد می خواند رقیه(س) روضه ی بابا رااز فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 124 تاريخ : سه شنبه 16 مهر 1398 ساعت: 20:03

خبرنامه