فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
ای آن که از داغ تو دلها غرق خون استکشتی دین با رفتن تو واژگون است آل عبا(ع) هستند از داغ تو نالانچشم ملائک باشد از داغ تو گریان در باغ جنت داغ تو بر دوش زهراستاز رفتنت داغ عظیمی در دل ماست تو هادی و ما پیرو راه تو هستیمهستیم با تو بر سر عهدی که بستیم برج نبوّت را تویی شمس هدایتدل های ما دریای غم شد در عزایت هادی امت هستی و ابن الجوادیامید شیعه در صف حشر و معادی ای سامرایت طور سینای محبّانای پاک تر از آیه ی تطهیر قرآن ما از غم تو تا قیامت اشکباریمبا پیروی از راه تو ما رستگاریم از داغ تو آواره ی صحرا و دشتیم آباد بودیم و ز غم ویرانه گشتیم بر دوش ما داغ تو سنگین تر ز کوه استزنجیر غم بر گردن و جان در ستوه است بازوی تو آزرده از بند ستم شددل های ما از داغ تو لبریز غم شد تو آیه ی تطهیر قرآن کریمیتو واسط فیض خداوند رحیمی قدر تو را نشناختیم افسوس افسوسسرمایه ی خود باختیم افسوس افسوس آقا به حق ما لایق این سرگذشتیمای کاش در راه تو از جان می گذشتیم از داغ تو بر تن ردای غصه پوشیمدر راه یاری شما ما سخت کوشیم داغ تو قد کوه را کرده کمانیباشد غم و داغ تو در دل جاودانی پنهان به زیر خاک شد ماه جمالتاما تویی روشنگر راه سعادت آزرده از تیغ زبان دشمنانیاما برای شیعیان مانند جانی تو معنی آیات قرآن مبینیآقا به حق تو قبله ی اهل یقینی باشد ضریحت کعبه ی اهل عبادتراه تو راه نیکبختی و سعادت  ای روشنی بخشنده ی راه الهیکشته شدی تنها به جرم بی گناهی آتش زده زهر جفا آقا به جانتنفرین و لعنت بر جمیع دشمنانت ما شیعه ایم و هم عقیده با شمائیمبر این عقیده تا قیامت با وفائیم در روز رستاخیز ما را چون شفیعیاز سختی آن روز ما را نیست بیمی فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 114 تاريخ : جمعه 14 بهمن 1401 ساعت: 19:49

ای صفاتت همه پسندیده باعث روشنی هر دیده یا جواد الائمه ادرکنی تو عزیزی و بهتر از جانمقدم تو به روی چشمانمیا جواد الائمه ادرکنی سرو باغ ولایتی مولاپای تا سر عبادتی مولایا جواد الائمه ادرکنی زینت افزای عرش اعلاییوحی را ترجمان و معنایییا جواد الائمه ادرکنی در حقیقت تو اصل ایمانیشارح آیه های قرآنییا جواد الائمه ادرکنی تو همه فضل و جود و احسانیواسط فیض حیّ سبحانییا جواد الائمه ادرکنی سبط پیغمبر خدایی توپسر حضرت رضایی تویا جواد الائمه ادرکنی ما همه جسم و همچو جانی تومایه ی فخر شیعیانی تویا جواد الائمه ادرکنی تو چراغ هدایتی آقاپای تا سر کرامتی آقایا جواد الائمه ادرکنی رهبر و مقتدا تویی آقافضل بی منتها تویی آقایا جواد الائمه ادرکنی انبیا را تو تاج سر هستیتو هدایتگر بشر هستییا جواد الائمه ادرکنی ای ملائک غلام دربارتقدسیان یک به یک هوادارتیا جواد الائمه ادرکنی سخنانت کلام نورانی استهمگی آیه های قرآنی استیا جواد الائمه ادرکنی ای که هستی مبلّغ قرآنهدف تو سعادت انسانیا جواد الائمه ادرکنی مرغ جان پر زند سوی کویتقدسیان سر به سر ثنا گویتیا جواد الائمه ادرکنی آمدی تا جهان شود گلشنچشم ما بر جمال تو روشنیا جواد الائمه ادرکنی فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 173 تاريخ : جمعه 14 بهمن 1401 ساعت: 19:49

