فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
مانوس با آیات قرآن کریم است در سایه ی لطف خداوند رحیم است او دشمن سر سخت شیطان رجیم استاو کیست؟ ایشان حضرت عبدالعظیم است عطر حسن(ع) پیچیده در صحن و سرایشرنگ خدا دارد همه گلدسته هایش یک عمر ایشان یاری قرآن و دین کردعمر خودش را وقف دین راستین کردبار سفر بست و دل ما را غمین کردبا داغ خود هر شیعه را ماتم نشین کرد مانند اجدادش گره ها می گشایدهر لحظه او صدها معمّا می گشاید مردی که عمری جمله رفتارش خدائی استیک عمر کارش رهبری  و رهنمائی استهر کس که باشد زائر او، کربلائی استدر آستانش کار هر شیعه گدائی است دیگر شبیهش مادر گیتی نزادهبا رفتن خود داغ بر دل ها نهاده او از بزرگان و ز اصحاب جواد(ع) استاو یاور هادی(ع)، سراپا اعتقاد استقبر شریف حضرتش باب المراد است از شافعان شیعه هنگام معاد است چشمان ما از داغ او شد چشمه ی خونبا رفتن او گشته این عالم دگرگون هادی(ع) دین تصدیق کرده دین او راتائید کرده شیوه و آئین او را تاج شرف داده خدا مسکین او را صبری عطا کن ای خدا غمگین او را سر تا به پا تقوا و علم و زهد بودهبا داغ خود صبر و قرار از ما ربوده او راوی صدها حدیث است و روایتدر مدح حیدر(ع) دفتری کرده کتابتاو صاحب فضل است و ایمان و کرامتفرمان حقّ را مو به مو کرده اطاعت از داغ او افلاکیان هم غصه دارندهمچون زمینی ها ز دیده اشکبارند فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 144 تاريخ : يکشنبه 15 خرداد 1401 ساعت: 3:17

دوباره فصل مصیبت دوباره ماه عزاستدوباره موسم اندوه و رنج و درد و بلاست تمام عالمیان رخت غم به تن دارندبه هر کجا نگرم خیمه ی عزا برپاست دلم گرفته و لبریز غصه و دردممگر که ماه محرم مگر که عاشوراست عزا عزای بزرگی است خون ببار ای چشمغم مصیبت نور دو دیده ی زهراست شهید راه خدا گشته جعفر صادق(ع)درون سینه ی شیعه از این عزا غوغاست چه آتشی به دل افتاده است در غم اوبسوز دل که عزا و مصیبت مولاست دوباره خانه ی دل چون بقیع ویران استدوباره ورد لب شیعه آه و واویلاست تعجب است! چرا آسمان نشد ویرانکه در مصیبت صادق(ع) قیامت کبراست ز چشمه سار دو چشمم دو رود خون جاری استدوباره دامنم از اشک دیدگان دریاست مگر به دخت پیمبر(ص) کسی زده سیلیمگر عزای جگر گوشه ی رسول خداست سر حسین(ع) مگر رفته بر سر نیزهمگر مدینه همان قتلگاه کرب و بلاست چرا تمامی عالم نشسته است به غم؟چرا به عرش خدا جبرئیل نوحه سراست؟ فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 107 تاريخ : يکشنبه 15 خرداد 1401 ساعت: 3:17

معصومه(س) و ملیکه ی ارض و سماست او زهرای ثانی و شفیعه ی روز جزاست اواو زینب(س)است، خواهر مولا رضاست اومعصومه(س) است و زینت عرش خداست او او کیست؟ او سلاله ی زهرای اطهر استشرح و بیان و معنی آیات کوثر است او گوهر یگانه ی دریای عفّت استسر تا به پا کرامت و ایمان و حکمت استسر چشمه ی فضائل و باران رحمت استنور است و شمع محفل شبهای ظلمت است او عمّه ی چهار ولیّ الهی استحصن حصین واقعه ی بی پناهی است او دختر است و مادر حوّا و آدم استمعصومه(س) است و مادر عیسی ابن مریم استبر درد و رنج آدمیان همچو مرهم استاو افتخار آل علی(ع) در دو عالم است او مریم و خدیجه(س) و زهرا(س) و هاجر است معصومه(س) است و دختر موسی ابن جعفر(ع) است معصومه(س) است و زینت گلزار احمدی استسر تا به پاست نیکی و خالی ز هر بدی استاو جلوه ی حقیقت انوار سرمدی استعطر حضور او صلوات محمدی است خواهر عطا شده ز خداوند بر رضا(ع)تبریک و تهنیت به همه آل مصطفی(ص) عرش خدا گرفته صفا از ولادتششادند جمله اهل سما از ولادتشلبریزِ شوق، آل عبا(ع) از ولادتشجبریل گشته نغمه سرا از ولادتش معصومه(س) و کریمه ی آل محمّد(ص) استاو بانوی عفیفه و ممدوح و امجد است معصومه(س) است و زینت عرش خداست اواُخت رضا(ع) و نو گل باغ هداست اوحمد و ثنا و ذکر و نماز و دعاست اوبر دردهای مردم دنیا دواست او از یمن مقدمش همه عالم منوّر استورد لب ملائکه اللهُ اکبر است معصومه(س) است و دختری از جنس آسماناو دختر است و سیده ی جمله بانوانمعصومه(س) است و ترجمه ی ساده اذاناو با محبّت است و عطوف است و مهربان شادند از ولادت او جمله شیعیانتبریک و تهنیت به همه مردم جهان فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 101 تاريخ : يکشنبه 15 خرداد 1401 ساعت: 3:17

خبرنامه