فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
در بین تمام خلق ما ممتازیمدر اوج فلک همیشه در پروازیم ما دستکش و ماسک که شد آلودهدر کیسه ی زباله می اندازیم---در دست، همه کتاب قران داریمما حب وطن، کشور ایران داریم چون حافظ جان و میهن خود هستیمما با فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 143 تاريخ : يکشنبه 7 ارديبهشت 1399 ساعت: 23:52

عید سعید مبعث مصطفاستشور و شعف دردل اهل سماست ورد لب اهل سما احمد(ص) استاو که به حق منتخب ایزد است آمده از عرش خدای جلیلقاصد پیغام خدا، جبرئیل بوی خدا می دهد آوای اوعالم هستی به تماشای او غار حرا مقص فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 145 تاريخ : يکشنبه 7 ارديبهشت 1399 ساعت: 23:52

شیعه را شوق تماشای رخ جانان استاشک شوقش ز دو دیده به روی دامان است بر لبش خنده و از دیده ی او اشک روانقلب او شاد از این واقعه صد چندان است خبری تازه به راه است خبر دار شویدباغ دل خرم و لبها همگی خندان فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 136 تاريخ : يکشنبه 7 ارديبهشت 1399 ساعت: 23:52

آمد بهار و  وقت تماشا یکی یکیگل های باغ گشته شکوفا یکی یکی بگذاشت پا به عالم خاکی گل بهشتشد شاد قلب اهل تولا یکی یکی ام البنین گرفته روی دست ماه خویشخرسند و شاد همره مولا یکی یکی این ماه حیدر (ع) است فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 128 تاريخ : يکشنبه 7 ارديبهشت 1399 ساعت: 23:52

روزی که ولادت امام سجاد(ع) شدهدلها همه از بند غم آزاد شده صیاد دل ماست از این پس رخ اوشادیم که دل اسیر صیاد شده---غم نیست چو دردها دوا خواهد شدحاجات بشر همه روا خواهد شد از یمن ولادت گل باغ رسول(ع)دره فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 130 تاريخ : يکشنبه 7 ارديبهشت 1399 ساعت: 23:52

می رسد از راه و دنیا را گلستان می کنداز زمین تا آسمان را نور باران می کند مردگانیم و دم عیساست ما را آرزویوسفی ما را ولی لبریز از جان می کند معنی و مفهوم ایمان است مانند علی(ع)با نگاهی قلب ها را پر ز فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 135 تاريخ : يکشنبه 7 ارديبهشت 1399 ساعت: 23:52

1 آقا بیا که بی تو جهان جز سراب نیستما تشنه ایم و هیچ نشانی ز آب نیست پر شد جهان ز ظلم و ستم در غیاب توآقا بیا که چاره به جز انقلاب نیست2آمد خبر که شیعه تو را جان رسیده استبر درد شیعه دارو و درمان رسی فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 122 تاريخ : يکشنبه 7 ارديبهشت 1399 ساعت: 23:52

دارم به سر هوای تو یا ایها العزیزهر شیعه مبتلای تو یا ایها العزیز هستم همیشه بر سر خوان کرامتتریزه خور سخای تو یا ایها العزیز بر سر مراست تاج شرافت تمام عمرچون بوده ام گدای تو یا ایها العزیز شد با صف فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 121 تاريخ : يکشنبه 7 ارديبهشت 1399 ساعت: 23:52

جان به قربان تو ای دلبر رویایی منیاد تو صبح و مسا مونس تنهایی من قبله گاه منی و بی تو ندارم خور و خوابدین و دنیای منی یار تماشایی من بی تو امروز گرفتار جهنم شده اموعده ی حق تویی و جنت فردایی من طاقتم فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 127 تاريخ : يکشنبه 7 ارديبهشت 1399 ساعت: 23:52

خبرنامه