فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
آسمان جلوه دارد از مهتاب در زمین عکس ماه اندر آببا دو صد رسم و شیوه و آدابمی برد دل ز حضرت ارباب چشم بگشوده بر جهان پسریقمر ناب و بحر پر گهریصاحب دستهای پر هنریقد رعنا و بینش و بصری یل ام البنین و یار حسین(ع)مایه ی عزّ و افتخار حسین(ع)او قرار است و بی قرار حسین(ع)از سر شوق جان نثار حسین(ع) گلی از گلشن ولایت اوستحیدر ثانی شجاعت اوسترهنمای ره سعادت اوستشرزه شیر پر از صلابت اوست قمر آسمان ایمان استذکر تسبیح حق پرستان استتاج سرهای شیر مردان استپای بند به عهد و پیمان است او ابوالفضل(ع) زینب کبراستمعدن دین و باور و تقواستپسر حیدر(ع) و یل زهراستبَطَل و قهرمان عاشوراست اوست عباس حیدر(ع) کراراو ندارد نظیر در پیکاراسوه ی جود و بخشش و ایثاراوست زیباترین گل گلزار اوست تسلیم امر مولایشعالَمی مات این تولایشماه محو جمال و سیمایشسرو تسلیم قد رعنایش بوسه بر دست او زده حیدر(ع)صورتش ماه و چشم ها اختردستهایش به فُلک دین لنگربرده حتی دل از علی اصغر(ع) این پسر نور عین فاطمه(س) استاو نصیر حسین(ع) فاطمه(س) استتا ابد زیر دِیْن فاطمه(س) استمایه ی فخر و زِیْن فاطمه(س) است وارث اقتدار حیدر(ع) اوستمایه ی افتخار حیدر(ع) اوستبی گمان ذوالفقار حیدر(ع) اوستخلف و یادگار حیدر(ع) اوست در ادب بی رقیب و بی همتاستپاسدار خیام کرب و بلاستنام ایشان قرینه با دریاستشافع ما به محشر کبراست اشک چشمان اوست آب حیاتخورده نامش گره به شط فراتاوست لنگر برای فُلک نجاتبه بلندای قامتش صلوات فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 109 تاريخ : دوشنبه 15 اسفند 1401 ساعت: 21:41

مژده یاران امام دین آمد حضرت زین العابدین(ع) آمد کیست او؟ زاده ی حسین(ع) است اومومنان را ضیاء عین است او هادی دین امام سجاد(ع) استدل شیعه ز مقدمش شاد است زاده ی سبط مصطفی(ص) سجادجلوه ی ذات کبریا سجاد واسط فیض خاص و عام خداستمایه ی افتخار آل عباست پای تا سر نماز و ذکر و دعاستالگوی ناب بندگان خداست یادگار امام عاشوراستمایه ی فخر سیدالشهداست صاحب فضل و حکمت و کرم استمایه ی عزّت است و محترم است چشمهایش دو چشمه ی نور استبه سخا و به جود مشهور است لب او زمزم دعا و ثناستسخنانش سپاس و حمد خداست کرم و مرحمت سجیه ی اوستوحی را ترجمان صحیفه ی اوست قبله ی عابدین و اهل یقینسید الساجدین امام مبین به یقین او حقیقت دین استشرح و تفسیر شرع و آئین است در رگش جاری است خون حسین(ع)بر حسین(ع) است او ضیاء دو عین ورد لبهای اوست « یا الله »اوست شب زنده دار همچون ماه  پسر مرتضی(ع) و زهرا(س) اوستشیعه را سرپرست و مولا اوست عابد است او و حُرّ و آزادهزینت است او برای سجاده نفس او دم مسیحایی استتار و پودش تمام زهرایی است گلشن دین صفا گرفته از اوشیعه ارج و بها گرفته از او دستگیر یتیم و مسکین است شرح طه و دهر و یاسین است مثل زینب(س) سفیر عاشوراست راوی خاطرات کرب و بلاست وارث نور روی فاطمه(س) استاو چراغ هدایت همه است بسکه پاک است و طیّب و طاهر در دو چشمش خدا شده ظاهر در زمان حیات و وقت مماتبه محمد و آل او صلوات فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 88 تاريخ : دوشنبه 15 اسفند 1401 ساعت: 21:41

