فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
امیر کشور جان سید الکریم آمد صفای هر دو جهان سید الکریم آمد اذان ترانه ی عشق علی و آل علی استبرای نشر اذان سیدالکریم آمد بهار می شود از یمن مقدمش همه سالگذشت فصل خزان سید الکریم آمد به یمن مقدم او شد جهان چراغانیخوشند پیر و جوان سید الکریم آمد شده است خانه ی دل ها پر از نشاط و‌سرورقد غم است کمان سید الکریم آمد تویی که مادح آل محمدی شب و روزبه شور و شوق بخوان سید الکریم آمد کریم ابن کریم است مقدمش روی چشمقرار روح و روان سید الکریم آمد فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 33 تاريخ : شنبه 29 مهر 1402 ساعت: 12:28

آفرینش آفرین را بی نهایت آفرین چون که داده افتخاری تازه بر اهل زمینچشم بگشوده به دنیا رحمه للعالمیننور باران شد زمین تا آسمان هفتمین مژده مژده اهل عالم مولد پیغمبر(ص) استدر همه عالم شمیم مشک و عود و عنبر است خاک خوشبوتر ز عطر گل عذاران می شودقلب های اهل ایمان نور باران می شودفصل های سال سرتاسر بهاران می شوداین محمد(ص) معنی آیات قرآن می شود اوست خورشیدی که عالم را کند لبریز نورمؤمنان را می دهد با دست خود جامی طهور تاج فخر آفرینش بر سر ام القراستجشن میلاد محمد(ص) در همه عالم به پاستدست افشان حضرت جبریل در عرش خداستآمد آن شمس درخشانی که ما را رهنماست دست افشان، پای کوبان جمله ی کروبیانراهی شهر مدینه خنده بر لب، شادمان معدن احسان و جود و فضل و حلم و رحمت استنور رویش روشنی بخش جهان ظلمت است پای تا سر شوکت و عز و وقار و حشمت استآیت پروردگار است و مدار وحدت است عالم هستی سراسر بوی احمد(ص) می دهدروز میلادش صله بسیار و بی حد می دهد تاج سرهای تمام انبیا و اولیاستنام او زیباترین زینت به عرش کبریاستانتخاب ویژه ی الله، یعنی مصطفاستاو پسر عمّ و برادر با علی مرتضاست ما همه عبدیم و ما را سیّد و مولاست اوعلت ایجاد هستی و ابوالزهراست او در مسیر رستگاری مؤمنان را رهبر استقلب او لبریز ایمان و یقین و باور استهر چه خوبی در دو عالم هست را او مظهر استبهتر است از بهترین ها، برترین را برتر است اسوه تقوا و پاکی ها و نیکی هاست اوواسط فیض خدای حیّ بی همتاست او آفرینش را یقناً علت ایجاد اوستبنده ی حق است و از هر قید و بند آزاد اوستترجمان و معنی انصاف و عدل و داد اوستبر سر هر زورگو و ظالمی فریاد اوست می کند در عالم هستی عدالت گستریاوست الحق لایق و شایسته ی پیغمبری می رسد از راه و دنیا را گلستان می کند فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 46 تاريخ : سه شنبه 18 مهر 1402 ساعت: 1:10

ای ترجمه و شرح اذان حضرت صادق(ع) ای باعث آرامش جان حضرت صادق(ع) ای مکتب تو مدرسه ی فقه و فقاهتای راه تو منهاج و گذرگاه سعادت  ای تک تک آیات خدا شرح وجودتای آنکه خداوند فرستاده درودت از مقدم تو اهل زمین خرّم و شادنداز شکر سر خویش به سجاده نهادند از مقدم تو گشته مصفا همه عالماسباب رسیدن به خدا گشته فراهم تو جلوه ای از ذات خداوند کریمیتو صادقی و در دل هر شیعه مقیمی دین داری ما را سببی حضرت صادق(ع)تاج سر و فخر عربی حضرت صادق(ع) ای علت بیداری ما حضرت صادق(ع)ای روح مناجات و دعا حضرت صادق(ع) ای آن که کلامت همه قرآن مبین استشاگرد دبستان تو جبریل امین است ای از دم روحانی تو زنده صداقتای صاحب فضل و کَرَم و جود و سخاوت از مقدم تو گلشن دین خُرّم و آبادلب ها همه خندان و دل اهل جهان شاد ای آیه ی تطهیر تو را معنی و مفهوماجداد شریف تو یکایک همه معصوم ای اختر تابنده و خورشید هدایتدارد به تو هم عالِم و هم علم ارادت سر تا به قدم باور و ایمان و یقینیمانند علی(ع) ترجمه ی ساده ی دینیمیلاد تو عید همه ی مردم دنیاستشادی و نشاط از قدمت ساکن دل هاست لبریز خدایی و پر از معرفتی تواز حق به همه عالمیان موهبتی تو هر درس تو و بحث تو توحید و نبوّت هر نکته ی تو عدل و معاد است و امامت تو کعبه ای و ما همه در حال طوافیماز پرتو حُسن تو چنین ساده و صافیم ای مکتب تو مکتب پیغمبر اسلام(ص)ای دست تو یاری گر بیچاره و ایتام علم تو  همه چشمه ی انوار الهی استهر راه دگر جز ره تو راه تباهی است در عرش خدا جشن ولادت شده بر پاگویند ملائک همه تبریک به زهرا(س) از مقدم تو جنّ و ملائک همه مسروراز قلب بشر غصه و اندوه و عزا دور خرّم شده از مقدم تو باغ و گلستاناحیا شده با آمدنت مصحف قرآن ای بر همه آلام بشر دارو و درمانف فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 65 تاريخ : سه شنبه 18 مهر 1402 ساعت: 1:10

