فاین تذهبون

ساخت وبلاگ
من زمستانم و تو فصل بهاری جاناظلمتم من، تو چراغ شب تاری جانا من پر کاه و به هر سو ببرد باد مرااستواری تو و چون کوه وقاری جانا هر دو هستیم کنار هم اگر چه همه عمرمن چو خار و تو گل باغ اناری جانا نغمه هایت بنوازد همه دم گوش مرابه سر شاخه ی گل مرغ هزاری جانا سرو نازی و تویی زینت هر باغ و چمنمن ولی شاخه ی خشکیده چناری جانا برده ای دل تو ز خوبان جهان ای گل نازدل و دلدار توهستی و نگاری جانا هر کجا گام نهادم سخن از حسن تو بودغیر وصفت نشیندم به دیاری جانا اهل عالم سر زلف تو اسیرند همهچون که بر عشق خداوند دچاری جانا همه ی عمر ز تو دم زدم ای یوسف حسنچه خوشم من که مرا یاور و یاری جانا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : جانا, نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 227 تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396 ساعت: 0:39

ای جان فدای نام تو یا ایهاالغریبما جمله دردمند و تو بر درد ما طبیب داری خبر ز حال همه خلق ای امامما از تو دور گر چه  تو هستی به ما قریب کرده خدا صفات خودش را عطا به توگر مرده را تو زنده کنی نیست این عجیب آن کس که نیست رهرو تو ایهاالامامدارم یقین که خورده ز ابلیس او فریب وصف تو را چگونه سرایم که وصف توصدها کتاب خواهد و صدها نفر ادیب حصن حصین تویی و پناه همه توییای خوش به حال ما که تو هستی به ما حبیب دست طلب که سوی خدا می شود بلند  بعد از خدا تویی به دعاهای ما مجیب ماهی در آب زمزمه اش هست یا رضا(ع)بر روی شاخه هم سخن مرغ عندلیب یا ایهاالغریب زدرد فراق خویشبردی قرار از دل و از سینه ها شکیب فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : ایها,الغریب, نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 221 تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396 ساعت: 0:39

درد فراق و دیده ی گریان دگر بس استآقا بیا که دوری و هجران دگر بس است ما از فراق روی تو خون گریه می کنیممولا بیا که حال پریشان دگر بس است  بگذشت عمر و بی سر وسامان و گمرهیمما را فریب و حیله ی شیطان دگر بس است ما را احاطه کرده حادثه ها ایها الامامآقا بیا، که سختی طوفان دگر بس است ما را برای یاری تو آفریده اندتنها میان دشت و بیابان دگر بس است معنا شود کتاب خدا با حضور توالفاظ بی معانی قران دگر بس است درد فراق روی تو سخت است شیعه راآه و فغان و درد فراوان دگر بس است دنیا بهشت ماست ولی با حضور توآقای من جهان چو زندان دگر بس است مصر وجود ما به وجود تو با صفاستمصر بدون یوسف کنعان دگر بس است فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : درد,فراق, نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 244 تاريخ : شنبه 28 مرداد 1396 ساعت: 0:39

باز بارانعاشقانهاز سر شوق زیارتمی چکد از ابر چشممچون ز شهری دورحالاعازم کوی رضایمدر دلم شوری است برپامی روم سوی خراسانسر ز پا نشناسم از شوق زیارتاشک می ریزم دمادمبا حرم دیگر ندارم فاصلهحالا  کنار پنجره فولاد عشقم درحرمشور و صفا و عشق جاری هر کسی نجوای خاصی با امام خویش داردکودکی از شوق می بوسد ضریح فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 223 تاريخ : شنبه 14 مرداد 1396 ساعت: 19:04

بارگاهت قسمتی از روضه ی رضوان رضا(ع)مقتدای مومنین و معنی قران رضا(ع) تا گشودی چشم عالم روشن از روی تو شدگشت حیران تو خورشید و مه تابان رضا(ع) حضرت موسی ابن جعفر(ع) بوسه می زد بر لبتبود از شادی لبان حضرتش خندان رضا(ع) عالم هستی صفا بگرفته از میلاد توزینت باغ ولایت ، رونق بستان رضا(ع) مهربانی را برا فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 185 تاريخ : چهارشنبه 11 مرداد 1396 ساعت: 14:35

خاکیان از غم مولا همه سرگردانندعرش و لوح و قلم از داغ غمش حیرانند شهر پوشیده به تن رخت سیاه غم اوشیعیان تا به ابد از غم او گریانند سیل غم از همه سو راهی دلها شده استچشمها نیز که آبستن یک طوفانند سینه می سوزد و دل پر شده از غصه وغماشکها از غم اوسیل به هر دامانند بعد از این نیست در عالم خبر از عیش و فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 157 تاريخ : سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت: 6:29

درعزای صادق زهرا(س) بسوزم همچو شمعروز و شب از داغ آن مولا بسوزم همچو شمع اسوه ی تقوا و پاکی هاست آن مولای عشقدرغم آن اسوه ی تقوا بسوزم همچو شمع اوست دریای فضایل، اوست دریای کرمدر غم جانسوز آن دریا بسوزم همچو شمع ترجمان و معنی و مفهوم آیات خداستوحی وقتی مانده بی معنا، بسوزم همچو شمع در کمالات و فضای فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 152 تاريخ : سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت: 6:29

بانوی آئینه ها تفسیر ناب کوثریاز همه نسوان تو بعد از حضرت زهرا(س) سری آمدی تا عالم هستی بگیرد بوی گل حضرت معصومه ای و عطر و مشک و عنبری دختر موسی بن جعفر(ع)، تاج فخر عالمینپای تا سر لؤ ?ؤ و مرجانْ سراسر گوهری سروران بر درگهت دائم گدایی می کنندمایه ی فخر جهانی، سروران را سروری حضرت زهرای ثانی هستی و فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 152 تاريخ : سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت: 6:29

سلام ای افتخار شهر شیرازگل فصل بهار شهر شیراز صفا بخش همه ملک وجودیسلام ای اعتبار شهر شیراز گرفته وام از نور تو خورشیدچراغ آشکار شهر شیراز همه صحن و سرای تو بهشت استخوشا بر روزگار شهر شیراز تویی شاه چراغ و ما گدایتالا ای شهریار شهر شیراز همه عالم پر از نور امید استبه زیر سایه سار شهر شیراز همه عالم فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 156 تاريخ : سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت: 6:29

آستانت کعبه ی جان است یا شاه چراغ زائرت مقداد و سلمان است یا شاه چراغ خاک بوس آستانت هر که شد از روی شوقمزد او با حی سبحان است یا شاه چراغ می درخشد نام نیکوی تو در هفت آسمانمحو تو شمس درخشان است یا شاه چراغ آن که از روی ارادت زائر کوی تو شدشامل الطاف رحمان است یا شاه چراغ بارگاهت چون که در شیراز ای فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 139 تاريخ : سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت: 6:29

دارم حضور حضرت آقا ارادت از قدیم پیوسته درسر داشتم شوق زیارت از قدیم هر بار می گفتم رضا(ع) یاد علی(ع) افتاده ام انگار دارد با علی(ع) صدها شباهت از قدیم در سینه بغض دشمن آل محمد(ص) منجلی است الحمد لله من شدم اهل برائت از قدیم در طول عمرم لحظه ای غافل نبود از من رضا(ع) آری به ما آقای ما دارد عنایت فاین تذهبون...
ما را در سایت فاین تذهبون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 1ashkeshafagh4 بازدید : 163 تاريخ : سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت: 6:29

خبرنامه