فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
زنی را می شناسم زندگی بخشیده انسان را به دانشگاه خود تدریس کرده درس ایمان را زنی را می شناسم ماتم و رنج و بلا دیدهبه روز حادثه از اشک دریا کرده دامان را زنی را می شناسم بوده در بالای تلّ روزیبدیده زیر خنجرها تن خورشید تابان را زنی را می شناسم غصه و رنج و بلا دیدهکه از بالای تلّ او دیده بیرون رفتن جان را زنی را می شناسم سفره دار سفره داران استو او بگذاشته در سفره های شیعیان نان را زنی را می شناسم صاحب غم های عاشوراستشناور دیده در خون جسم صد چاک شهیدان را زنی را می شناسم روی نیزه دیده رأسی راکه می خوانده است با لحنی حزین آیات قرآن را زنی را می شناسم در شب شام غریبان همنشد ترکش نماز شب، سپاس از حیّ سبحان را زنی را می شناسم من، ندیده غیر زیباییو با این کار خود ویران نموده کاخ شیطان را زنی را می شناسم من، که هفتاد و دو غم دیده بدیده روی خاک افتاده جسم پاک یاران را زنی را می شناسم آب در مشکی ندیده است اوولی از ابر چشمان یتیمان دیده باران را زنی را می شناسم من اسیر درد و رنج و غمنموده دستگیری ها به بند غم اسیران را زنی را می شناسم من که از کرب و بلا تا شامکشید از پای اطفال حرم خار مغیلان را زنی را می شناسم من که او با خطبه های خودپیمبر وار کرده رهنمایی هر مسلمان را زنی را می شناسم من که بر هر درد درمان استکسی که با نگاهی کرده درمان درمندان را زنی را می شناسم من که چون حیدر(ع) سخندان استکه با هر خطبه ای حیران نموده او ادیبان را زنی را می شناسم زینب(س) است و زینت باباکه یاری کرده مانند علی(ع) او هم ضعیفان را گلی را می شناسم من که گلزار است مدیونشکه زینت داده این گل شاخه ی هر باغ و بستان را اگر چه در تمام عمر از داغ برادر سوختولی می کرد پاک او اشک چشمان یتیمان را به یمن مقدمش اهل فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 29 تاريخ : شنبه 27 آبان 1402 ساعت: 13:55

به روز رسانی شد تمامی مطالب منتشر شده در وبلاگ اشک شفق شامل بیش از ۱۳۷۰ شعر مناسبتی، مذهبی، آیینی، نوحه و.... در قالب های مختلف شعری از جمله غزل، قصیده، مثنوی، رباعی، شعر نو و... با عنوان دیوان عشق، بدون نیاز به اینترنت در یک فایل کم حجم فقط ۲ مگابایتی قابل نصب روی سیستم های اندروید نام کتاب: دیوان عشقموضوع: اشعار مناسبتی، مذهبی، آیینیسراینده:علی اسماعیلی وردنجانیقالب اشعار:غزل، قصیده، مثنوی، رباعی، شعر نوتعداد صفحات:۱۲۶۹نوع فایل:اندرویدحجم فایل:۲مگابایت فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 29 تاريخ : شنبه 27 آبان 1402 ساعت: 13:55

روز نخست طالب دیدارتان شدیمبا یک نگاه مست و گرفتارتان شدیم مائیم اهل طاعت و تسلیم امر وحیقرآن رسید و جمله هوادارتان شدیم یوسف شدی و مصر تو شد شهر سامراشیعه شدیم و راهی بازار روز نخست طالب دیدارتان شدیمبا یک نگاه مست و گرفتارتان شدیم مائیم اهل طاعت و تسلیم امر وحیقرآن رسید و جمله هوادارتان شدیم یوسف شدی و مصر تو شد شهر سامراشیعه شدیم و راهی بازارتان  تان شدیم ما دست خود بریده و دل داده ات شدیم خواهان و خواستار و خریدارتان شدیم سر تا به پا کمال و فضیلت شدید و ما با افتخار سائل در بارتان شدیم یک عمر لطف و رحمتتان شد نصیب مامدیون و وامدار و بدهکارتان شدیم ما را برای شیعه گری آفریده انددر آزمون عشق سزاوارتان شدیم  داروی درد اهل جهان است نامتانتسکین طلب نموده و بیمارتان شدیم ما مست جام باده ی آل محمدیممست شما شدیم که هشیارتان شدیم وقت سخن کلام تو باشد طلای نابمسحور گفته های گهربارتان شدیم رفتار تو برای بشر درس زندگی استحیران رسم و شیوه ی رفتارتان شدیم ایثار جان به راه خدا عادت شماستما محو جانفشانی و ایثارتان شدیم در سایه سار پرچم تو زنده مانده دینمات دلیری و شجاعت و پیکارتان شدیم گفتیم شیعه ایم و ره کفر رفته ایم شرمنده ایم باعث آزارتان شدیم فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 47 تاريخ : جمعه 5 آبان 1402 ساعت: 18:29

معصومه ای و دختر موسی ابن جعفریثانی زینبی و رضا(ع) را تو خواهری روح الامین به مدح تو گردیده نغمه خوانیعنی که بر اهالی دنیا تو سروری چون از مدینه آمده ای تا به شهر قمگردیده این مسیر، مسیر معطری  تو زینب(س) رضا(ع) و رضا(ع) هم حسین(ع) توستتشبیه عاشقانه ی خواهر برادری گر چه جهان ندیده دگر مثل فاطمه(س)اما تو بعد فاطمه(س)، زهرای دیگری تو ترجمان ساده ی قرآن احمدیام الکتاب و واقعه و تین و کوثری معصوم و پاک جدّ و پدر با برادرتیعنی تو نیز طاهره ای و مطهری اشکت روان به گونه شد از داغ مصطفی(ص)محزون تو در مصیبت عظمای حیدری چشمان توست چشمه ی خون در تمام عمرغمگین به یاد حادثه ی قتل مادری با روضه های کرببلا گریه می کنیتو غصه دار روضه ی عباس(ع) و اکبری تیر سه شعبه و گلوی طفل شیر خوارتو دل شکسته از غم عظمای اصغری با روضه های زینب کبری(س) گریستیتو غصه دار نیزه و سرها و خنجری هم ناله با رقیه(س) و با عمه جان اونالان برای روضه ی ویرانه و سری عمر گران بهای تو شد صرف رنج و غمپیوسته غصه دار و غمین و مکدّری اهل جهان ز داغ تو خون گریه می کنندبانو عزای توست عزایی سراسری ما را چه غم ز سختی روز قیامت استوقتی که تو شفیعه به صحرای محشری  فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 42 تاريخ : جمعه 5 آبان 1402 ساعت: 18:29

خبرنامه