مولای دلشکسته ی ما شیعیان سلام ای داغدار و غم زده و خسته جان سلام تو در تمام عمر عزادار بوده ایبر درد و رنج و غصه گرفتار بوده ای این روز ها هزار برابر شکسته ایآخر به داغ حضرت بابا نشسته ای رخت عزاست بر تن تو ایها العزیز آتش گرفته گلشن تو ایها العزیز در کودکی به داغ پدر مبتلا شدیلبریز داغ و حسرت و رنج و عزا شدی در این غم عظیم خدا صبرتان دهدآقا شدی یتیم خدا صبرتان دهد آقای من تو بی کس و بی یار تر شدی لبریز غصه بودی عزادار تر شدی هم داغدار مادر پهلو شکسته ایهم در کنار مرقد بابا نشسته ای گر دست می زنی به سر از داغ عسکریدل در مدینه داری و غمگین مادری امروز با تمام توان گریه می کنیهم در نهان و هم به عیان گریه می کنی بوده لباس تو همه ی عمر رخت غمدر زیر بار غصه شده قامت تو خم هم در عزا و داغ پیمبر(ص) گریستیهم در عزای حضرت حیدر(ع) گریستی روزی ز داغ حضرت مادر گریستیتو پا به پای زینب(س) مضطر گریستی از داغ مجتبی(ع) جگرت پاره پاره شدقلبت کباب از غم و رنجی دوباره شد دست عزا به سر زده ای در غم حسین(ع)خون دلت همیشه روان بوده از دو عین با یاد خشکی لب اصغر(ع) گریستیبا یاد نیزه و سر اکبر(ع) گریستی با یاد تشنه کامی سقای تشنگانخون گریه کرده ای تو به هر وقت و هر مکان داغ رقیه(س) قلب تو را می کند کباببا غصه های عمه ی خود می کشی عذاب با یاد داغ و درد و غم آل مصطفی(ص)یک عمر بوده ای به غم و غصه مبتلا تنهاتر از همیشه ای ای صاحب عزاداغ پدر برای تو سخت است و جانگزا یابن الحسن(ع) امام زمان عرض تسلیتقدت ز بار غصه کمان عرض تسلیت عرش خدا سیاه پوش غم شماستچشمان شیعه در غمتان چشمه ی بُکاست زانوی غم گرفته بغل خیل قدسیانراهی به سوی سامره اند اهل آسمان افزوده شد به داغ تو یک غصه ی دگرتنها تو ماندی و غم فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 45 تاريخ : دوشنبه 3 مهر 1402 ساعت: 22:34

گفت: عید حضرت زهراست گفتم: شاد باش شادی ما حال ظالم را مکدّر می کند*گفت: رفع القلم یعنی چه؟ گفتم: توبه استاز همه اعمال بد باید که استغفار کرد*گفت: در این عید می بخشد خدا جرم و گناهگفتمش تا می توانی پس تو استغفار کن*گفت: در عید برائت لعن دشمن جایز است؟گفتمش لعن عدوی حضرت زهرا(س) سزاست*گفت: در این عید جمعی بد دهانی می کنندگفتمش این کار مؤمن نیست، یک کار خطاست*گقتمش گر بد دهانی، نیستی با فاطمه(س)هر که با زهراست می پرهیزد از گفتار زشت*ظالمان را لعن کن در اوج اخلاص و ادببد دهانی نیست هرگز شیوه ای زهرا(س) پسند*گفت: حبّ اهل بیت(ع) اولیٰ است یا بغض عدوگفتمش مرغ سعادت را خدا داده دو بال *لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا «نساء 148»خدا بلند کردن صدا را به بدگویى دوست ندارد، مگر از آن کس که به او ستمى شده باشد، و خدا شنوا و داناست.  آن که می گوید مکن تو ظالمین را سبّ و لعن در حقیقت دشمنی با نصّ قرآن می کند فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 45 تاريخ : دوشنبه 3 مهر 1402 ساعت: 22:34

خبرنامه