فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
اشک شوق از چشم جبرائیل ها جاری شدهپیش پایش خون اسماعیل ها جاری شده در مدیحش نطق اسرافیل ها جاری شدهرو به سویش سیل میکائیل ها جاری شده خاتم پیغمبران یعنی محمد (ص) آمدهاسوه ی تقوا، امیر عشق احمد(ص) آمده فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 126 تاريخ : دوشنبه 20 آبان 1398 ساعت: 11:40

قبله ی دلهای ما صحن و سرای رضاستورد لب شیعیان مدح و ثنای رضاست خون دل شیعه از چشمه ی چشمش رواندست عزا بر سر از داغ عزای رضاست بی گل روی رضا(ع)گلشن دین بی صفاستزینت گلزار دین عشق و صفای رضاست هر طپش قل فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 129 تاريخ : چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت: 21:34

ای گل سر سبد باغ ولا مهدی جانبه کنار پدر خویش  بیا مهدی جان سوزد از زهر هلاهل جگر بابایتای به درد من دلخسته دوا مهدی جان از سر مهر سرم را تو به دامان بگذارکن پدر را ز سر مهر دعا مهدی جان زهر آتش زده ب فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 153 تاريخ : چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت: 21:34

شعله ها تا به آسمان می رفت، بود زهرا (س) به پشت در آن روزمیخ در می شکافت سینه ی او، شد شکسته یکی گهر آن روز چند نامرد بی خبر ز خدا با لگد در زدند و در بشکستسوی در رفت دخت پیغمبر(ص)، جان او بود در خطر فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 112 تاريخ : چهارشنبه 15 آبان 1398 ساعت: 21:34

چشم بستی شد جهان محروم از آن دیدارهاباغها خشکیده و پژمرده شد گلزارها انتخاب ویژه ی باریتعالی بوده ایانتخاب حق برای بهترین کردارها رفتی و زهرا(س) و حیدر(ع) را به غم کردی اسیرمی رسد آوای غم پیوسته از نی فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 110 تاريخ : شنبه 4 آبان 1398 ساعت: 8:45

مولود ماه ذکر و دعا می شود حسن(ع)در حق کسی که گشته فنا می شود حسن(ع)«مجموعه صفات خدا می شود حسن(ع)اسماء ذات در همه جا می شود حسن(ع)» وقتی خدا به درد بشر می دهد دوایا یک نفر به عالم هستی دهد صفا«صد تا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 119 تاريخ : شنبه 4 آبان 1398 ساعت: 8:45

خبرنامه