کیستم؟ مولود کعبه قبله ی اهل یقینم کیستم؟ من معنی آیات قرآن مبینمکیستم؟ تسلیم امر و یار خیرالمرسلینمکیستم؟ یعسوب دین و وجه رب العالمینمترجمان آیه ی وحدت منم، حبل المتینممن علی ابن ابی طالب امیر المؤمنینم کیستم؟ دانای اسرار خدا، علم الکتابمکیستم؟ ای اهل عالم شافع یوم الحسابممن صراط المستقیمم، من همان راه صوابمکیستم؟ خورشید تابان هدایت، آفتابمعالم هستی به نازم خلق شد، من بوترابمکیستم؟ آمین برای هر دعای مستجابم در رکوعم می دهم انگشتر خود را به سائلکیستم؟ من شرح و تفسیرم به توضیح المسائلنیست در من جرم و تقصیری، منم انسان کاملکیستم؟ معیار و میزان عدالت، شخص عادلکیستم؟ حق و حقیقت، دشمنم با هر چه باطلآیه های وحی حق در شان من گردیده نازل کیستم؟ حلال مشکلهای اهل این جهانمکیستم؟ محبوب قلب شیعیان و مؤمنانمبر سر اهل ولا در روز محشر سایبانمکیستم؟ من سربلند از آزمون و امتحانم من ولی الله اعظم هستم و اصل اذانمآگه از اسرار حق از خاک تا هفت آسمانم اهل عالم کیستم؟ من هم یکی از بندگانمبنده ای هستم که تسلیم خدای مهربانمتابع امر خدا در هر مکان و هر زمانمیاری از پیغمبر(ص) او می کنم تا می توانممن حمایت می کنم از دین حق تا پای جانمغیر مدح خالق سبحان نمی گوید زبانم کیستم؟ من شیعه ای مانند ابراهیم(ع) دارمحضرت عیسی و موسای نبی هستند یارمصاحب شمشیر برّانی به نام ذوالفقارمکیستم؟ شیر خدا و حیدر(ع) مرحب شکارماین منم که از ضربه شمشیر دشمن رستگارمکیستم؟ من واسط هر گونه لطف کردگارم کیستم؟ آن کس که می داند همه علم البلایاکیستم؟ آن کس که سرشار است از حُسن و سجایااین منم حیدر(ع) شجاعت را منم مفهوم و معناکیستم؟ آن کس که می لرزد ز نامم جان اعدامن خبر دارم ز حال مردگان و حال احیاکیستم؟ لبریز از علم المنایا و فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 88 تاريخ : جمعه 14 بهمن 1401 ساعت: 19:49

زنی از قطره های ناب باران هم مطهّر تر زنی از پرتو خورشید تابان هم مطهّر ترزنی از آیه ی تطهیر قرآن هم مطهّر ترز اشک دیده ی شب زنده داران هم مطهّر تر به شان او شده نازل به قرآن سوره ی کوثرشکسته سینه و پهلویش امّا از فشار در زنی از جنس نور و معنی آیات قرآنیکه در فضل و کرامت نیست او را حد و پایانیکلام او همه نور است هنگام سخنرانینماد پاکی و تقوا و الگوی مسلمانی میان کوچه سیلی خورد این بانوی معصومهفدک شد غصب از او تا شود معصومه، مغصوبه زن است و دختر پیغمبر(ص) است و مادر باباستزن است و وحی را مفهوم و شرح و باطن و معناستزن است و اسوه و الگوی خوبی ها و پاکی هاستزن است و پای تا سر اعتقاد و باور و تقواست زنی لبریز از اندوه و حزن و درد و غمناکیزنی با صورتی نیلی، زنی با چادری خاکی زنی خاکی ولی از قدسیان هم آسمانی ترزنی خاکی که باشد بر همه افلاکیان رهبرزنی خاکی که از او روشنی بگرفته هر اخترزنی خاکی که باشد بر سر هفت آسمان افسر امیرالمؤمنین(ع) بی او ندارد یار و هم سنگرکه از داغش بریزد خاک غم مولا علی(ع) بر سر گروهی از ملائک پاسبان خانه ی اویندگروه دیگری پیوسته مدح حضرتش گویندگروهی خاک کویش را چو عطر ناب می بویندگیاهان هم به شوق روی او از خاک می رویند به سوی خانه اش سیصد نفر با هم یورش بردندگل باغ رسالت را شکستند و بیازردند شعاع نور رویش جلوه ی خورشید تابان استچراغ روشنی بخش طریق هر مسلمان استکلامش وحی منزل، هم ردیف و شان قرآن استکویر جان به شوق حضرت او چون گلستان است به دوشش داشت بار شیشه و در زیر پا افتاد صدا زد یا علی(ع) می میرم از این درد، استمداد ز دشمن خورده سیلی دختر پیغمبر اکرم(ص)شده نیلی رخ او و ندارد چاره و مرهمز ضرب در شهادت شد نصیب محسنش دردمهمه عالم شده از این مصیبت خانه ی فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 90 تاريخ : يکشنبه 2 بهمن 1401 ساعت: 16:02

