فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
چند شنبه برو که منتظرمچشم در راه جمعه ای دگرم شنبه تا پنج شنبه دلگیرماز غم هجر یار خونجگرم زیر بار غم جدایی یارخم شده سالهاست این کمرم داده وعده که جمعه می آیدجمعه ها را یکی یکی شمرم شب ظلمانی فراق بر فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 162 تاريخ : جمعه 6 تير 1399 ساعت: 15:36

گل زیبای حسن رایحه اش روح افزاستپرورش یافته ی دست علی(ع) و زهراست گلی از باغ بهشت است و ندارد همتابه تماشا بنشینید که این گل زیباست گل زهرا(س) رمضان را چه صفا بخشیده استبا گل فاطمه(س) این ماه بهار دله فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 126 تاريخ : جمعه 6 تير 1399 ساعت: 15:36

بنال ای نی که دلها غصه دارهبنال ای نی که دیده اشکبارهسر قران ناطق گشته منشقدو چشم آسمون خون دوباره2بنال ای نی کبوترها غمینندکنار چاه غصه می نشینندزمینی ها عزادارند امشبملائک هم عزادار زمینند3به سینه غ فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 123 تاريخ : جمعه 6 تير 1399 ساعت: 15:36

ای خدا عبد بی پناهم منغرق عصیان و روسیاهم منیا کریم العفو یا کریم العفو گر بدم آقا گر بدم مولامن به درگاهت آمدم مولایا کریم العفو یا کریم العفو گر خطا کردم من پشیمانمای خدا بنگر چشم گریانمیا کریم العف فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 141 تاريخ : جمعه 6 تير 1399 ساعت: 15:36

عید الله اکبر است امروزدل و دیده منور است امروز رمضان ماه ختم قران استجشن رحمان و کوثر است امروز هر که بوده است میهمان خداتاجی از فخر بر سر است امروز آن که بوده مطیع حضرت حق از همه خلق برتر است امروز فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 127 تاريخ : جمعه 6 تير 1399 ساعت: 15:36

آتش گرفته جان من از التهاب قبراحوال من خراب ز حال خراب قبر کردم سیاه نامه ی اعمال خویش رامی ترسم از سیاهی برگ کتاب قبر کردار من بدون حساب و کتاب بودحالا روم چگونه به پای حساب قبر قبر گذشتگان همه اندرز فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 145 تاريخ : جمعه 6 تير 1399 ساعت: 15:36

ما فقیرانه به درگاه خدا آمده ایمدردمندیم و به دنبال دوا آمده ایم ما نداریم امید مدد از غیر خدامضطرانه و به امید و رجا آمده ایم صاحب خانه پر از لطف و عطا و کرم استما گدائیم و به امید عطا آمده ایم دست خ فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 159 تاريخ : جمعه 6 تير 1399 ساعت: 15:36

دیده از داغ تو دریاست،گل باغ بهشتدل ما خیمه ی غمهاست، گل باغ بهشت دست های تو چو دستان علی(ع) بسته شده استغصه ها در دل زهراست، گل باغ بهشت در غمت سوخته جان همه ی اهل سماغم تو چون غم مولاست، گل باغ بهشت فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 133 تاريخ : جمعه 6 تير 1399 ساعت: 15:36

ای مهربان که معدن حلم و فضیلتیمعصومه ای و گوهر دریای عفتی در آسمان مجد و شرف چون ستاره ایبانو برای اهل زمین، فیض و رحمتی از مقدم تو گلشن دین با صفا شده معصومه ای و زینت باغ دیانتی از نور توست روشنی آف فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 138 تاريخ : جمعه 6 تير 1399 ساعت: 15:36

خبرنامه