فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
جشن ولادت حسن عسکری(ع) رسیداز لطف حق برای بشر گوهری رسیدبر کشتی نجات بشر لنگری رسیدای شیعیان برای شما دلبری رسید ما در نماز عشق به تو اقتدا کنیمیعنی به پیش مقدم تو جان فدا کنیم دنیا به یمن مقدم تو گلس فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 124 تاريخ : پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت: 14:50

پاسدار ولایتی بانوپای تا سر عبادتی بانو در عزای تو ای ملیکه ی قمخون بریزد ز دیده ی مردم دختری هستی از قبیله ی نورمظهر عفت و کمال و شعور پس چرا آه خسته ای داریز چه از دیده اشک می باری عبد چشمان تو ملائ فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 134 تاريخ : پنجشنبه 14 آذر 1398 ساعت: 14:50

ای عقل کل کنار تو کامل شدیم مادیوانه ات شدیم که عاقل شدیم ما ما را گدای درگه تو آفریده اندیا رب سپاس چون همه سائل شدیم ما ما را تمایلی به جز از آل تو نبودگشتیم سرفراز چو مایل شدیم ما ای آن که سیره ات فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 138 تاريخ : شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 15:11

از دم روحانی ات روح صداقت جان گرفتآسمان دیده ها ابری شد و باران گرفت ای گل باغ ولا و معنی ام الکتابجوشد از دریای علم بیکرانت درّ ناب از نفس هایت خدا علم الیقین را آفریدعاشقی کردی خدا آداب دین را آفری فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 117 تاريخ : شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 15:11

وقتی خدای عشق تو را صادق آفریدما را به عشق حضرت تو عاشق آفرید از راه لطف و مرحمت و مهربانی اشما را به مهر روی شما شایق آفرید شایستگی است لازمه ی جعفری, شدنما را ز روی لطف، خدا لایق آفرید ما شیعه ایم و فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 115 تاريخ : شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 15:11

در ظلمت شب منتظران, سحریمدر آرزوی شنیدن یک خبریمبی روی تو روز ماست همچون شب تارعمریست که روز و شب تو را منتظریم--- ما تشنه لبان جرعه ای دیداریماز دوری تو ز دیده خون می باریم گفتند که می رسی به زودی از فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 142 تاريخ : شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 15:11

تمام عمر را سرگرم جمع و ضرب و تقسیمیمبه فکر جمع مال و ثروت از هر راه و تصمیمیم برای مستمندان با تکبر فخر بفروشیمولی هر جا توانمندی است آنجا گرم تعظیمیم برای آن که افزائیم ما سرمایه ی خود راهمیشه فکر ط فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 124 تاريخ : شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 15:11

همه عمر گشته ام من که بجویمت نشانیز فراق روی ماهت به تنم نمانده جانی به هزار شوق و امید «ارنی» بخواندم اما تو دل مرا شکستی به جواب لن ترانی, به مناره مساجد چو اذان عشق گویمبه خدا تو را بخوانم که تو مع فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 149 تاريخ : شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 15:11

اسیر غصه و دردم به بند تنهاییگذشت عمر من آقا، چرا نمی آیی؟ بدون تو همه دنیاست تار و ظلمانیتو نور هستی و تو روشنای دنیایی برای دیدن روی تو چشم می خواهمتو نور چشمی و گرمای قلب شیدایی همیشه ورد لبم آیه ه فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 120 تاريخ : شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 15:11

وقتی خدای ما خداوند رحیم استدر دل اگر حب ولایت از قدیم استیا آن که لب مشغول ذکر یا کریم استوقتی که دل با حضرت عبدالعظیم, است ما شادمان از مقدم عبدالعظیم,یمشاکر به درگاه خداوند رحیمیم در هر نفس کار مسیح فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 138 تاريخ : شنبه 9 آذر 1398 ساعت: 15:11

خبرنامه