خوشبو شده عالم ز شمیم گل زهرا(س) بگرفته صفا عالم از این نو گل زیباتاج سر و مولای همه مردم دنیادل برده ز ما این گهر خوش قد و سیما این نوگل زیبا که تَجَلّی صلات استدر مقدم او ذکر ملائک صلوات است از خاک نروئیده و باشد همه از نوردر عرشِ خداوند ملائک همه مسروراز مقدم او شاد به جنت همه ی حورما منتظران قدم این گل مهجور ماه رخ او برده دل از مردم دنیاالحق که ندارد به جهان ثانی و همتا آمد به جهان سرور و مولای ملائکروئیده گل خنده به لبهای ملائکزیرا که محقق شده رؤیای ملائکمهدی(عج) شده ورد لب و نجوای ملائک شادند ملائک همه در مقدم مولابر پا شده در عرش خدا جشن تولّا فصل گل و بلبل شد و هنگام بهار استقمری به سر شاخه غزل خوان چو هَزار استجشن و طرب و رقص به هر کوی و گذار استهر جا گذری نغمه تنبور و سه تار است لبریز شعف شد دل ما از قدم یاریارب ز سر لطف بده فرصت دیدار او ترجمه ی ساده ی قرآن مجید استاو‌ واسطه ی فیض خداوند حمید استبر اهل جهان پرتو خورشید امید استامروز به یمن قدمش عید سعید است از مقدم او عالم هستی شده گلشناز نور جمالش همه هستی شده روشن او منتقم فاطمه ی ام ابیهاستاو منجی عالم ز همه شر و بدیهاستاو یار ضعیفان، سپر ظلم غنی هاستاو وارث پیغمبر(ص) و زهرا(س) و علی هاست از مقدم او غصه ز دل گشته فراریشد حال و هوای دل ما ناب و بهاری ای اهل جهان حجت ثانی عشر است اوبر ظلمت شب جلوه ی قرص قمر است اوبر تلخی ایام چو شهد و شکر است اودیده بگشائید که نور بصر است او بر گوش رسد صوت قشنگش ز مصلیبا نغمه ی داودی خود برده دل از ما با آمدنش لب به قرائت بگشایدبر مردم دنیا در رحمت بگشایدبر شیعه ره و رسم سعادت  بگشایداز پای بشر بند اسارت بگشاید او کعبه و ما حاجی خال لب اوئیمما تشنه ی یک قطره نماز شب اوئیم Ad فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 92 تاريخ : دوشنبه 15 اسفند 1401 ساعت: 21:41

کنج زندان بلا اوقات را سر می کنم در غل و زنجیر هم تسبیح داور می کنم  مادرم زهرا(س) که از داغ پدر خون می گریستمثل او من گریه از داغ پیمبر(ص) می کنم مادرم زهرا(س) شده آزرده از مسمار درکنج زندان گریه بر احوال مادر می کنم دست بسته چون علی(ع) را سوی مسجد برده اندناله ها از سوز دل بر حال حیدر(ع) می کنم لخته های خون که از حلق حسن(ع) در تشت ریختمن ز خون دل به یادش دیده را « تر » می کنم بر سر نیزه سر سبط رسول الله(ص) شدآه و ناله در غم آن ماه انور می کنم یا عزاداری کنم بهر ابوالفضل(ع) رشیدیا که گریه در غم شش ماهه اصغر(ع) می کنم با رقیه(س) می کنم احساس همدردی مدامگریه ها بر عمه، آن بانوی مضطر می کنم اشک می ریزم ز داغ حضرت زین العباد(ع)شیون و فریاد هم از داغ اکبر(ع) می کنم  در اسارت بوده جدم باقر(ع) علم نبی(ص)در غم او سینه ی خود را مکدّر می کنم  من در این زندان غم می سوزم ار داغ پدربا غم بابا عزاداری مکرّر می کنم بسکه با این روضه ها فریاد غم سر می دهمشام زندان بلا را صبح محشر می کنم فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 95 تاريخ : چهارشنبه 3 اسفند 1401 ساعت: 15:12

