فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
شکر یارب چون که ما را هم مسلمان آفریدی شیعه ی مولا علی(ع) و اهل ایمان آفریدی تو فرستادی برای ما کتابی آسمانی شیعیان را پیرو اسلام و قرآن آفریدی «قُل تَعالَوا نَدعُ...» شد در شان آل الله (ع) نازلشکر یا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 180 تاريخ : دوشنبه 1 دی 1399 ساعت: 13:21

دل لبریز از عشقم هوای جمکران داردهوای پر کشیدن تا به اوج آسمان داردتمنّای تماشای رخ صاحب زمان(عج) داردکنار جمکران او دل من آشیان دارد شب جمعه دلم صاحب زمانی می شود آریبه عشق دیدن رویش، کشد تا صبح بیدا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 184 تاريخ : دوشنبه 1 دی 1399 ساعت: 13:21

جان جهان نثارت اگر شد بعید نیستدلها همه شکارت اگر شد بعید نیست فرش ره تو دیده ی ما شیعیان شدهبر چشم ما گذارت اگر شد بعید نیست تو کعبه ای و ما همه حاجی کوی توجبریل پرده دارت اگر شد بعید نیست مرغ دلم اس فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 143 تاريخ : دوشنبه 1 دی 1399 ساعت: 13:21

چشم بگشوده و سرگرم تماشا شده است شیعه و شیفته ی حضرت مولا شده است«قطره در محضرِ دریاست که دریا شده استخادمِ خانه یِ آقاست که آقا شده است» بر لبش صبح و مساء آیه ی قرآن بودهسینه اش آینه ی حضرت سبحان بود فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 160 تاريخ : دوشنبه 1 دی 1399 ساعت: 13:21

خدا را شکر من هستم سراپا عاشقی ممتاز منم آن عاشقی که دیده ام از عشق صد اعجاز دوباره عاشقی داده مرا بال و پر پرواز من از عمق وجودم عشق خود را می کنم ابراز امام عسکری(ع) آمد که مستم از می نابشچه توفیقی فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 175 تاريخ : دوشنبه 1 دی 1399 ساعت: 13:21

مرغ دل پر می کشد تا کربلای فاطمه(س)می چکد از دیده اشکم در عزای فاطمه(س)می زند دست عزا بر سر رضای فاطمه(س)رخت غم شد بر تن عرش خدای فاطمه(س) دختر موسی(ع)که الگوی عفاف و عفت استمرقدش در قم یکی از غرفه ها فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 137 تاريخ : دوشنبه 1 دی 1399 ساعت: 13:21

اهل بیت مصطفی(ص) افضلترند از انبیاء می رسد اوج فضیلتهای آنان  تا خدا  خاندان مصطفی (ص) هستند ما را تاج سر روشنایی بخش راه و رهنمایان بشر  جملگی هستند آنان سابقون السابقونیک به یک هستند آنان صادقون الن فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 138 تاريخ : دوشنبه 1 دی 1399 ساعت: 13:21

امید و آرزوی من فقط زیارت توست تمام عمر دلم مانده در اسارت توست  همیشه نام تو تسبیح صبح و شام من استلبم همیشه حکایتگر حکایت توست  شکست کاسه ی صبرم به سنگ هجر و فراقبیا که زندگی ام بسته بر حمایت توست   فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 126 تاريخ : دوشنبه 1 دی 1399 ساعت: 13:21

بی تو یک عمر است آقا بیقراری می کنممن برای دیدنت لحظه شماری می کنم روزها را چشم در راه تو هستم تا به شبچون که شب شد تا سحر شب زنده داری می کنم کودکانه از غم هجران روی ماه توناله بر می آورم، فریاد و زا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 128 تاريخ : دوشنبه 1 دی 1399 ساعت: 13:21

آسمان عشق را خورشید انور زینب(س) استبر حسین(ع) و بر حسن(ع) غمخوار و خواهر زینب(س) استحضرت زهرای اطهر تاج فخر بانوانبر تمام شیعیان مولا و سرور زینب(س) است با گل رویش مدینه شد بهشت روی خاکباغ دین را شا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 134 تاريخ : دوشنبه 1 دی 1399 ساعت: 13:21

خبرنامه