فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
بین کوچه مقابل چشمم اتفاقی عجیب خورد رقم خورد سیلی به صورت مادرشد وجودم پر از مصیبت و غم صورت مادرم که نیلی شد خاک غم بر سرم نشست آن روز همه ی تار و پود زندگی ام از غم او ز هم گسست آن روز پدرم چون که قصه را فهمید شد سراسیمه راهی خانه پدرم گرد شمع مادر منچرخ می زد شبیه پروانه چند نامرد بی خبر ز خداسوی خانه هجوم آوردند بهر بیعت گرفتن زوریپدرم را به زور می بردند بارها گفته بود پیغمبر(ص)که مودت کنید با زهرا(س) خیر دنیا و آخرت باشددر محبت به عترت طه پشت در بود مادرم آن روزکه در خانه شعله ور گردید مادرم در حمایت از حیدر(ع)پیش عصیانگران سپرگردید با هجوم چهل نفر کافردر خانه گسسته شد آن روز پهلوی مادرم ز ضربه ی درمثل شیشه شکسته شد آن روز پهلوی مادرم که شد مجروحبار شیشه به دوش مادر بود کشته شد از فشار در محسن(ع)سخت ما را غم برادر بود مادرم زیر دست و پا افتادبازویش زیر دست و پا بشکست دست مادر ز کار چون افتادشد وبال تنش دگر آن دست تا که از جا بلند شد مادرضرب سیلی نصیب رویش شد زد عدو با غلاف شمشیرشجای ضربه به رنگ مویش شد مدتی هست مادرم زهرا(س)مانده در رختخواب بیماری خواهر دل غمین و محزونمکند از مادرم پرستاری مادرم دست بر کمر امروزخانه را می زند خودش جارو شکر یارب که حال او خوب استکرده بر درد او اثر دارو مدتی هست مادرم زهرا(س)شده دلتنگ حضرت بابا برو بر مأذنه بلالِ رسول(ص)بار دیگر اذان بگو حالاالله اکبر الله اکبرالله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا اللهاشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول اللهاشهد ان محمد رسول الله رفت از هوش مادرم، کافیستای مؤذن اذان مگو دیگر این اذان شد اذان آخر اووای بر من شدیم بی مادر پدرم وقت غسل مادر منخورد دستش به بازوی مادر پدرم هم ز هوش رفت ا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 24 تاريخ : سه شنبه 28 آذر 1402 ساعت: 18:10

امشب همه جا محفل شادی است که بر پاست امشب شب  یلداستخوش باش بساط طرب و عیش مهیاستامشب شب یلداست یاران بشتابید شب عیش و سرور استهنگامه ی شور است لبخند بزن خنده و شادی تو زیباستامشب شب یلداست برخیز شب غصه و اندوه سر آمدوقت سحر آمد شادی پس از این ساکن دل هاستامشب شب یلداست شادند در این جشن همه ملت ایراناین کشور شیران خنده روی لبهای همه مردم دنیاستامشب شب یلداست در را به روی غصه و اندوه ببندیدتا صبح بخندید خیزید و برقصید، نه هنگام تماشاستامشب شب یلداست امشب شب سیب و شب کیوی و انار استغم ها به کنار است  خنده روی لب های زن و مرد شکوفاستامشب شب یلداست ما خربزه داریم و عرب رگّی و بطّیخجوجه شده بر سیخ آغاز زمستان و شب اول سرماستامشب شب یلداست امشب شب دور همی و خوشگذرانی استجشنی همگانی است شادی و نشاط و طرب و عیش هویداستامشب شب یلداست ای ملت ایران بخندید و بخندید و بخندید با غصه بجنگید از خنده ی ما غصه و غم در دل اعداست امشب شب یلداست شادی و نشاطند دو آموزه ی دینیپس از چه غمینی خیزید و برقصید و بخندیدکه فتواستامشب شب یلداست فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 27 تاريخ : سه شنبه 28 آذر 1402 ساعت: 18:10

کیستم من؟ دختر پیغمبر(ص) و امّ ابیهایم کیستم من؟ کفو حیدر(ع) همسر و همراه مولایم زهره و زهرا منم، من قره العین رسولممن نگین خاتم پیغمبران و فخر بابایم  تک تک آیات قرآن را منم معنا و مفهومکیستم؟ متن مفاتیح الجنان، شرح دعاهایم کیستم من؟ بهترین الگوی تقوی و عفافمکوثر قرآن منم، من برترین بانوی دنیایم معجز موسی ابن عمرانم ید بیضا منم منوقت اثبات نبوّت من عصای دست موسایم می دمید عیسی دمی تا مردگان را زنده می کردمعجز عیسی منم، من آن دم گرم مسیحایم حاصل پیوند دو دریاست اگر لؤلؤ وَ مرجانبی گمان ای اهل عالم من یکی از آن دو دریایم من به اذن حق مددکارم به هر امداد خواهیمن به هر دردی که درمانی ندارد هم مداوایم کیستم من؟ مطلع الفجرم، کی ام من؟لیله القدرآیه ی تطهیر را تفسیرم و تکویر و اعلایم کیستم من؟ آن که هم‌ّ و غمّ او اسلام و دین استپاسدار دینم و حامی قرآن و توّلایم کیستم؟ شرح حدیث قدسی لولاک هستمکیستم؟ خیر کثیرم، راضیه، مرضیه، زهرایم فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 40 تاريخ : سه شنبه 7 آذر 1402 ساعت: 21:57

خبرنامه