ما غیر قلب ساده که چیزی نداشتیم عاشق شدیم و سر به بیابان گذاشتیمدیوان عشق را همه با هم نگاشتیمدر باغ دل مودّت احمد(ص) بکاشتیم احمد(ص) رسید و علت یک انقلاب شدشد  انقلاب و سینه پر از عشق ناب شدفصل نزول وحی  خدا و کتاب شداز حق چنین به احمد مرسل(ص) خطاب شد قرآن بخوان و دین خدا را بقا بدهقرآن بخوان و قلب بشر را جلا بدهقرآن بخوان و درد بشر را شفا بده قرآن بخوان به عالم هستی صفا بده قرآن بخوان که قافله سالار دین توییقرآن بخوان که قبله ی اهل یقین توییقرآن بخوان که خیر همه مرسلین توییقرآن بخوان برادر روح الامین تویی بگشای لب تلاوت قرآنم آرزوستبگشای لب سعادت انسانم آرزوستبگشای لب اطاعت و ایمانم آرزوستبگشای لب عدالت و میزانم آرزوست یا ایها الرسول(ص) رسالت شروع شدیا ایها الرسول(ص) تلاوت شروع شدیا ایها الرسول(ص) هدایت شروع شدیا ایها الرسول(ص) سعادت شروع شد تو مصطفی شدی و مسلمان تو علی(ع) استتو مصطفی و معنی قرآن تو علی(ع) استتو مصطفی و شمس فروزان تو علی(ع) استتو مصطفی به منزله ی جان تو علی(ع) است تو احمدی و کوثر قرآن تو بتول(س)تو احمدی و گلشن و بستان تو بتول(س)تو احمدی و ماه درخشان تو بتول(س)تو احمدی و باور و ایمان تو بتول(س) ای عقل کل تو تاج سر انبیا شدیای عقل کل تو منتخب و مصطفی شدیای عقل کل تو بر همگان رهنما شدیای عقل کل تو جلوه ی نور خدا شدی ای همسر خدیجه بخوان آیه های نورای همسر خدیجه تویی مقتدای نورای همسر خدیجه تویی منتهای نورای همسر خدیجه تویی کیمیای نور قرآن بخوان ملائکه را مستفید کنقرآن بخوان و طالع ما را سپید کنقرآن بخوان و شکر خدای حمید کنقرآن بخوان و لطف خدا را مزید کن ای انتخاب ناب خداوند سرمدیای آن که از تمامی عالم سرآمدیاوج کمال و معرفت و لطف بی حدیبر تو ز ع فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 122 تاريخ : چهارشنبه 3 اسفند 1401 ساعت: 15:12

بگشوده دیده بر جهان دلبند زهرا(س) روئیده بر لب غنچه ی لبخند زهرا(س) زهرا(س) و حیدر(ع) محو سیمای حسینندافلاکیان گرم تماشای حسینند دارد محمد(ص) در بغل یک ماه زیباروح الامین مات گل زیبای زهرا(س) این نو گل زیبا به حق نامش حسین(ع) استاین نور رب المشرقین و مغربین است فُلک نجات است او و مصباح هدایتما را نماید رهنمون سوی سعادت سرمایه ی ما شیعیان نام حسین(ع) استدین حقیقی دین اسلام حسین(ع) است شمس هدایت تا قیامت می درخشدتا راه خوشبختی ما را نور بخشد لبهای خشک او همان آب حیات استشوق حیات شیعیان بعد از ممات است از مقدم او انبیاء غرق سرورندلبریز شور و شادی و شعر و شعورند باشد نبی(ص) محو تماشای حسینشچشمش شده روشن به سیمای حسینش آن کودک یک روزه ی خوش قد و قامتهنگام قد قامت کند بر پا قیامت سر تا به پا، پا تا به سر پیغمبر است اونامش حسین(ع) امّا علی(ع) دیگر است او مؤمن بدون مِهر او ایمان ندارداسلام بی او مصحف قرآن ندارد ما را محبِّ او و یارانش نوشتندبا مِهر روی او گِل ما را سرشتند شرح و بیان و معنی ام الکتاب استهمچون علی(ع) او شافع روز حساب است آشفته ی مویش تمام شیعیانندسرگشته ی کویش تمام مؤمنانند در خانه ی دل دارد او جا تا قیامتداریم از او امید امداد و شفاعت ذکر مناجات امیرالمؤمنین(ع) اوستبیت الحرام و قبله ی اهل یقین اوست شرح همه آیات قرآن مبین اوستفرزند حیدر(ع)، مقتدای متقین اوست عرش خدا در مقدم او شد چراغانروح الامین دارد به لب آیات قرآن بخشیده زینت نام او عرش خدا رامدهوش کرده ماهِ رویش اولیا را او واسط فیض خدای مهربان استدر روز محشر بر سرِ ما سایبان است روح ملائک روز و شب پروانه ی اوستقلب همه خوبان عالم خانه ی اوست نام حسین(ع) تسبیح هر روز و شب ماستخنده به یمن مقدم او بر لب ماست Adblock t فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 100 تاريخ : چهارشنبه 3 اسفند 1401 ساعت: 15:12

خبرنامه