آمدی یا فاطمه(س) تا وحی بی کوثر نماند رحمه للعالمین یک عمر بی مادر نماندوجه رب العالمین بی کفو و بی همسر نماندآسمان معرفت بی ماه و بی اختر نماند مقدم تو روی دیده، ای گل باغ رسالتای تو مصباح الهدی، روشنگر راه سعادتای سراپای وجودت فضل و احسان و کرامتای که هستی مظهر پاکی و تقوا و نجابت دختر پیغمبری و محور آل عباییحجت حق، تاج فخر اولیا و انبیاییکوثر وحی خدا و زیب عرش کبریاییمرضیه، زهرا(س) و عذرا، همسر شیر خدایی ای که هستی خاتم پیغمبران(ص) را نور دیدهعالم هستی به ناز شست تو شد آفریدهبین خوبان جهان ایزد شما را برگزیدهعاشقانه مرغ دل ها سوی کویت پر کشیده آسمانی هستی اما ساکن ملک زمینیمعنی قرآن و شرح رحمه للعالمینیهمسر شایسته ی مولا امیرالمؤمنینیشرح و تفسیر نماز و قبله ی اهل یقینی بال پرواز تو بال حضرت جبریل باشدنغمه ساز جشن میلاد تو اسرافیل باشدخاک پایت توتیای چشم میکائیل باشدوقت استقبال قربانیت اسماعیل باشد کیستی؟ یاری گر مسکین و ایتام و اسیریتو به نص آیه های وحی حق خیر کثیریهمطراز حیدر(ع) کراری و نعم الامیریبین نسوان جهان خیرالنّسا و بی نظیری مشکلات اهل عالم را تویی حل المسائلاین جهان دریای طوفانی، تو لنگرگاه و ساحلذکر تو باشد عبادت نام تو نقل محافلمیوه ی قلب رسولی، الگوی انسان کامل باغ سر سبز ولایت را صفا بخشیده نامتکیستی؟ که خالق سبحان دهد هردم سلامتآیه های وحی حق هستند تفسیر کلامتشیعیان را شافعه هستی تو هنگام قیامت واسطه هستی میان آدمی با حیّ سبحانتو همان حصن حصینی و پناه بی پناهانگشته در شان تو نازل آیه ی تطهیر قرآنروشنی بخشیده ای بر قلب و جان اهل ایمان  آنقدر خوبی که تحسینت کند حتی عدویتسوره ی شمس و ضحی نورانی از آب وضویتمرغ دل پر می زند پیوسته در اطراف کویتالگوی خوبان ع فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 90 تاريخ : يکشنبه 2 بهمن 1401 ساعت: 16:02

کیستم؟ گنجینه ی آیات قرآن مبینم کیستم من؟ رهنما و مقتدای مؤمنینممن تداوم بخش راه و رسم خیر المرسلینمباقر علم نبیّ و قبله ی اهل یقینم می شکافم من علوم آسمان ها و زمین راکیستم؟ در من بجو تفسیر قرآن مبین را اندکی بر من نظر کن تا ببینی اصل دین رایاد من لبریز شادی می کند هر دل غمین را سربلند از آزمون های خداوند حکیممواسط فیض خدا و حجت حیِّ رحیممحق پرستان را امام و پیشوا هستم، زعیممساکن قلب تمام اهل ایمان از قدیمم کیستم؟ آئینه ای هستم که حق در آن هویداستمعجزات من بسی معجز تر از اعجاز عیساستنکته آموز کلاس درسم ابراهیم و موساستگلشن ملک ولایت از وجود من مصفّاست  مؤمنان، چون وقت قد قامت رسد رکن اذانممن ستونی از ستون های زمین و آسمانمکیستم؟ تاج سر افلاکیان و خاکیانمذکر تسبیح و مناجات و دعای مؤمنانم کیستم؟ خورشید و ماه آسمان علم و دانشکیستم؟ باران رحمت روز و شب در حال بارشمعدن فضل و کرامت هستم و احسان و بخششمشکلات این جهان گیرد ز دست من گشایش غرق نور از مقدمم شد کوه طور و طور سیناماه و خورشیدند محو و مات من وقت تماشاکیستم من؟ واسط فیض خداوند تواناکیستم؟ سبط رسول اللهم و فرزند زهرا(س) نام من روز نخستین زینت عرش خدا شدذکر تسبیح و مناجات تمام انبیا شددردهای اهل عالم را مداوا و شفا شدباعث پاسخ گرفتن از خدا وقت دعا شد ذکر تسبیح و مناجات ملائک گشته ناممکیستم من؟ آن که می گوید خدا هردم سلاممهمطراز آیه های وحی می باشد کلاممنزد حق بالاتر از روح الامین باشد مقامم کیستم؟ بحر العلومم معنی ام الکتابمشارح احکام دین و شافع روز حسابممن به حق قرآن ناطق، من همان اسلام نابمکیستم؟ من بر فراز ملک هستی آفتابم اهل عالم در حقیقت من صراط المستقیمممن همان راه نجات خلق از نار و جحیممکیستم؟ من دشمن سر سخ فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 94 تاريخ : يکشنبه 2 بهمن 1401 ساعت: 16:02

خبرنامه